Loisto-laatutyökalu

Loisto on lippukunnille tarkoitettu laatutyökalu, joka kannustaa, haastaa ja tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuiolisesti entistä laadukkaammaksi. Loisto tuo partiotoiminnan laadun näkyväksi ja tavoiteltavaksi.

Loiston avulla arvioidaan koko lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan laatua lippukunnan, toimintaryhmien ja yksittäisen partiolaisen näkökulmista. Kriteerit on jaoteltu neljään osaan: yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, partio-ohjelman toteuttaminen, laadukas johtaminen sekä lippukunnan viestintä ja organisointi. Työkalun avulla lippukuntaa tarkastellaan partion kasvatustavoitteiden ja arvopohjan, partio-ohjelman ja partiomenetelmän pohjalta, sekä arvioidaan toiminnan riittävää tasalaatuisuutta.

Miksi Loisto?

Loisto auttaa lippukuntia toiminnan, jäsenhankinnan, aikuisten rekrytoinnin, hallinnon ja johtajiston kehittämisessä. Loisto antaa lippukunnille keinoja tehdä entistäkin parempaa partiota – ja mehän uskomme, että lippukunnat haluavat loistaa toiminnallaan.

Loistolippukunnat saavat loistavasta laadusta kertovat tunnukset, minkä lisäksi ne saavat käyttää Loistolippukunta-nimeä ja -materiaaleja omassa markkinoinnissaan. Loisto myös kertoo nykyisten ja tulevien jäsenten vanhemmille lippukunnan toiminnan laadusta.

Loiston avulla myös piiri saa lippukunnilta palautetta, pystyy kehittämään toimintaansa ja parantamaan lippukuntien tukea. Näin piiri voi paremmin kohdentaa juuri oikeaa tukea kullekin lippukunnalle sekä kertoa saatavilla olevista tukimuodoista.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä osoitteeseen loistolippukunta @ partio.fi tai piiritoimistolla Petri Loukoon, petri.louko @ partio.fi, p. 050 311 0930. Huom! Poista ylimääräiset välilyönnit sähköpostiosoitteista!

Loistolippukunta logo värillinen (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)
Loistolippukunnan esite (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)