Kriisin sattuessa

Kriisi on yllättävä ja vakava tapahtuma, ja tilanteesta voidaan joutua antamaan tietoja ulkopuolisille. Esimerkkejä kriisitilanteista ovat partiotoiminnassa tapahtuneet onnettomuudet, henkinen tai fyysinen väkivalta tai sen uhka, epidemia, eksyminen tai muu partion mainetta uhkaava ja vakava tilanne, joka aiheuttaa toimenpiteitä ja mielenkiintoa ulkopuolisissa.

  1. Auta osallisia ja soita hätäkeskukseen, jos tilanne sitä vaatii.
  2. Ilmoita asiasta piiriin:
    • Hämeen Partiopiirin 24/7 päivystävä kriisipuhelin: 050 3110 940
  3. Saat lisäohjeita siitä, kuinka tulee menetellä. Samalla sovitte, kuka tilanteesta tiedottaa ulospäin esimerkiksi partiolaisten huoltajille ja medialle. Huomioi, että sinulla ei ole lupaa kertoa kenenkään yksityisen henkilön asioita.
    • Myös piirin aluejohtajaa tai hänen varahenkilöään on tiedotettava asiasta mahdollisimman nopeasti.
    • Hämeen Partiopiirissä kriisitiedotuksesta vastaa ja lausuntoja antaa ensisijaisesti aluejohtaja ja lippukunnassa lippukunnanjohtaja.
  4. Tilanteen vakavuuden perusteella voit harkita, missä aikataulussa asiasta viestit piiriin. Jos tilanne ei ole akuutti, voi laittaa sähköpostia tai odottaa seuraavaan arkipäivään. Jos et ole varma, ota yhteyttä yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Hämeen Partiopiirin kriisiohje 2020

Hämeen Partiopiirillä päivystää 24/7 kriisipuhelin (050 3110 940), jhoka on tarkoitettu neuvovaksi ja auttavaksi puhelimeksi kaikille Hämeen Partiopiirin jäsenille.

Puhelimeen voi soittaa kuka tahansa kuten myös lippukuntien turva-aikuiset matalalla kynnyksellä. Puhelimesta saa neuvoja turva-aikuisten pestissä mahdollisesti eteen tuleviin kysymyksiin. Puhelimeen voit soittaa myös silloin, jos itse koet tarvetta keskustella sinuun kohdistuvista asioista.

Sovi ensi hetkestä lähtien selkeästi ulkoisen tiedottamisen työnjaosta eli kuka tiedottaa julkisuuteen. Pidä kiinni sovitusta kaikissa olosuhteissa. Ohjaa yhteydenotot suoraan sovitulle henkilölle. Muut eivät tiedota mitään. Tällä vältämme turhat huhut ja varmistamme sen, että tapahtuneesta annetaan todenmukaista tietoa. Huhupuheiden korjaaminen jälkikäteen on hyvin vaikeaa ja ne voivat vahingoittaa partiolaisten ja/tai lippukunnan mainetta pitkiksikin ajoiksi.

Sisäisestä viestinnästä vastaa yhdessä sovitun mukaisesti yleensä lippukunta jäsenilleen ja piiri/SP laajemmin partiotoimijoille. Tiedota ensin tapahtumapaikalla olevia ja asianomaisten huoltajia. Sen jälkeen tiedota tarvittaessa muiden lasten huoltajia sekä lippukunnan johtajistoa.

Kriisitilanteen tullen on tärkeää välittää oikeaa ja yhdenmukaista tietoa esimerkiksi tiedotusvälineille ja partiolaisten huoltajille. Noudata kriisiviestintäohjetta, jotta huoltajien ja muiden ulkopuolisten ihmisten luottamus partioon ja esimerkiksi lippukunnan johtajistoon säilyy.

Tiedotusvälineet pyrkivät hankkimaan yleistä mielenkiintoa herättävistä tapahtumista mahdollisimman nopeasti yksityiskohtaiset tiedot sekä arvioita tapahtuman syistä ja seurauksista.

Varaudu toimittajien jopa röyhkeisiin yhteydenottoihin, tapahtumapaikalle pyrkimiseen sekä yllättävienkin tiedonhankintakanavien käyttöön ja useiden henkilöiden yhtäaikaiseen lähestymiseen.

Muista viestinnässä aina hienotunteisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat. Älä kerro ulkopuolisille esimerkiksi henkilöiden nimiä, viranomaistutkintaan liittyviä tietoja tai arvioita ja olettamuksia tapahtumien syistä. Vain yhteisesti sovittu henkilö vastaa ulkopuolisten kysymyksiin yhdessä sovitun mukaisesti.

Sisäinen tiedottaminen poikkeuksellisista tapahtumista ja tilanteista on tärkeää. Kerro lippukunta- ja piiritoimijoille tapahtuneesta niin, että heillä on kuva tilanteesta mieluiten ennen asian julkituloa julkisuudessa. Myös lippukunta- ja piiritoimijoille tiedottamisessa on huomioitava luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat.

Muista, että samat säännöt koskevat myös sosiaalista mediaa. Neuvo myös tapahtumaan osallisia välttämään sosiaaliseen mediaan kirjoittelua.