Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat hyvä tapa kiittää ja antaa tunnustusta lippukunnan aktiivisille jäsenille.

Ehdota merkkiä ajoissa

Ansiomerkkiehdotuksia käsitellään neljästi vuodessa: 15.1., 15.4.,15.9. ja 15.11. Mannerheim-solkien hakemuksia käsitellään kuitenkin vain kerran vuodessa, eli niitä tulee hakea 15.11. mennessä. Päivämäärät ovat samat, ehdotitpa Hämeen Partiopiirin tai Suomen Partiolaisten ansiomerkkiä.

Hakuaika kannattaa miettiä sen mukaan, milloin myönnetty ansiomerkki olisi tarkoitus jakaa:

  • 15.1. mennessä partioviikolla, -paraatissa tai sen jälkeen jaettavat
  • 15.4. mennessä juhannuksen jälkeen kesällä ja syksyllä jaettavat
  • 15.9. mennessä jouluna ja seuraavan alkuvuodesta jaettavat
  • 15.11. mennessä loppukeväästä (helmi-huhti) jaettavat ja seuraavana vuonna jaettavat Mannerheim-soljet.

Poikkeuksellisesti ansiomerkkiesityksiä voidaan käsitellä muulloinkin, mutta vain perustellusta syystä.

Näin haet

Lue ansiomerkkien hakuohjeet tarkasti, kunkin ansiomerkin kohdalla on kerrottu merkin myöntämisvaatimukset. Täytä hakemus huolellisesti siten, että siitä käy ilmi kaikkien edellytysten täyttyminen. Tarvittaessa laadi liitedokumentti; niitä voi Kuksassa liittää hakemuksiin.

Ansiomerkkejä haetaan vain Kuksan kautta. Merkin hakeminen Kuksan kautta on helppoa, kun seuraat ohjeita. (Ansiomerkkiehdotuksen laatiminen pdf)

Suomen Partiolaisten verkkosivuilta löydät kuvaukset heidän myöntämistään ansiomerkeistä, hakuohjeet sekä lomakkeet.

Hämeen Partiopiirin ansiomerkit ja hakuohjeet löydät tämän sivun alalaidasta. Lisäksi löydät piirin tekemän liitteen Mannerheim-solkien hakemista varten. Käytä tätä liitettä, kun haet Mannerheim-solkea Kuksan kautta.

Kuka merkit myöntää?

Hämeen Partiopiirin ansiomerkkiryhmä myöntää hämäläiset ansiomerkit kultaista ansiomitalia, kultaista plakettia ja piirin standaaria lukuunottamatta. Ne käsittelee ja myöntää piirihallitus. Suomen Partiolaisten ansiomerkit käydään ensin läpi Hämeen ansiomerkkiryhmässä, joka puoltaa tai ei puolla hakemusta. Tämän jälkeen päätöksen tekee Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä.

Muutama Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän merkki on, kuten merkkiohjeissakin mainitaan sellainen, että sen myöntää lippukunta. Tällaisia merkkejä anotaan samalla tavalla ja ne käsittelee piirin ansiomerkkiryhmä. Piirin ansiomerkkiryhmä tarkastaa, että anomuksista käyvät ko. merkkien myöntökriteerit ilmi. Eli vaikka lippukunta on myöntäjänä, ansiomerkin saajan tulee täyttää merkin vaatimukset ja niiden on näyttävä hakemuksessa selkeästi.

Pohjantähti-solki
Uusi Pohjantähti-solki. Kuva: Joosef Abokther

Muutamien merkkien myöntämisperusteet muuttuvat 1.1.2021 alkaen. Käythän siis varmistamassa perusteet ja hakumenettelyn Suomen Partiolaisten sivuilta. Samoilta sivuilta löydät myös tietoa uudesta Pohjantähti-soljesta, joka voidaan myöntää aikuiselle partiojohtajalle partion arvopohjan sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä sekä toisissa ihmisissä aikaan saadusta kasvusta ja partiotoimintaan sitoutumisesta.

Apua hakemiseen

Ansiomerkkiryhmä auttaa ja neuvoo hakemusten laadinnassa ja järjestää vuosittain erilaisia koulutuksia aiheen ympärillä.

Lisätiedot ansiomerkkiryhmältä: hpansiomerkkiryhma @ kuksa.partio.fi [poista ylimääräiset välilyönnit sähköpostista].