Organisaatio

Hämeen Partiopiiriä johtaa piirikokouksen valitsema piirihallitus sekä luottamushenkilöiden ryhmät. Näkyvin toiminta tehdään eri toiminnanalojen kautta ja niissä toimivien luottamushenkilöiden toimesta. Piirillä on tällä hetkellä seitsemän toiminnanalaa: lippukuntatuki, ohjelma, koulutus, viestintä, kehitys, ansiomerkit sekä vapaaehtoiset.

Ota rohkeasti yhteyttä piirihallitukseen tai kunkin ryhmän vastaavaan hallituksen jäseneen. Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi, ellei toisin ole mainittu. Kaikilla piirin luottamushenkilöillä on käytössä partio.fi-sähköpostit.

Hämeen Partiopiirin organisaatiokaavio vuonna 2019

Kuvassa Hämeen Partiopiirin hallitus 2019
Piirihallitus 2019: ylärivi vasemmalta: Iija Filén, Tytti Lindroos, Anu Niemi.
Alarivi vasemmalta: Karoliina Varjoranta, Ester Halmari, Anni Ylinen. Kuvasta puuttuvat Markus Leivuori ja Minna Horelli.

Tytti Lindroos, piirinjohtaja
Anni Ylinen, piirin varapuheenjohtaja
Iija Filén, kehityksestä vastaava hallituksen jäsen
Ester Halmari, yhteiskuntasuhteista ja vapaaehtoistuesta  vastaava hallituksen jäsen
Minna Horelli, viestinnästä vastaava hallituksen jäsen
Anu Niemi, lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen
Markus Leivuori, koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen
Karoliina Varjoranta, ohjelmasta vastaava hallituksen jäsen

Lippukuntatuenryhmä:
Anu Niemi (puheenjohtaja)
Anniina Nieminen (varapuheenjohtaja)
Petri Louko (vastaava työntekijä)
Leena Arjanne
Maria Hast
Heidi Hietaniemi
Reetta Kaipia
Petteri Lavikko
Anna-Mari Martikainen
Anna Oksman
Niina Raevaara
Riikka Salo

Lippukuntajaosto:
Maria Hast (puheenjohtaja)
Petri Louko (vastaava työntekijä)
Aleksi Ceder
Antto Hautamäki
Pia Hellsten
Jouni Vaahtera

Moninaisuusjaosto:
Riikka Salo (puheenjohtaja)
Pete Nieminen (vastaava työntekijä)
Maiju Huttunen
Nenna Järvinen
Mia Kylén
Jukka Niemi

Loistojaosto:
Petteri Lavikko (puheenjohtaja)
Petri Louko (vastaava työntekijä)
Henna Ylitolonen

Valmennusjaosto:
Heidi Hietaniemi, pestausvalmentajavastaava
Niina Raevaara, pestausvalmentajavastaava
Anna Oksman, ohjelmavalmentajavastaava
Anna-Mari Martikainen, ohjelmavalmentajavastaava
Reetta Kaipia, lippukuntavalmentajavastaava
Leena Arjanne, lippkuntavalmentajavastaava
Petri Louko (vastaava työntekijä)

Valmentajat:
Anna Kaisko, pestausvalmentaja, Akaan alue
Riikka Vuorinen, lippukuntavalmentaja, Akaan alue
Pia Vaasvainio, ohjelmavalmentaja, Akaan alue
Katja Laakso, pestausvalmentaja, Hämeenlinnan alue
Minna Sundman, lippukuntavalmentaja, Hämeenlinnan alue
Tarja Vaimare-Manni, ohjelmavalmentaja, Hämeenlinnan alue
Veera Viitala, ohjelmavalmentaja, Hämeenlinnan alue
Anne Helin, lippukuntavalmentaja, Mäntän alue
Piia Stenhäll, ohjelmavalmentaja, Mäntän alue
Ville Nummela, lippukuntavalmentaja, Nokian alue
Maija Ilmonen, lippukuntavalmentaja, Päijät-Hämeen alue
Katja Laakkonen, lippukuntavalmentaja, Päijät-Hämeen alue
Maaret Liljaniemi, pestausvalmentaja, Päijät-Hämeen alue
Hannele Vinnamo, pestausvalmentaja, Päijät-Hämeen alue
Harri Halmejärvi, ohjelmavalmentaja, Päijät-Hämeen alue
Antti Jaatinen, lippukuntavalmentaja, Tampere / länsipiirin alue
Virpi Väyrynen, pestausvalmentaja, Tampere / länsipiirin alue
Liisa Laiho, ohjelmavalmentaja, Tampere / länsipiirin alue
Satu Hampaala, pestausvalmentaja, Tampere / itäpiirin alue

Ohjelmaryhmä:
Karoliina Varjoranta (puheenjohtaja)
Sara Heinonen (vastaava työntekijä)
Päivi Jaatinen
Jouni Lappalainen
Anna-Mari Martikainen
Anna Oksman
Ritva Nurmilo
Mikko Paukkila
Pinja Salhoja
Anne Taljavaara-Gore
Päivi Tynskä
Sonja Uschanov

Ikäkausijaosto:
Heikki Karjalainen
Kristiina Kruuti
Marika Mansikkamäki
Annamari Mäkinen
Anniina Nieminen

Partiotaitojaosto:
Joona Halinen
Mirja-Leena Hirvonen
Päivi Jaatinen
Maaria Kuitunen
Sara Lahtinen
Matti Nurmi
Ritva Nurmilo
Mikko Paukkila
Tomi Salminen
Kimmo Topi
Janiel Wickholm

Kilpailujaosto:
Jouni Lappalainen (puheenjohtaja)
Pyry Nurmilo
Aino Aaltonen
Maija Aasla
Eppu Hassinen
Antti Kemppi
Lotta Kuuteri
Vilja Luomala
Simo Soininen
Satu Soutolahti
Ida Tiihonen

Koulutusryhmä:
Markus Leivuori (puheenjohtaja)
Lotta Kylmälahti (vastaava työntekijä)
Tero Arvonen
Maria Hast
Heidi Hietaniemi
Jussi Järvinen
Jarmo Koivusaari
Elina Laine
Maria Mamia
Juha Mäenalusta
Niina Raevaara
Turkka Salo
Teemu Syväterä
Anne Toukonen

Viestintäryhmä:
Minna Horelli (puheenjohtaja)
Anna-Emilia Piirainen (vastaava työntekijä)
Harri Halmejärvi
Lotta Hyvärinen
Johanna Kalliomaa
Essi Laukkanen
Tytti-Emilia Mattila (säpo: tytti.mattila)
Ronja Mäkinen (säpo: ronja.m.makinen)
Anna Parkkomäki
Vilma Virtanen
Heli Vuorinen

Iija Filén (puheenjohtaja)

Ansiomerkkiryhmä:
Mikko Jylhä (puheenjohtaja)
Sari Huurros-Aaltonen (vastaava työntekijä)
Anne Helin
Markus Leivuori
Tuire Strömmer-Hörkkö
Leena Vainio
Johanna Valento
Perttu Willman

Aikuis- ja luottisjaosto:
Tina Dahlgren
Jouni Korhonen
Soila Simola
Heli Lehtomäki (vastaava työntekijä)

Yhteiskuntasuhderyhmä:
Ester Halmari (puheenjohtaja)