Moniaisuuden koulutukset

Moninaisuuden alla on myös muutamia koulutuksia, joista on hyötyä lippukunnan toiminnassa.

Partiokamu –koulutus

Mitä tehdä, jos ryhmässä on lapsi tai nuori, joka tarvitsee paljon johtajien aikaa ja huomiota? Entä kun lapsi ei uskalla lähteä ohjelmiin mukaan ja on usein kiinni johtajan kädessä? Tai kun nuoren on vaikea toimia yhdessä muiden kanssa? Vastaus on Partiokamu. Partiokamu –koulutus on tarkoitettu samoajille ja sitä vanhemmille, jotka on mukana ryhmätoiminnassa auttamassa ja tukemassa erityistä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta. Päivän koulutuksesta saa eväät toimintaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen/ nuoren kanssa toimimiseen.

Partiokamuksi ryhtyminen ei edellytä aikaisempaa partiotaustaa tai -kokemusta. Pesti sopii sekä partiolaisille että partion ulkopuolelta tuleville. Partiokamu voi toimia lippukunnassa yksilön tukena, ryhmässä tai tapahtumassa tai piirin/keskusjärjestön tapahtumissa.

Koulutukseen osallistuminen

Partiokamu-koulutusta pyritään järjestämään muutaman kerran vuodessa piirin alueella. Ajankohdat löydät piirin tapahtumakalenterista.

Lisäksi lippukunta tai useampi lippukunta yhteistyössä voivat tilata koulutuksen omalle paikkakunnalleen tai alueelleen. Lippukunta vastaa sopivan tilan varaamisesta, mahdollisen tarjoiluiden järjestämisestä sekä niistä ja mahdollisista muista syntyvistä kustannuksista. Piiri kustantaa kouluttajien matkakustannukset sekä mahdollisen koulutuksessa käytettävän materiaalin. Muistathan olla ajoissa yhteydessä ja sopia sopivasta ajankohdasta ja paikasta moninaisuusjaoston puheenjohtajan (tai järjestökoordinaattorin) kanssa.

Nepsy lapsi -koulutus

Nepsylapsi- koulutus antaa syvempää tietoa nepsy piirteistä sekä käytännön vinkkejä partioarjen helpottamiseen.

Koulutukseen osallistuminen

Nepsylapsi-koulutusta pyritään järjestämään muutaman kerran vuodessa piirin alueella. Ajankohdat löydät piirin tapahtumakalenterista.

Yhteystyö huoltajan kanssa

Koulutuksesta saa vinkkejä ja tukea keskusteluun huoltajien kanssa. Varsinkin jos lapsella on haasteita selviytyä partioryhmässä.

Koulutukseen osallistuminen

Yhteistyö Huoltajan kanssa-koulutusta pyritään järjestämään muutaman kerran vuodessa piirin alueella. Ajankohdat löydät piirin tapahtumakalenterista.

Kaikki mukaan -koulutus

Kaikki mukaan -koulutus on parituntinen täynnä vinkkejä ja toimintamenetelmiä vilkkaiden lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on madaltaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kynnystä aloittaa partioharrastus, tukea partion moninaisuutta, tehdä partiosta mielekäs ja pysyvä harrastus ihan kaikille sekä lisätä tietoutta erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tarpeista.

Koulutuksen jälkeen lippukunnan on mahdollista hankkia kassillinen materiaalia ja vinkkejä tukemaan lasten toimintaa ja ylläpitämään johtajien jaksamista.

Koulutukseen osallistuminen

Kaikki mukaan -koulutusta pyritään järjestämään muutaman kerran vuodessa piirin alueella. Ajankohdat löydät piirin tapahtumakalenterista.

Lisäksi lippukunta tai useampi lippukunta yhteistyössä voivat tilata koulutuksen omalle paikkakunnalleen tai alueelleen. Lippukunta vastaa sopivan tilan varaamisesta, mahdollisen tarjoiluiden järjestämisestä sekä niistä ja mahdollisista muista syntyvistä kustannuksista. Piiri kustantaa kouluttajien matkakustannukset sekä mahdollisen koulutuksessa käytettävän materiaalin. Muistathan olla ajoissa yhteydessä ja sopia sopivasta ajankohdasta ja paikasta moninaisuusjaoston puheenjohtajan (tai järjestökoordinaattorin) kanssa.