Todistus- ja koulutusmerkinnät

Opintopisteytetyt todistukset

Partiokoulutuksen osallistuja voi saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Todistuksia myönnetään useimmista ikäkausi- ja johtajakoulutuksista, sekä partion koulutusjärjestelmään kuuluvista retkeily-, kisa- ja veneenohjaajakoulutuksista.

Lisätietoa ja koulutukset, joista saa opintopisteytetyn todistuksen voi tarkistaa Suomen Partiolaisten sivuilta.

Miten saan todistuksen?

Todistuksen saa piirin järjestämistä validoiduista partiokoulutuksista automaattisesti, eikä sitä tarvitse erikseen pyytää (poikkeuksena ROK, josta erilliset ohjeet). Piirin työntekijä tekee koulutuksesta ilmoituksen Sivisverkkoon (Opintokeskus Siviksen järjestelmään) ja kirjaa ilmoitukseen koulutukseen osallistuneiden nimet, sukupuolet ja sähköpostiosoitteet.

Kun koulutus on suoritettu loppuun, eli kun kaikki tarvittavat opintosuoritukset on tehty, kirjataan koulutus suoritetuksi. Tämän jälkeen koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon (Tupas-tunnistautuminen pankkitunnuksilla), antaa henkilötunnuksensa todistusta varten ja tulostaa paperisen todistuksen tai tallentaa sen itselleen pdf:nä. Jos paperinen todistus katoaa, voi Sivisverkon kautta tulostaa uuden. Todistusta ei ole pakko tulostaa, jos ei sitä tarvitse. Mikäli Tupas-tunnistautuminen ei ole mahdollista, voit pyytää todistuksen piiritoimistolta.

Alle 18-vuotiaiden todistukset toimitetaan koulutuksen suorittaneille postitse. Lomaketta ei ole pakko täyttää, mikäli todistusta ei tarvitse. Huomaathan kuitenkin, että opintopisteytetty todistus pitää hankkia koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koska todistusta ei myönnetä enää jälkikäteen.

Määräaika kurssin suorittamiselle ja todistuksen saamiselle on kaksi vuotta kurssin alkamisesta. Kurssinjohtajan asettama määräaika osasuoritusten palauttamiseksi voi olla lyhyempikin – ohjeet tähän saat kurssilla.

Ohjeet todistuksen tulostamiseen

Ryhmänohjaajakoulutuksen todistukset

Lippukunnan tai alueen järjestämistä samoajien ryhmänohjaajakoulutuksista saa ja täytyy tarjota samoajille opintopisteytetyt todistukset. Todistusten hankkimisesta vastaa kurssinjohtaja. Virallisena koulutuksen järjestäjänä toimii Opintokeskus Sivis.

Ohjeet kurssinjohtajalle (päivitetty 3.3.2020):

  1. Kurssinjohtaja luo Kuksa-partiorekisteriin tapahtuman toteutettavasta ryhmänjohtajakoulutuksesta. Kurssi voi olla useamman lippukunnan yhteinen, tai alueen järjestämä eikä se vaikuta todistuksen saamisen prosessiin. Tapahtuman tiedoissa on oltava vähintään kurssin nimi (ROK), alku- ja loppupäivämäärä, paikkakunta ja kurssinjohtajan nimi. Tapahtumaan ilmoitetaan osallistujiksi kaikki kurssin suorittavat samoajat.
    Huom! Koulutukseen osallistujan on suoritettava kaikki koulutuksen aktiviteetit aktiviteettien kuvausten mukaisesti, jotta koulutuksen laajuus täyttyy. Koulutus on valmis vasta, kun johtamisharjoittelu palautekeskusteluineen on päättynyt. Jos koulutus toteutetaan joillakin suppeammilla aktiviteettisisällöillä kuin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ohjelmassa on määritelty, ei todistusta voi hakea.
  2. Kurssinjohtaja ilmoittaa piiritoimistolle kurssin päätyttyä, että kurssi on pidetty ja kaikki tapahtuman osallistujat saavat todistuksen. Jos joku ei suorittanut kurssia loppuun, hänen osallistumisensa poistetaan Kuksan tapahtumasta. Jos jonkun koulutukseen osallistujan kohdalla koulutuksen loppuunsaattaminen viivästyy, voidaan hänen tietonsa toimittaa piiritoimistoon jälkikäteen. Silloin viestiin liitetään tiedot suorittajan nimestä, kurssin ajankohdasta, paikasta ja kurssinjohtajan nimestä.
  3. Piiritoimiston työntekijä syöttää osallistujien tiedot Sivisverkkoon, jonne koulutustiedot tallennetaan ja josta todistukset tulostetaan. Todistukseen tulee suorittajan etunimi ja sukunimi sen mukaan mitä Kuksassa kenelläkin on näissä kentissä. Kuksassa oleva sähköpostiosoite on Sivisverkossa eri henkilöt erotteleva tekijä. Kuksasta Sivisverkkoon siirretään myös suorittajan syntymäaika. Myöhemmin kun suorittaja täyttää 18 vuotta, hän voi rekisteröityä Sivisverkkoon ja tunnistautua pankkitunnuksilla henkilöllisyyden varmistamiseksi. Silloin myös ROK-todistukseen voidaan muuttaa koko henkilötunnus. Jos koulutuksen käynyt tarvitsee uuden kopion todistuksesta, saa sen tilattua Opintokeskus Siviksestä korvausta vastaan. Piiritoimiston työntekijä tulostaa ja postittaa todistukset suoraan osallistujille tai lippukuntaan juhlavasti jaettavaksi.
  4. Koulutukseen osallistuneille voidaan jakaa heti koulutuksen päätöstilaisuudessa kurssitodistus, joka voi olla esimerkiksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n todistuspohjalle kirjoitettu. Opintokeskus Siviksen myöntämä todistus on kuitenkin ainoa virallinen opintopisteet kertova todistus.

Vinkki: Kurssilla kannattaa ennakkoon sopia tavoitepäivämäärä, johon mennessä johtamisharjoitukset saadaan suoritetuiksi ja jonka jälkeen kurssinjohtaja toimittaa todistuspyynnöt toimistolle. Mikäli jonkun suoritus viivästyy, yksittäistapaukset voidaan käsitellä myöhemmin erikseen.

Muistattehan merkitä kurssisuoritukset myös Kuksaan! Kurssilla suoritetut samoajien aktiviteetit ja koulutuskokonaisuus on helppo lisätä osallistujille Kuksan tapahtumatoiminnon kautta. Kurssilta valmistuneille hyväksytään koulutusmoduuli Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa. Myös kurssiin sisältyneet samoajien aktiviteetit kannattaa lisätä niihin osallistuneille.

Piiritoimiston työntekijät neuvovat mielellään lippukuntia Kuksan koulutusmerkintöjen ja ROK-todistuksien kanssa, jotta kaikki samoajat olisivat tasavertaisessa asemassa saamaan opintopisteytetyn todistuksen. Kysy reippaasti apua!