Koulutusjärjestelmä

Kouluttautumisen avulla varmistumme siitä, että partiokasvatusta toteuttavilla vapaaehtoisilla on pestissään tarvittava osaaminen. Partion koulutuskokonaisuudet on suunnattu pääosin pestilähtöisesti. Partion koulutusjärjestelmästä löydät tietoa SP:n nettisivuilta. Piiri järjestää suurimman osan perus- ja jatkotason koulutuksista ja tarjoaa lisäksi lippukunnille valmiin materiaalin Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämiseksi.

Piirin kuluvan vuoden koulutustarjontaan voit tutustua tapahtumakalenterin kautta.

Lippukunnan koulutussuunnittelun apuna kannattaa käyttää myös oheista taulukkoa, jossa listataan suositeltavat koulutukset pestien mukaan. Pestilähtöisen koulutussuunnitelman pohjalta on helppo ohjata ja kannustaa lippukunnan jäseniä tärkeisiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Pestilahtoinen koulutussuunnittelu 2020 -juliste
Pestilahtoinen koulutussuunnitelu 2020, excel