Piirin varajohtaja Henri Backman lähettää kevättervehdyksen piirin jäsenille.

Covid 19 -koronavirus on laittanut koko yhteiskunnan ja partion uuden tilanteen eteen. Olemme tottuneet kokoontumaan joukolla, halaamaan, kättelemään ja usein vielä päättämään yhteiset kokoukset, reissut ja leirit sisaruspiiriin. Nyt kevään aikana se ei ole ollut mahdollista. Onneksi me partiolaiset olemme aina valmiina myös uuden edessä, emmekä jää ihmettelemään vaan toimimme. Ilves on ottanut ison digiloikan, kun kokouksia on hienosti järjestetty etänä ja keksitty mitä mainiompia tapoja harrastaa partiota. Tästä kertoo myös #kotikolona -merkin huikea suosio.

Hämeen Partiopiirin varajohtaja vuonna 2020 Henri Bakcman.
Kuvassa piirin varajohtaja Henri Backman.

Piirihallituskin on kokoontunut etänä ja pitänyt tarkkaa tilannekuvaa siitä, miten pandemia on edennyt, ja mitä se tarkoittaa partion kannalta. Raskaita päätöksiä ovat olleet tapahtumien perumiset. Onneksi osa tapahtumista on pystytty siirtämään. Positiivista on myös se, että monet lippukunnat ovat keksineet hyviä keinoja auttaa riskiryhmäläisiä.

Kiitos siitä kaikille!

Toisaalta moni on saanut hengähdyshetken partiosta. Siitä ei pidä potea huonoa omatuntoa, vaan olla armollinen itselle ja kerätä voimia partioharrastukseen tulevaisuudessa.

Korona taltutetaan jossain vaiheessa, ja pääsemme taas normaaliin partiorytmiin. Kuitenkin jatkossakin on tärkeää pitää hyvästä käsihygieniasta huolta ja kipeänä pysytellä kotona. Etäosallistuminen luo varmasti uusia mahdollisuuksia jatkossakin, ja myöhemmin näemme, miten partio muuttui. Siihen asti pysykää terveinä, noudattakaa partiolta tulleita ohjeistuksia ja soittakaa riskiryhmäläisille. Kohta taas nähdään!

Henkka