Partiojohtajaperuskoulutus

Partiojohtajaperuskurssi tukee lippukunnan pesteissä toimivia vaeltajia ja aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen ja -tietojen kehittäminen lippukunnan johtamisen, lasten ja nuorten kanssa toimimisen sekä projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssille voi osallistua aikaisintaan sinä vuonna kun täyttää 18 vuotta.

Johtamisharjoitus

Olennainen osa pj-kurssin suoritusta on kurssiosien välissä lippukunnassa suoritettava johtamisharjoitus. Johtamisharjoituksessa on mahdollisuus soveltaa kurssilla opittuja asioita käytäntöön sekä arvioida omaa johtamista ja tavoitteiden toteutumista. Samalla se palvelee lippukuntaa.

Projekti koostuu kolmesta vaiheesta: suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Johtamisharjoitusta ohjaa PJ-kurssin käynyt aikuinen, jonka tehtävänä on antaa tukea ja rakentavaa palautetta.

Johtamisharjoitukseksi soveltuu johtamistehtävä, jossa kurssilainen toimii tilaisuuden tai tapahtuman johtajana. Isoissa projekteissa riittää jonkun selkeän kokonaisuuden johtaminen. Tapahtuman ei tarvitse olla iso, kunhan se on riittävän haastava, eikä ihan tavanomainen ”rutiinikeikka”. Harjoituksen tulee olla monipuolinen, ennakkosuunnittelua ja jälkiarviointia vaativa sekä toiminnallinen. Harjoituksen aikana kurssilaisen tulee johtaa ihmisiä, niin osallistujia kuin myös muita johtajia.

Lisätietoa johtamistehtävän suunnittelusta ja ohjaamisesta löydät Suomen Partiolaisten sivuilta. Huomaa, että johtamisharjoituksen aihe tulee hyväksyttää kurssinjohtajalla etukäteen, ennen kuin ryhdyt harjoitustasi suunnittelemaan.

Johtamisharjoituksen raportointi

Kun johtamisharjoituksesi on valmis ja päättökeskustelu on käyty, on raportoinnin aika. Ohjeet raportin laatimiseen löydät Kouluttautujan ohjeesta. Raportti kannattaa kirjoittaa ja palauttaa mahdollisimman pian harjoituksen jälkeen, jotta asiat olisivat vielä tuoreessa muistissa.

Jos kurssin kontaktiosista on kulunut yli vuosi, toimitetaan raportti piirin koulutuksesta vastaavalle järjestökoordinaattorille, joka toimittaa sen eteenpäin vastaavalle koulutusohjaajalle hyväksyttäväksi. Raportin vastaanottaja kuittaa aina raportin saaduksi. Jos kuittausta ei kuulu, varmista, että raportti on mennyt perille.

Raportin käsittelyaika on 1 kuukausi siitä, kun sen hyväksyvä henkilö on sen saanut ja kuitannut sen sinulle saaduksi. Hyväksyjä kuittaa asian sinulle tiedoksi ja toimittaa koulutuskoordinaattorille tiedon hyväksytystä suorituksesta. Tämä käynnistää samalla valtakirjaprosessin.

Pj-valtakirjan hakeminen

Suoritettuasi partiojohtajaperuskoulutuksen kaikki osat saat kurssitodistuksen ja merkinnän suoritetusta koulutuskokonaisuudesta Kuksaan, sekä halutessasi kansalliseen opintosuoritusten Koski-rekisteriin (v. 2023 alkaen järjestettävät kurssit). Tämän jälkeen on mahdollista hakea pj-valtakirjaa. Valtakirjahakemuksen voi palauttaa kurssin viimeisellä osalla tai toimittaa kurssin jälkeen postitse Tampereen Partiotoimistolle osoitteeseen:

Hämeen Partiopiiri ry
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere

Pj-valtakirjahakemusten käsittelyaika on noin 1-2 kuukautta, riippuen koulutusryhmän- ja piirihallituksen kokousajankohdista allekirjoitusten saamiseksi. Valtuutus antaa pätevyyden toimia erilaisissa partiojohtajatehtävissä, hakeutua partiossa jatkokoulutukseen, äänestää vaaleissa, joissa äänioikeus on partiojohtajilla, sekä käyttää partiojohtajan merkkiä ja pillinarua.

Kurssilta saadun wogglen voi ottaa käyttöön heti koulutuskokonaisuuden valmistuttua.

Partiojohtajavaltakirjahakemus