Partion avoimuus on muun muassa sitä, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus löytää partiokolo kohtuullisen matkan päästä.  Lippukuntajaoston toteuttama Virkkuprojekti lähti vastaamaan haasteeseen yrittämällä selvittää partion katvealueet Hämeen Partiopiirin alueella. 

Virkku-projekti alkoi syksyllä 2019 lippukuntajaoston toimeenpanemana ja valmista tuli vuoden 2020 lopulla, jolloin viimeiset vierailut alueille saatiin valmiiksi.  Ensiksi työryhmä valitsi oletukset ja lähestymistavat. Ensimmäinen oletus oli, että ikäkausista kohderyhmäksi valittiin sudenpennut. Tähän valintaan oli 3 pointtia:

  • Sudenpennut ovat suurin ikäkausi
  • Sudenpennuille on eniten merkitystä kolon sijainnilla.
  • Jos uusia lippukuntia perustetaan, asiaa ajatellaan sudenpentujen näkökulmasta

Lisäksi projektissa tehtiin päätös, että keskitytään ensin isoimpiin kaupunkeihin, kuten Tampere, Lahti, Hämeenlinna Nokia. Kolmanneksi valittiin kolojen asiointisäteeksi 2 km, jonka arvioimme matkaksi, jonka sudenpentu matkustaa kokouspaikalle kaupunkiolosuhteissa kävellen. Projekti toteutettiin ainutkertaisena, mutta sen tuottama aineisto on kaikkien hyödynnettävissä.

Lahden alue esimerkkinä

Kevät 2020 kului pitkälti siinä, että Hautamäki itse ohjelmoi visualisoinnin työkalua projektille. Työryhmän kanssa pidettiin viikkoetäpalavereita. Syksyllä 2020 päästiin vihdoin alueittain käymään tilannetta läpi. Kuva 1 (yllä) on ohjelman tuottama kartta ja kuvaa tilannetta Lahden seudulla. Vihreä-sininen ympyrä kuvaa alueen tiedossa olevia koloja vaalean vihreä väri kuvaa sitä, missä sijaitsee kunkin postinumeroalueen lapset. Postinumeroperusteinen jako toimii kaupungeissa hyvin, kun alueet ovat pieniä.

Partiottomat asuinalueet saadaan kiinni siten, että jos ympyrän ulkopuolella on paljon lapsia sisältävä alue se näkyy karttakuvassa. Tämän jälkeen on helppo lähteä tekemään asiasta johdopäätöksiä. Toinen varoitusmerkki on se, että hälytysmerkki syttyy. Sininen merkki tarkoittaa siis varoitusta, että tällä alueella on vähän lapsia partiossa suhteessa partiopotentiaaliin ja partion saavutettavuuden tavoitetasoon.

Projektin avulla saatiin selvyyttä Hämeen partiopiirin mahdollisista katvealueista kaupunkialueilla. Tätä on jo ehditty hyödyntää Tampereella, kun mietittiin mihin perustetaan uusi lippukunta. Tuloksena syntyi projektin innoittamana  partiolippukunta Vuoreksen Valtiaat.

Jatkossa Virkkua voi käyttää oman kaupungin alueiden sudenpentujen kolojen saavutettavuuteen tutustumiseen. Mikä vain kaupungeissa toimiva lippukunta voi pyytää lippukuntajaostolta oman alueen Virkkutietoja tutustumista varten. Lisäksi Youtube-esittelyt on lähetetty alueiden johtokolmikoille ja ne löytyvät Hämeen partiopiirin Youtube-kanavalta.

Suorat linkin Virkkutyökalun esittelyyn:

Hautamäki arvioi ohjelman tekijänä projektin onnistumista. Onnistuminen oli se, että samaan karttaan saatiin sekä kolojen asiointialueympyrä, että lapsien määrä alueittain. Visuaalisen toteutuksen avulla havaintoja ja johtopäätöksiä on helpompi tehdä, kun esimerkiksi excelistä. Kehitettävääkin toki jäi, tarkempi aluejako mahdollistaisi ehkä paremmin maaseudunkin huomioinnin työkalussa. Siitä ehkä jatkossa. Projektin ainakinen Lippukuntajaoksen Pj Maria ”Misha” Hast piti projektia onnistuneena. Hän halusi että projekti toteutuu ja oli erittäin tyytyväinen toteutumiseen.