Aloitusinfo

Aloitusinfon järjestäminen huoltajille on tärkeää, jotta he saavat ymmärryksen siitä, mitä partio oikein on, sitoutuvat paremmin tukemaan lasta partioharrastuksessa sekä mahdollisesti saavat itse kipinän osallistua mukaan toimintaan.

Olemme koonneet valmiit ohjeet aloitusinfon/huoltajaillan järjestämiseen! Lue koko ohje: HP-aloitusinfo-ohje-2021. Ohjeiden alkuperä: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset.

Miettikää ensin, mikä on illan/infon tarkoitus ja kenelle se on suunnattu. Jos kyseessä on esimerkiksi uusien partiolaisten aloitusinfo, voi partiosta kertoa yleisesti hiukan enemmän sekä tutustuttaa huoltaja retkeilyn saloihin. Jo mukana olevien vanhempien kanssa voi käydä läpi tarkemmin tulevaa vuotta, lippukunnan tapahtumia sekä houkuttaa heitä mukaan myös johtajatoimintaan.

Päättäkää ajoissa päivämäärä, paikka ja aika. Uusien partiolaisten aloitusinfo kannattaa ilmoittaa heti silloin kun uusien partiolaisten ilmoittautumisia otetaan vastaan. Jos ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu jonain tiettynä päivänä, esim. aloitustapahtuman yhteydessä, voi infon pitää siinä samalla.

Livenä tilaisuutta järjestettäessä pitää ottaa huomioon sen hetkiset turvallisuusohjeet ja -suositukset. Varatkaa iltaa varten tarpeeksi väljä tila tai suunnitelkaa tapahtuma ulos. Aloitusinfon aikana lapsille on hyvä järjestää omaa ohjelmaa toisaalla, jolla huoltajalla on mahdollisuus keskittyä sisältöön täysillä.

Aloitusinfon voi järjestää myös etänä. Etänä järjestetty info saattaa tavoittaa isomman joukon, vältytään kontakteilta ja kiireisten perheiden arkeen mahdollisuus osallistua kotoa, saattaa olla kullanarvoista. Useissa kouluissa huoltajaillat etänä ovat jo tuttu tapa. Etäosallistumisessa muista lähettää osallistumislinkki sekä ohjeet etävanhempainillassa toimimiseen.

Valmis kalvopohja iltaan

Aloitusinfon/huoltajaillan diat muokattavaksi lippukunnalle.

Voit ladata kalvopohjan omalle koneellesi ja voi muokata mielensä mukaan niin koko lippukunnalle tai vaikka vaan yhden ryhmän huoltajille. Kalvoja voit käyttää niin etätoteutuksessa tai livenä.

Hyödyntäkää esityksissä rohkeasti oman lippukunnan kuvia ja videoita. Tämä tuo persoonallisuutta vanhemmille heti alkuun ja pystytte kertomaan omasta toiminnastanne.

Psst! Illasta on kiva käyttää nimeä aloitusinfo, huoltajailta, kotiväen ilta, info-tilaisuus tms. Näin ei oteta kantaa, kuka aikuinen partiolaisen perheestä on kutsuttu ja kuka hoitaa lapsen harrastuksiin liittyviä asioita.