Loisto-vierailun jälkeen

Mitä tapahtuu vierailun jälkeen?

Vierailulla ollut ryhmä kokoontuu mahdollisimman pian lippukuntavierailun jälkeen ja laatii lyhyen raportin, jossa käydään läpi arviointikriteerien täyttyminen sekä listataan lippukunnan vahvuudet, arviointiryhmän kehitysehdotukset ja poikkeamat Loisto-kriteereistä. Tämän perusteella ryhmä tekee päätöksen Loiston myöntämisestä. Loistomestari käy raportin tulokset läpi lippukunnanjohtajan kanssa.

Jos Loiston kriteerit eivät sillä kertaa täyty, loistomestari sopii lippukunnan kanssa, kuinka jatketaan eteenpäin ja kuinka piiri tukee lippukuntaa sen kehityksessä. Jos lippukunta täyttää kriteerit puolen vuoden kuluessa alkuperäisestä vierailusta, Loisto voidaan myöntää ilman uutta arviointia.

Loisto on voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä, minkä jälkeen toteutetaan uusinta-arviointi samojen periaatteiden mukaisesti.