Todistus- ja koulutusmerkinnät

Opintopisteytetyt todistukset

Partiokoulutuksen osallistuja voi saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Todistuksia myönnetään useimmista ikäkausi- ja johtajakoulutuksista, sekä partion koulutusjärjestelmään kuuluvista retkeily-, kisa- ja veneenohjaajakoulutuksista.

Lisätietoa ja koulutukset, joista saa opintopisteytetyn todistuksen voi tarkistaa Suomen Partiolaisten sivuilta.

Miten saan todistuksen?

Todistuksen saa piirin järjestämistä validoiduista partiokoulutuksista automaattisesti, eikä sitä tarvitse erikseen pyytää (poikkeuksena ROK, josta erilliset ohjeet). Piirin työntekijä tekee koulutuksesta ilmoituksen Opintokeskus Siviksen järjestelmään Sivisverkkoon ja kirjaa ilmoitukseen koulutukseen osallistuneiden nimet, sukupuolet ja sähköpostiosoitteet.

Kun koulutus on suoritettu loppuun, saa koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon ja tulostaa paperisen todistuksen tai tallentaa sen itselleen pdf:nä. Mikäli Tupas-tunnistautuminen ei ole mahdollista, voit pyytää todistuksen piiritoimistolta.

Määräaika kurssin suorittamiselle ja todistuksen saamiselle on kaksi vuotta kurssin alkamisesta. Kurssinjohtajan asettama määräaika osasuoritusten palauttamiseksi voi olla lyhyempikin – ohjeet tähän saat kurssilla.

Ohjeet todistuksen tulostamiseen.

Suoritusmerkintä Oma opintopolku -järjestelmään

Osa koulutustiedoista on siirrettävissä myös kansalliseen opintosuoritusten rekisteriin (Koski) ja sitä kautta Oma opintopolku -järjestelmään. Koulutukset siirtyvät Koskeen vaiheittain vuoden 2023 alusta alkaen. Saat tiedon ja tarkemmat ohjeet sähköpostitse ilmoittautuessasi koulutukseen. Opintosuoritusmerkinnän siirtämiseen tulee antaa suostumus ennen koulutuksen alkua tai viimeistään sen aikana.

Lue lisää suostumuksen antamisesta, Koski-rekisteristä ja Omasta opintopolusta.

Ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) todistukset

Jotta ryhmänohjaajakoulutuksen osallistuvat saavat suoritusmerkinnän Oma opintopolku -järjestelmään, on kurssinjohtajan kerättävä kurssi-ilmoittautumiset Kuksaan ja ilmoitettava tulevasta kurssista partiotoimistolle sähköpostitse partiotoimisto.tampere@partio.fi 4 viikkoa ennen kurssin alkamista. Partiotoimistolla ryhmänohjaajakoulutuksista vastaa järjestökoordinaattori, kasvatus.

Tarkemmat ohjeet ryhmänohjaajakoulutuksen suoritusmerkinnästä ja todistusprosessista löydät Suomen Partiolaisten sivulta.

Askeleet RO-koulutuksen johtajalle

Ohjeet kurssin järjestäjälle (kurssinjohtaja tai sovittu tyyppi staabista):

 • Tee ROK-kurssista tapahtuma Kuksaan (Pyydä toimistolta tarvittaessa apua)
  Ilmoita kurssista 1 kk ennen kurssin alkua piiritoimistolle (varmista, että saat vastauksen ja ohjeita, eli viesti on mennyt perille).
 • Pyydä samoajia ja huoltajia tarkistamaan, että samoajille on jäsentiedoissaan oikeat ja toimivat sähköpostiosoitteet, joita luetaan ennen kurssia!
 • Varmista osallistujien ilmoittautuminen kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua tapahtumaan Kuksassa.

Piiritoimisto välittää Kuksasta osallistujien tiedot ja samoajien sähköpostiosoitteet Sivisverkkoon.

Osallistujat saavat sähköpostiinsa paluuviestinä ohjeet siitä, miten alaikäisenä voi yhdessä huoltajan kanssa kirjautumalla antaa luvan tietojensa tallentamiseen sähköiseen opintorekisteriin. HUOM! Tämä on vapaaehtoista, mutta on tehtävä ennen kurssin alkua.

 • Kurssin päätyttyä johtamisharjoitteluineen ilmoita piiritoimistolle listana ketkä ROK-kurssin aloittaneista valmistuivat.

Toimisto raportoi tiedot. Ne osallistujat, jotka ovat ennen kurssia antaneet luvan tietojen siirtoon sähköiseen opintorekisteriin, saavat merkinnän opintorekisteriin.

Kaikille valmistuneille on tarjolla opintopisteytetty todistus (pdf).

 • Todistukset voidaan piiritoimistolta pyydettäessä toimittaa sähköisesti tai tulostettuina kurssinjohtajalle jaettavaksi.

Lue tarkemmat ohjeet ja lisätiedot.

Yksittäinen kurssilainen voi myöhemmin pyytää todistuksen itselleen tarvittaessa ja täysi-ikäisenä kirjautua itse pankkitunnuksin Sivisverkkoon.

Ohjeet kurssin järjestäjälle (kurssinjohtaja tai sovittu tyyppi staabista):

 • Tee ROK-kurssista tapahtuma Kuksaan juuri ennen kurssia tai kurssin aikana (Pyydä toimistolta tarvittaessa apua)
 • Ilmoita piiritoimistolle meneillään olevasta tai järjestetystä kurssista
  Huolehdi, että jokainen kurssille osallistuva tai osallistunut löytyy Kuksan tapahtumasta.
 • Tarkista, että jokaisella osallistujalla on merkittynä toimiva sähköpostiosoite Kuksassa.
 • Ilmoita toimistolle ROK-kurssin johtamisharjoitteluineen päätyttyä kaikki valmistuneet listana piiritoimistolle.

Toimisto raportoi tiedot eteenpäin. Kaikille valmistuneille on tarjolla opintopisteytetty todistus pdf-muodossa.

 • Todistukset voidaan piiritoimistolta pyydettäessä toimittaa sähköisesti tai tulostettuina kurssinjohtajalle jaettavaksi.