Aluetyö

Piirin lippukuntatuen toiminnanalasta vastaa lippukuntatuen ryhmä. Toiminnanalan keskeinen tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä kaikille ikäkausille.

Lippukuntatuen kautta lippukunnan koko johtajisto ja erityisesti johtokolmikko saa ohjausta työhönsä sekä tukea partio-ohjelman toteuttamiseen. Lippukuntatukeen kuuluvat valmennus-, lippukunta-, moninaisuus- ja Loisto-jaostot.

Tärkeimpänä linkkinä ja piirin ja lippukuntien välisen yhteistyön mahdollistajana toimivat lippukuntatuessa toimivat valmentajat. Valmentajat pitävät yhteyttä alueensa lippukuntiin sekä niiden lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajiin. Tiedonvälitys ja valmentajien antama tuki on piirin ja lippukuntien välillä keskeinen osa lippukuntatuen työtä. Lue lisää valmentajista.

Lippukuntajaosto toimii tiiviissä yhteistyössä valmennusjaoston kanssa, valmentajien rinnalla. Jaosto tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta lippukuntien arjessa ilmenneiden haasteiden ratkaisemisessa ja hiipuvien lippukuntien toiminnan elvyttämisessä ja uusien lippukuntien perustamisessa. Jaoston apu perustuu lippukuntien toiveisiin ja erityistarpeisiin.

Moninaisuusjaosto edistää yhdenvertaista partiotoimintaa, jonka toiminnasta löydät lisätietoa moninaisuus-sivulta.

Loisto-jaostossa keskitytään hämäläisen partiotoiminnan laadun kehittämiseen. Jaostossa toimii joukko Loistomestareita jotka tekevät lippukuntien laadun arviointia yhdessä valmentajien ja loistotiimin kanssa. Lue lisää Loistosta.

Lisäksi piirin luottamushenkilöiltä ja piiritoimiston työntekijöiltä saa apua, tukea ja vinkkejä lippukunnan arjen pyörittämiseen sekä pulmatilanteisiin. Katso henkilökunnan yhteystiedot.