Hämeen Partiopiirin ansiomerkit

Tältä sivulta löydät Hämeen Partiopiirin merkkikohtaiset myöntöperusteet ja niiden ehdottamiseen liittyvät merkkikohtaiset ohjeet. Tutustuthan niihin huolellisesti ennen ansiomerkkiehdotuksen tekemistä. Ohjeet Suomen Partiolaisten ansiomerkkien hakemiseen löydät osoitteesta partio.fi/ansiomerkit.

Yleistä

Partiossa tehdään vuosittain valtava määrä tärkeää vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistoiminnassa rakentavan palautteen sekä kiitoksen saaminen on erittäin tärkeää motivaation ja sitoutumisen ylläpitämisessä ja rakentumisessa. Kiittää ja kannustaa voi monella tavalla.

Ohjeessa kuvataan vaatimuksia piirin ansiomerkkien edellyttämästä partiotoiminnasta ja annetaan neuvoja ansiomerkkiehdotuksen tekemiseen.

Niin lippukunnassa kuin piirissäkin on tärkeää huolehtia säännöllisesti ansioituneiden partiolaisten kiittämisestä ja palkitsemisesta. Säännöllisyys on tärkeää myös siksi, että osa ansiomerkeistä voidaan myöntää vain tietynikäisille tai tietyn ikäkauden partiolaisille. Ansiomerkein kiittämisen tulee olla johdonmukaista ja ympärivuotista. Lippukunnan ansiomerkkisuunnitelmassa on syytä miettiä henkilö kerrallaan, mistä ansioista häntä voitaisiin kiittää ansiomerkeillä ja milloin viimeksi häntä on näin huomioitu. Ansiomerkkejä tulee ehdottaa saajan aktiivitoiminnan aikana, ei vasta vuosia sen päättymisen jälkeen.

Piirin ansiomerkkiryhmä auttaa mielellään hakijoita sopivan merkin löytämisessä ja myöntöperusteiden selventämisessä. Ansiomerkkiryhmän ajankohtaiset yhteystiedot löytyvät piirin verkkosivuilta ja piirin toimistolta. Ryhmän sähköposti on hpansiomerkkiryhma @ kuksa.partio.fi [poista ylimääräiset välilyönnit].

 • Partion jäsenmaksu on oltava maksettuna, jotta ansiomerkki voidaan myöntää.
 • Partiopaidassa kannetaan vain viimeksi saatua saman organisaation merkkiä (esim. piirin hopeisen ansiomitalin saatuaan ei kanneta enää pronssista ansiomitalia). Poikkeuksena toisten piirien ansiomerkit, joita voi halutessaan kantaa.
 • Ehdotusvuosi on kalenterivuosi (ei partion toimintavuosi).
 • Edellisen myönnetyn ansiomerkin jälkeen pitää olla uusia toimintavuosia ennen seuraavan merkin ehdottamista.

Ansiomerkkien ehdottaminen

Yksi ensimmäisistä asioista on harkita, minkä ansiomerkkijärjestelmän ansiomerkki sopisi parhaiten kyseessä olevalle partiolaiselle. Ehdottaja voi valita usean tahon ansiomerkeistä sopivimman:

 • Mahdolliset lippukunnan ansiomerkit
 • Mahdolliset lippukuntaryhmän (esim. Suomen Metsänkävijät) ansiomerkit
 • Hämeen Partiopiiri ry:n ansiomerkit
 • Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit

Piirin ja SP:n ansiomerkkien myöntöväli on vähintään kolme vuotta. Partioansiomerkkijärjestelmässä merkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen. Suositeltava järjestys on ensin piirin ja sitten SP:n samanarvoinen ansiomerkki. Myös eri piireistä saadut ansiomerkit vastaavat yleensä toisiaan. Nuorten johtajien ollessa kyseessä suositellaan ensinnä ehdottamaan SP:n ikärajaan sidottuja merkkejä, kuten Louhisuden solkea, Mannerheim-solkia ja Pyhän Yrjön solkea.

Jos merkkejä haetaan vain toisesta ansiomerkkijärjestelmästä (piiri/SP), merkkien välissä täytyy olla vähintään 6 vuotta pestejä. Lippukuntien ja lippukuntaryhmittymien omat merkit noudattavat omia sääntöjään. Huomioi ennen ansiomerkin ehdottamista, että ansiomerkkiin vaadittava minimivuosimäärä täyttyy hakupäivään mennessä.

Partioaatteellisten, mm. Mannerheim- ja Pohjantähti-solkien sekä tehtävä- ja ikäkausikohtaisten solkien (Pyhän Yrjön solki, Collanin solki ja Louhisuden solki) myöntäminen poikkeaa tästä säännöstä. Näiden osalta ei noudateta kolmen vuoden myöntöväliä, eivätkä ne vaikuta ansiomerkkien hakuun. Saman vuoden aikana ei ole kuitenkaan suositeltavaa ehdottaa useampaa merkkiä. Huomioitavaa on myös se, että Hämeen Partiopiirin kultaiseen ansiomitaliin tarvitaan Hämeen Partiopiirin hopeinen ansiomitali myönnetyksi aikaisemmin.
Samaa merkkiä voidaan ehdottaa uudestaan, jos ansiot eivät ensimmäisellä hakukerralla riitä ja ne ovat sen jälkeen lisääntyneet. Ansiomerkkiryhmän antama palaute on hyvä ottaa huomioon uutta hakemusta laadittaessa. Pääsääntöisesti anomiskertojen välissä tulee olla vähintään puoli vuotta.

Partioansiomerkkijärjestelmässä merkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen. Hämeen Partiopiirin ansiomerkeissä järjestys on kuparinen, pronssinen, hopeinen, kultainen.

Mikäli merkkejä haetaan sekä piirin että SP:n ansiomerkkijärjestelmästä, suositeltava järjestys on ensin piirin ja sitten SP:n samanarvoinen ansiomerkki. Myös eri piireistä saadut ansiomerkit vastaavat yleensä toisiaan. Nuorten johtajien ollessa kyseessä suositellaan ensinnä ehdottamaan SP:n ikärajaan sidottuja merkkejä, kuten Louhisuden solkea, Mannerheim-solkia ja Pyhän Yrjön solkea.

Suomen Partiolaisten partioaatemerkkejä, jotka eivät ole ikään sidonnaisia, voi hakea milloin vain (ks. edellinen kappale).

Ansiomerkkien lisäksi voidaan myöntää plaketteja ja standaareja, joilla ei ole paikkaa anomisjärjestyksessä.

Piirin (ja Suomen Partiolaisten) ansiomerkkejä haetaan Suomen Partiolaisten ylläpitämän jäsenrekisteri Kuksan ansiomerkkiehdotus –sivuston kautta (kuksa.partio.fi). Sivustolla on kattavat ohjeet lomakkeen täyttämiseksi.

Ehdotuksen täyttämisessä tulee olla huolellinen ja muistaa, että ehdotuksia käsittelevät henkilöt eivät yleensä tunne henkilöä, jolle ansiomerkkiä esitetään myönnettäväksi. Saajan partiotehtävät ja perusteet on merkittävä ehdotukseen erityisen tarkasti. Etenkin haettaessa samaa merkkiä useammalle, kuvailkaa henkilöiden ansioita ja tekemistä henkilökohtaisesti. Kopioidut lauseet eivät ole eduksi merkin saajalle.

Mikäli henkilön kaikki partiotehtävät eivät ole kattavasti kirjattuna jäsenrekisteriin, kannattaakin paitsi päivittää Kuksaa yhdessä jäsenrekisterinhoitajan kanssa aktiivisesti, myös tarkistaa hakemusta kirjoittaessa partiotehtävien ajantasaisuus kuukausineen ja vuosineen. Myöntämisperusteiden täyttyminen on syytä osoittaa mahdollisimman selvästi ja selkokielellä. Lyhenteitä, lippukunnan tai piirin sisäisiä termejä, jotka eivät avaudu ulkopuoliselle, tulee välttää.

Ehdotusta valmistelee yleensä lippukunnan ansiomerkkiryhmä, hallitus tai lippukunnanjohtaja yhdessä saajan lähimmän johtajan kanssa. Kuitenkin ketkä tahansa kaksi partiolaista voivat ehdottaa ansiomerkkiä. Ehdotuksesta on hyvä keskustella yhdessä lippukunnan johtajiston kanssa.

Ansiomerkin ehdottaja ja vahvistaja eivät saa olla saajan lähisukulaisia. Mikäli ehdottaja on piiritoimija, tulisi sopiva merkki valita yhdessä saajan lippukunnan edustajan kanssa. Piirin ansiomerkkiryhmän jäsen ei voi olla ehdottaja tai vahvistaja, muuten kuin piirin hakemissa merkeissä.

Ansiomerkki tulee olla ehdotettuna ja vahvistettuna jäsenrekisteri Kuksassa kunkin hakukierroksen määräaikaan mennessä. Tyypillisesti ansiomerkkiehdotuksen täyttäminen vaatii perustelujen, tietojen ja mahdollisten puoltolausuntojen keräämistä. Valmistelun aloittaminen hyvissä ajoin helpottaa ehdotuksen täyttämistä.

 • 15.1. mennessä haetaan huhti-heinäkuussa jaettavia ansiomerkkejä.
 • 15.4. mennessä haetaan elo-marraskuussa jaettavia ansiomerkkejä.
 • 15.9. mennessä haetaan joulu-tammikuussa jaettavia ansiomerkkejä.
 • 15.11. mennessä haetaan helmi-maaliskuussa jaettavia ansiomerkkejä sekä kaikki seuraavan vuoden Mannerheim-soljet.

Merkkien kriteereissä ehdotusvuodella tarkoitetaan ehdotusten jättämisen määräpäivän vuotta.
Määräpäivän jälkeen saapuneet ehdotukset käsitellään seuraavan hakukierroksen yhteydessä.

Ansiomerkkiehdotusten käsittely on aina luottamuksellista. Ansiomerkkiryhmä käsittelee ehdotukset sekä myöntää tai hylkää piirin ansiomerkit. Suomen Partiolaisten ansiomerkkien osalta päätöksen tekee SP:n ansiomerkkiryhmä piirin käsittelyn jälkeen. Tieto SP:n merkeistä toimitetaan ehdottajalle, kun koko käsittely on valmis. Tähän kuluu yleensä vähintään kaksi kuukautta.

Mikäli ansiomerkkiryhmä toteaa jonkin muun merkin soveltuvan saajalle esitettyjen ansioiden perusteella paremmin, otetaan ehdottajaan aina yhteyttä. Ansiomerkkiryhmän päätös tulee tiedoksi anojalle Kuksan kautta.
Mikäli ehdotus on hylätty, kirjataan päätökseen myös perustelut. Perusteluja voi tarvittaessa kysyä myöhemmin myös ansiomerkkiryhmältä.

Myönteisen päätöksen jälkeen ehdottajalle toimitetaan myös voimassaolevan hinnaston mukainen lasku.
Ansiomerkin saajan jäsenmaksun on oltava maksettuna ennen ehdotuksen käsittelyä. Piirin merkit hylätään maksamattoman jäsenmaksun takia, eikä piiri puolla merkkejä, joiden saaja ei ole maksanut jäsenmaksua.

Myönnetyn ansiomerkin luovutusaika ja -paikka kannattaa miettiä huolella merkki ja sen saaja huomioiden. Sopivia tilaisuuksia piirin merkkien luovuttamiseen ovat esimerkiksi Yrjönpäiväjuhla, itsenäisyyspäiväjuhla, paraatit, piirileirit sekä erilaiset lippukuntien juhlapäivät ja tapahtumat.

Mikäli lippukunta haluaa piirin ansiomerkkiryhmän edustajan merkin luovuttajaksi omaan tilaisuuteensa, tulee tästä sopia erikseen ansiomerkkiryhmän kanssa. Piirin kultaisen ansiomitalin tulee pääsääntöisesti luovuttamaan ansiomerkkiryhmän tai piirihallituksen jäsen.

Vihjeitä hakemiseen

Ansiomerkkien myöntöperusteissa on käytetty seuraavia käsitteitä, jotka on huomioitava merkkejä haettaessa.

Lippukuntatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • sihteeri, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen, jäsenrekisterinhoitaja
 • tapahtumien johtajat (esim. leirit, lippukuntaretket, kilpailut, joulukampanja)
 • akela, sampo, luotsi tai ikäkausivastaava
 • pestijohtaja, ohjelmajohtaja
 • lippukunnanjohtaja ja lippukunnanjohtajan apulainen

Ehdotuksessa kannattaa kuitenkin huomioida lippukunnan toiminnan laajuus ja tavat. Lippukunnan tietyt tehtävät voivat olla huomattavasti laajempia tai niistä ei ole muodostettu erillistä pestiä. Ehdotuksessa täytyy perustella niissä tapauksissa tehtävän laajuus huolella.

Jos saajalle ehdotetaan ansiomerkkiä lippukunnan hallinnollisista tai lippukunnan toimintaa muuten tukevista tehtävistä (esim. sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen jäsen, kämppäisäntä tms.), tulee perusteluissa avata, miten saaja on hoitanut tehtävää siten, että toiminta voidaan katsoa säännölliseksi.

Piiritehtäviä ovat esimerkiksi:

 • toimikuntien, ryhmien ja projektien puheenjohtajuudet ja jäsenyydet
 • piirihallitustehtävät

Ansiomerkkejä myönnettäessä tarkastellaan saajan partiopestihistoriaa siten, että pestien kesto lasketaan yhteen. Merkitse ehdotukseen partiopestit kuukausien tarkkuudella. Toimintavuodella tarkoitetaan 12 kk:n mittaista aikajaksoa, jolloin saajalla on ollut pesti. Toimintavuosi voi koostua yhdestä tai useammasta lyhyemmästä jaksosta pestejä. Samaa päällekkäistä toimintajaksoa ei lasketa useammaksi, vaikka toimisi useissa tehtävissä samanaikaisesti. Pestien välisiä taukoja ei lasketa toimintajaksoon mukaan.

Vinkki! Pestien kesto kannattaa merkitä Kuksaan siten, että myös kesä tulee huomioiduksi. Esim. pesti alkaa 8/21 ja päättyy 7/22, jos kyse on esim. viikkotoimintapestistä.

Ehdotusvuodella tarkoitetaan sitä vuotta, jolloin on ehdotuksen jättämisen määräpäivä. Esimerkiksi määräpäivään 15.1. mennessä jätetyt ehdotukset tulkitaan kaikki samana vuonna jätetyiksi, vaikka osa olisi vahvistettu Kuksaan ennen vuodenvaihdetta.

Nousujohteisuudella tarkoitetaan vastuunkantamista, itsensä haastamista, uudella tavalla tekemistä sekä epämukavuusalueelle menemistä. Nousujohteisuus voi näkyä lisääntyvinä vastuina ja haasteellisempien partiotehtävien vastaanottamisena. Tehtävien laaja-alaisuus ja pitkäjänteisyys voidaan katsoa myös nousujohteisuudeksi.

Nousujohteisuuden ei tarvitse olla jatkuvaa, riittää että nousujohteisuutta on ollut jossain vaiheessa partiotehtäviä.

Partiojohtajatasoisella tehtävällä tarkoitetaan lippukunta- ja piiritehtäviä, joita hoitavat täysi-ikäiset partiolaiset. Mukaan lasketaan ne tehtävät, joita saaja on tehnyt saavutettuaan partiojohtajaiän (eli iän, jolloin hän on voinut hakeutua partiojohtajaperuskurssille).

Säännöllinen toiminta tarkoittaa osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Myös aluejärjestön, partiopiirin ja/tai keskusjärjestön pesteissä toimiminen hyväksytään viikoittaiseksi partiotoiminnaksi.

Vinkki! Jos saaja ei johda viikoittain kokoontuvaa ryhmää, pitää ehdotuksessa kertoa, miten saaja osallistuu aktiivisesti partiotoimintaa siten, että partioon käytetyn ajan voidaan katsoa vastaavan viikkotoimintaan osallistumista. Tämä voi koostua esimerkiksi erilaisten pestien hoitamisesta.

Hämeen Partiopiiri ry:n ansiomerkit

Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki voidaan myöntää partiolaiselle kahden vuoden aktiivisesta partiotoiminnasta. Merkin saajan on oltava ehdotusvuonna 15–22-vuotias.

Ansiomerkkiehdotukseen on kirjoitettava:

 • kuvaus saajan aktiivisesta partiotoiminnasta
 • toimintavuodet

Hämeen Partiopiiri ry:n kuparisen ansiomerkin myöntää piirin ansiomerkkiryhmä.

Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle, joka on toiminut säännöllisesti vähintään kolmen vuoden ajan tehtävissä lippukuntatoiminnassa tai aktiivisesti piiri- tai valtakunnallisessa toiminnassa. Merkin saajan on oltava ehdotusvuonna vähintään 21-vuotias. Merkki voidaan myöntää myös lippukunnan toimintaa tukevissa tehtävissä toimivalle partiolaiselle.

Ansiomerkkiehdotukseen on kirjoitettava:

 • toimintavuodet tehtävineen
 • kuvaus saajan säännöllisestä toiminnasta lippukunnassa tai/ja aktiivisesta piiri- tai valtakunnallisesta toiminnasta

Hämeen Partiopiiri ry:n pronssisen ansiomitalin myöntää piirin ansiomerkkiryhmä.

Voidaan myöntää partiolaiselle, joka on toiminut vähintään yhdeksän vuoden ajan nousujohteisesti partiojohtajatason tehtävissä lippukunta-, piiri- tai valtakunnallisessa partiotoiminnassa. Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna vähintään 27-vuotias.

Ansiomerkkiehdotukseen on kirjoitettava:

 • kuvaus saajan partiojohtajatason tehtävistä lippukunta-, piiri-, valtakunnallisesta partiotoiminnasta
 • toimintavuodet tehtävineen
 • kuvaus tehtävien nousujohteisuudesta

Hämeen Partiopiiri ry:n hopeisen ansiomitalin myöntää piirin ansiomerkkiryhmä.

Voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on piirin hopeisen ansiomitalin saatuaan edelleen erittäin ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti osallistunut lippukunta- tai piiritoimintaan taikka on erittäin ansioitunut maamme partiotoiminnassa. Ansiokkaita partiojohtajatason tehtäviä tulee olla vähintään 18 vuoden ajalta. Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna vähintään 36-vuotias.

Ansiomerkkiehdotukseen on kirjoitettava:

 • kuvaus saajan lippukunta-, piiri- ja/tai valtakunnallisesta partiotoiminnasta
 • toimintavuodet tehtävineen
 • partiojohtajaperuskurssin suoritusvuosi
 • kuvaus millaista ansiokasta ja pitkäjänteistä partiotoimintaa saaja on tehnyt lippukunnassa tai piirissä, tai
 • miten hän on erittäin ansioitunut valtakunnallisessa partiotoiminnassa

Hämeen Partiopiiri ry:n kultaisen ansiomitalin myöntää piirin ansiomerkkiryhmä.

Pronssinen ansioplaketti voidaan myöntää partiolaiselle, partion ystävälle tai tukijalle (henkilö tai taho) ansiokkaasta partiotoiminnasta tai partiotoiminnan tukemisesta.

Hopeinen ansioplaketti voidaan myöntää partiolaiselle, partion ystävälle tai tukijalle (henkilö tai taho) ansiokkaasta partiotoiminnasta tai partiotoiminnan tukemisesta. Yleensä toimintaa/tukea pitää kestää vähintään viiden vuoden ajan ja kohdistua lippukunnan tai piirin toimintaan.

Kultainen ansioplaketti voidaan myöntää erittäin ansiokkaasta partiotoimintaan osallistumisesta tai partiotoiminnan tukemisesta. Yleensä tukea pitää kestää vähintään kymmenen vuoden ajan ja kohdistua lippukunnan tai piirin toimintaan.

Suositeltu hakujärjestys on piirin pronssinen ansioplaketti, piirin hopeinen ansioplaketti, piirin kultainen ansioplaketti ja Suomen Partiolaisten Pyhän Yrjön plaketti.

Hämeen Partiopiirin pronssisen, hopeisen ja kultaisen ansioplaketin myöntää piirin ansiomerkkiryhmä.

Hämeen Partiopiirin pöytästandaari voidaan myöntää partion tavoitteiden tai partiotoiminnan hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineelle partiolaiselle, partion ystävälle tai tukijalle (henkilö tai taho).

Standaari on tarkoitettu lähinnä piirin omiin huomionosoituksiin.

Hämeen Partiopiirin pöytästandaarin myöntää Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus.

Voimassa 1.10.2022 alkaen. Huom! Lasku lähetetään aina merkin ehdottajalle, ellei muusta ole sovittu.

 • Hämeen Partiopiirin kuparinen ansiomerkki: 20,00 €
 • Hämeen Partiopiirin pronssinen ansiomitali: 35,00 €
 • Hämeen Partiopiirin hopeinen ansiomitali: 40,00 €
 • Hämeen Partiopiirin kultainen ansiomitali: 45,00 €
 • Hämeen Partiopiirin pronssinen ansioplaketti: 45,00 €
 • Hämeen Partiopiirin hopeinen ansioplaketti: 50,00 €
 • Hämeen Partiopiirin kultainen ansioplaketti: 60,00 €