KV-apuraha

Hämeen Partiopiirin KV-apurahaa haetaan kerran vuodessa, vuoden alusta maaliskuun viimeiseen päivään saakka. Apurahojen hakijoille tulee tieto apurahan saannista Kuksan kautta huhtikuun loppuun mennessä.

Huom! Vuonna 2021 hakuaikaa on poikkeuksellisesti pidennetty toukokuun loppuun eli 31.5.2021 asti. Käsittelemme vain hakuaikana saapuneet hakemukset. Vuonna 2021 tieto apurahan saannista tulee hakijoille kesäkuun aikana.

KV-apuraha on sosiaalisin perustein myönnettäväksi tarkoitettu henkilökohtainen apuraha. Apurahalla kannustetaan kansainvälisten kokemuksien hankkimiseen ja mahdollistetaan taloudellisesti tiukemmassa asemassa elävien partiolaisten osallistuminen kansainvälisille leireille.

Myöntämisperusteita ovat muun muassa perheen taloudellinen tilanne, työttömyys ja sisarusten määrä. Pääsääntöisesti tuettavien tapahtumien tulee olla virallisia Suomen Partiolaisten partiomatkoja tai eri kansallisten järjestöjen järjestämiä leirejä tai vastaavia.

Vuoden 2021 apurahan hakuaika päättyy poikkeuksellisesti 31.5.2020. Huom! käsittelemme vain hakuaikana saapuneet hakemuset. Apurahaa haetaan Kuksasta oheisen linkin takaa: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=16