Perehdytysmateriaali

Lippukunnille on tehty perehdytysmateriaali, jota lippukunnat voivat muokata ja hyödyntää omassa toiminnassaan.

Perehdytyskansio on tehty lippukuntia varten, jotta heidän ei tarvitse tehdä materiaalia alusta saakka itse. Kansiossa on kerrottu lyhyesti partion historiaa, organisaatiota, ikäkausia sekä pestejä. Lisäksi kansiossa on tilaa lippukunnan omille jutuille, kuten toiminnan kuvaukselle, ohjeille ja niin edelleen.

Materiaali löytyy tästä muokattavana Word-tiedostona. Lataa tiedosto omalle koneellesi ja muokkaa oman lippukuntasi näköiseksi. Suositeltavaa on, että jäsenille jaetaan PDF:ksi muunnettua tiedostoa.

Perehdytysmateriaali on luotu alunperin Katja Raikkaan Ko-Gi -työnä vuonna 2021.