Mentorointi

Painaako vastuu? Kaipaatko uusia ideoita? Haluatko kasvaa ihmisenä? Jos vastasit useampaan kysymykseen kyllä, mentorointi on sinua varten. Mentoroinnista saat uutta intoa sekä tukea partiopestiin. Ohjelmaan osallistuminen sopii johtokolmikon lisäksi muissa vaativissa tehtävissä toimiville kuten sihteereille tai taloudenhoitajille tai vaikkapa kesäleirin johtajalle.

Mentorointi on menetelmä, joka perustuu aktorin (osallistuja) ja kokeneemman mentorin välisiin keskusteluihin ja pohdintoihin. Aktori ja mentori tapaavat noin kerran kuukaudessa vuoden ajan. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Keskusteluissa mentorin kanssa siirtyy hiljaista tietoa aktorille. Aktori saa uusia näkökulmia ja oppii tekemään uudenlaisia tulkintoja. Hän saa henkilökohtaista tukea pestissä toimimiseen ja omaan kasvuun.

Hyvä mentori pitää ihmisistä ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot. Hän haluaa auttaa ja jakaa osaamistaan. Hän opastaa, tukee ja kannustaa. Tärkeää on, että mentori osaa pysähtyä kuuntelemaan aktoria, koska silloin tarjoutuu tilaisuus myös mentorille oppia itsestään uutta.

Mentorointi ei ole tarkkasisältöinen kurssi vaan tapaamiset suunnitellaan aktorin tavoitteiden perusteella. Parhaassa tapauksessa hyvät keskustelut synnyttävät uusia keskustelunaiheita ja oivalluksia. Juuri oivallukset ja uuden oppiminen ovat mentoroinnin suola.

Haku Hämeen partiopiirin mentoriohjelmaan vuodelle 2024 on käynnissä ja päättyy 18.12.2023.

Lisätietoja:

Piirin mentorivastaava Virpi ”Iiri” Väyrynen, virpi.vayrynen@partio.fi, 040 747 5620.

Hakemusten kysymykset ja hakemuslinkit

Aktorin kysymykset ja aktorin hakemus:

 • Kuvaa tähänastista partiopolkuasi
 • Miksi haluat mukaan ohjelmaan, mitä odotat siltä ja mitkä ovat tavoitteesi? Mihin osa-alueisiin toivot erityisesti saavasi tukea?
 • Haluatko mentorointia meneillään olevaan projektiisi vai ylipäätään partiourallesi?
 • Kuvaile myös projektisi tai tarpeesi mentorointiin.
 • Oletko osallistunut aiemmin mentorointiin? Missä ja milloin?
 • Partion ulkopuolelta minulle on kertynyt tietoja ja taitoja…

Mentorin kysymykset ja mentorin hakemus:

 • Kuvaa tähänastista partiopolkuasi.
 • Miksi haluat mukaan ohjelmaan, mitä odotat siltä ja mitkä ovat tavoitteesiMistä osa-alueista koet osaavasi erityisesti antaa tukea?
 • Haluatko mentoroida meneillään olevaa projektitekijää vai ylipäätään partiourallaan mentorointia kaipaavaa?
 • Oletko osallistunut aiemmin mentorointiin? Missä ja milloin?
 • Partion ulkopuolelta minulle on kertynyt tietoja ja taitoja…

Kokemuksia aiempien vuosien osallistujilta:

”Valmentaja on kuin opettaja ja mentori isosisko tai -veli. Molemmilta oppii ja saa tukea, mutta vähän eri tavalla.” (aktori)

”Sain hyviä vinkkejä koloiltaan ja oli mukava saada vertaistukea omaan toimintaan. (aktori)”

”Minulle on ollut todella hyödyllistä keskustella askarruttavista asioista osaavan ja kokeneen aikuisen kanssa sekä peilata omia ideoita.” (aktori)

Mentorini ansiosta olen saanut lisäinnostusta partioon ja omassa pestissä toimimiseen, tukea, apua ja vinkkejä erilaisiin toimintatapoihin. Mentorini myös huomasi oman kasvuni pestissäni ja partiopolullani, mikä olisi ilman häntä jäänyt huomaamatta. (aktori)

”Suosittelen menotirohjelmaan osallistumista kliseisesti kaikille. Jos painit partiossa uuden tai vanhan pestin kanssa, toisen kokeneen partiolaisen kanssa keskustelu auttaa selkiyttymään omia ajatuksia.” (aktori)

”Hyvä kokemus. Yhdessä tehty suunnitelma piti koronasta huolimatta hyvin, ja koin tapaamisten olevan mukavia ja motivoivia.” (mentori)