Askeleet kohti Loistoa

Näin Loisto-prosessi etenee

  1. Ennen Loisto-arvioinnin pyytämistä lippukunnassa kannattaa käydä keskustelua kehitysohjelmasta oman valmentajan kanssa kanssa, jollei sitä ole tehty jo aiemmin. Suosittelemme, että lippukunta lähtee tavoittelemaan Loistoa sitten, kun sillä on ollut riittävästi aikaa toteuttaa tekemäänsä kehitysohjelmaa.
  2. Kun haluatte mukaan Loisto-arviointiin, ottakaa yhteyttä piiritoimistoon: loistolippukunta @ partio.fi (poista ylimääräiset välilyönnit osoitteesta)
  3. Piiri nimeää tehtäväänsä koulutetun loistomestarin, joka ottaa teihin yhteyttä ja käy lippukunnanjohtajan kanssa ennakkokeskustelun.
  4. Ennen lippukuntavierailua lippukunnanjohtaja lähettää loistomestarille yhdessä sovitut materiaalit, esimerkiksi toimintasuunnitelman ja -kertomuksen, ryhmien toimintasuunnitelmia ja kokousten pöytäkirjoja. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa, kuten tilastoja ja lippukunnan nettisivuja.
  5. Muutaman hengen ryhmä käy tapaamassa lippukunnan johtajistoa ja muita aktiivitoimijoita. Kolmen tunnin vierailun tavoitteena on vapaamuotoisen keskustelun kautta saada kokonaiskuva lippukunnan tilasta ja kehityksestä suhteessa Loiston arviointikriteereihin. Keskustelu tukee lippukuntaa sen oman tilanteen arvioinnissa ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa. Yhdessä myös etsitään juuri teidän lippukunnallenne sopivia piirin palveluita ja tukea.