Todistus- ja koulutusmerkinnät

Opintopisteytetyt todistukset

Partiokoulutuksen osallistuja voi saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Todistuksia myönnetään useimmista ikäkausi- ja johtajakoulutuksista, sekä partion koulutusjärjestelmään kuuluvista retkeily-, kisa- ja veneenohjaajakoulutuksista.

Lisätietoa ja koulutukset, joista saa opintopisteytetyn todistuksen voi tarkistaa Suomen Partiolaisten sivuilta.

Miten saan todistuksen?

Todistuksen saa piirin järjestämistä validoiduista partiokoulutuksista automaattisesti, eikä sitä tarvitse erikseen pyytää (poikkeuksena ROK, josta erilliset ohjeet). Piirin ohjelma- tai koulutuskoordinaattori tekee koulutuksesta ilmoituksen Sivisverkkoon (Opintokeskus Siviksen järjestelmään) ja kirjaa ilmoitukseen koulutukseen osallistuneiden nimet, sukupuolet ja sähköpostiosoitteet. Tietojen perusteella Opintokeskus Sivis lähettää koulutuksen osallistujille palautekyselyn.

Kun koulutus on suoritettu loppuun, eli kun kaikki tarvittavat opintosuoritukset on tehty, kirjataan koulutus suoritetuksi. Tämän jälkeen koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon (Tupas-tunnistautuminen pankkitunnuksilla), antaa henkilötunnuksensa todistusta varten ja tulostaa paperisen todistuksen tai tallentaa sen itselleen pdf:nä. Jos paperinen todistus katoaa, voi Sivisverkon kautta tulostaa uuden. Todistusta ei ole pakko tulostaa, jos ei sitä tarvitse. Mikäli Tupas-tunnistautuminen ei ole mahdollista, voit pyytää todistuksen piiritoimistolta.

Alle 18-vuotiaiden todistukset toimitetaan koulutuksen suorittaneille postitse. Tätä varten osallistuja saa henkilötietolomakkeen, jolla ilmoitetaan henkilötunnus todistusta varten ja joka palautetaan kurssilla. Henkilötunnus tallennetaan Opintokeskus Siviksen sähköiseen opintorekisteriin. Henkilötunnuksia ei anneta muiden tahojen käyttöön eikä niitä tallenneta Suomen Partiolaisten Kuksa-rekisteriin. Lomaketta ei ole pakko täyttää, mikäli todistusta ei tarvitse. Huomaathan kuitenkin, että opintopisteytetty todistus pitää hankkia koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koska todistusta ei myönnetä enää jälkikäteen.

Määräaika kurssin suorittamiselle ja todistuksen saamiselle on kaksi vuotta kurssin alkamisesta. Kurssinjohtajan asettama määräaika osasuoritusten palauttamiseksi voi olla lyhyempikin – ohjeet tähän saat kurssilla.

Ohjeet todistuksen tulostamiseen

Ryhmänohjaajakoulutuksen todistukset

Lippukunnan tai alueen järjestämistä samoajien ryhmänohjaajakoulutuksista saa ja täytyy tarjota samoajille opintopisteytetyt todistukset. Todistusten hankkimisesta vastaa kurssinjohtaja. Virallisena koulutuksen järjestäjänä toimii Opintokeskus Sivis.

Ohjeet kurssinjohtajalle:

  1. Lippukunta tai lippukuntaryhmittymä tekee Kuksaan tapahtuman, jonne kerää osallistujien ilmoittautumiset.
  2. Kurssinjohtaja ilmoittaa piiritoimistolle järjestettävästä ryhmänohjaajakoulutuksesta ja lähettää linkin Kuksa-tapahtumaan.  Tällä menettelyllä Opintokeskus Sivis myöntää koulutuksen todistukset. Lippukunta ei voi operoida opintokeskuksen kanssa itse. Piiritoimisto ei voi tietää lippukunnan järjestämästä kurssista, jos kurssinjohtaja ei sitä kerro. Todistuksia ei voi saada jälkikäteen, vaan ne pitää tehdä silloin kun kurssi järjestetään.
  3. Kurssinjohtaja kertoo kurssilaisille opintopisteytetyn todistuksen hyödyistä mahdollisissa tulevissa opinnoissa ja työnhaussa. Kurssinjohtaja kerää kurssilaisten henkilötunnukset paperilomakkeille (ks. tämän sivun dokumentit). Kurssinjohtaja säilyttää paperit itsellään kurssin päättymiseen asti ja kunnes kaikki ovat suorittaneet kurssin loppuun.
  4. Kun kurssilaiset ovat suorittaneet ryhmänohjaajakoulutuksen kaikki osat (myös johtamisharjoituksen), kurssinjohtaja toimittaa piiritoimistolle valmistuneiden paperiset henkilötietolomakkeet sekä kurssin koontilomakkeen. Todistuspyyntöjen käsittely sujuu nopeimmin, kun koontilomake palautetaan oikein täytettynä sähköisessä muodossa (excel). Puutteelliset tiedot hidastavat käsittelyä ja todistusten saamista. Todistuspyyntöjä käsitellään piiritoimistolla sitä mukaa kun niitä saapuu, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa:  15.1., 15.4., 15.9. tai 15.11.

Vinkki: Kurssilla kannattaa ennakkoon sopia tavoitepäivämäärä, johon mennessä johtamisharjoitukset saadaan suoritetuiksi ja jonka jälkeen kurssinjohtaja toimittaa todistuspyynnöt toimistolle. Mikäli jonkun suoritus viivästyy, yksittäistapaukset voidaan käsitellä myöhemmin erikseen.

  1. Todistukset tulostetaan piiritoimistolla ja postitetaan kurssin suorittaneille kotiin. Halutessanne todistukset voidaan toimittaa jaettavaksi esimerkiksi lippukunnan tilaisuuteen. Muista mainita tästä todistuspyyntöjä toimittaessasi.
  2. Muistattehan merkitä kurssisuoritukset myös Kuksaan!

Kurssilla suoritetut samoajien aktiviteetit ja koulutuskokonaisuus on helppo lisätä osallistujille Kuksan tapahtumatoiminnon kautta. Kurssilta valmistuneille hyväksytään Ryhmänohjaajakoulutus (ROK). Myös kurssiin sisältyneet samoajien aktiviteetit kannattaa lisätä niihin osallistuneille.

Piiritoimiston ohjelma- ja koulutuskoordinaattorit neuvovat mielellään lippukuntia Kuksan koulutusmerkintöjen ja ROK-todistuksien kanssa, jotta kaikki samoajat olisivat tasavertaisessa asemassa saamaan opintopisteytetyn todistuksen. Kysy reippaasti apua!

Sivis henkilötietolomakkeen sekä Sivis-kurssin koontilomakkeen löydät Suomen Partiolaisten sivun alalaidasta ladattavina tiedostoina.