Suomi.fi -verkkopalvelu lippukunnille

Aiemmin käytössä ollut Katso -palvelu lakkautetaan 31.12.2020 ja jatkossa valtuutukset tehdään Suomi.fi –palvelussa. Palvelu on käytössä mm. kaupunkien avustushakemuksia tehtäessä ja OmaVero –palvelussa. Yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ei käytetä Suomi.fi -valtuuksia.

Suomi.fi -palvelu on muuttunut syksyllä 2020, joten vaikka lippukuntasi olisi aiemmin käyttänyt palvelua, vaatii se nyt uusia toimia kaikilta yhdistyksiltä.

Ota käyttöön Suomi.fi -palvelu lippukunnassa

Suomi.fi -tunnistautumisessa ei ole erillisiä tunnuksia, vaan nimenkirjoittaja tai yhdistyksen tiettyjä asioita hoitamaan valtuutettu henkilö kirjautuu erilaisiin palveluihin omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan (esim. pankkitunnukset.) Lippukunnan kannattaa tehdä valtuutukset samalla, kun uudet nimenkirjoittajat vuodelle 2021 kirjataan PRH:n.

Kun kirjaudut palveluun (esimerkiksi OmaVero, kaupungin avustushakemus), oikeutesi asioida yrityksen tai yhteisön puolesta tarkistetaan Suomi.fi –valtuuksien avulla yhdistysrekisteristä. Jos yhdistysrekisterissä on vanhentuneet tiedot, nyt on korkea aika muuttaa sinne oikeat tiedot!

Jokaisella lippukunnalla on säännöissä merkittynä nimenkirjoitustapa (kuten hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä). Nimenkirjoitustavalla on merkitystä, kun lippukunta tekee valtuutuksia Suomi.fi -palvelussa.

Tilanne 1. Yhdistyksen sääntöjen mukaan henkilö voi edustaa yhdistystä yksin

Kun sääntöjen mukaan joku henkilö voi edustaa yhdistystä yksin (nimenkirjoitusoikeus yksin) ja nimenkirjoittajien tiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla, yhdistys voi valtuuttaa omatoimisesti Suomi.fi -palvelussa. Henkilö, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin (toimia nimenkirjoittajana yksin), voi tunnistautua Suomi.fi -valtuuksiin omilla tunnistusvälineillään. Hän voi hoitaa yhdistyksen valtuutuksia Suomi.fi -palvelussa omatoimisesti. Esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajalla voi olla oikeus edustaa yhdistystä yksin.

Tilanne 2. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kukaan ei voi edustaa yhdistystä yksin

Jos lippukunnan sääntöjen mukaan nimenkirjoittajia pitää olla vähintään kaksi, täytyy lippukunnan tehdä erikseen hakemus Digi- ja väestötietovirastolle virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Lue ohjeet ja tee hakemus: suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen. Hyvät kuvalliset ohjeet löydät myös verottajan sivuilta vero.fi/näin-teet-valtuushakemuksen.

Käytännössä siis lippukunnanjohtaja (tai joku muu lippukunnan nimenkirjoittaja) hakee itselleen ja muille nimenkirjoitusoikeudellisille johtajille valtuuksia toimia lippukunnan asioissa Suomi.fi -palvelun kautta.

Valtuushakemuksen täyttöohjeet vaihe vaiheelta löydät täältä. Hakemusta varten tarvitset:

 • Lippukunnan Y-tunnuksen ja nimen
 • Valtuutettavien henkilöiden koko nimen ja henkilötunnuksen
 • Valtuutustyypiksi tyypillisesti valitaan valtuutusoikeus, jotta valtuutettu henkilö voi jatkossa hoitaa valtuutuksia yhteisön puolesta jatkossa omatoimisesti
 • Valtuutusasiat kohdassa lippukunta valitsee yhdistyskohtaisesti henkilöille valtuutettavat palvelut
  • Suositeltavia valtuutuspalveluita ovat (Hyödynnä “rajaa sanalla” -toimintoa!)
   • Avustushakemuksen tekeminen
   • Kiinteistöveroasioiden hoito (jos lippukunnalla on kämppä)
   • Palkkatietojen ilmoittaminen (lippukunnan matkakulujen ilmoittaminen tulorekisteriin, lisätietoa)
   • Palkkatietojen käsittely
   • Poliisin käsittelemien ilmoitusten tekeminen ja lupien hakeminen
   • Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen
   • Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen
   • Sähköisten viestien hallinnointi
   • Sähköisten viestien lukeminen
   • Tapahtumailmoituksen tekeminen
   • Tilinpäätöstietojen toimittaminen
   • Veroasioiden hoito
   • Veroilmoittaminen
 • Tämän lisäksi lippukunnan on hyvä miettiä, onko toiminnassa jotain muita erityispiirteitä, joita varten lippukunta voisi tarvita valtuuksia.
 • Voit valita valtuutukset kaikille valtuutetuille tai rajata halutessasi valtuudet vain yhdelle pestille (esim. Veroasioiden hoito > rahastonhoitaja). Kehotamme lippukuntia pohtimaan hallituksen kesken, miten valtuuksien kanssa halutaan menetellä.
 • Valtuuden voimassaoloajaksi kannattaa valita sama aika, kun nimenkirjoittajan pesti on voimassa.
 • Hakemukseen tarvitaan lippukunnan nimenkirjoittajien allekirjoitukset sekä kopiot allekirjoittajien henkilökortista tai passista. Ajokortti ei kelpaa liitteeksi.

HUOM! Tällä hetkellä (7.12.20202) valtuuksien toimeenpanossa on noin 2 viikon jono, ja jono voi kasvaa vuoden loppua kohden. Hakemus valtuutuksesta kannattaa siis laittaa matkaan mahdollisimman pian, jotta se on kunnossa mm. avustuksia haettaessa!

Kun virkailijavaltuuttamispalvelu ilmoittaa, että hakemus on käsitelty ja on valmis, valtuuden saanut henkilö pääsee valtuuttamaan (tai puolesta asioimaan). Henkilö kirjautuu palveluun omilla pankkitunnuksillaan ja valitsee ensin välilehden “Valtuudet” ja sitten “asioi yrityksen puolesta”. Henkilö voi valtuuttaa itsensä toimimaan yhdistyksen puolesta, esimerkiksi hakemaan lippukunnalle kaupunginavustusta. Jos henkilö on antanut itselleen valtuudet, voi hän kirjautua kaupungin sivujen kautta avustushakupalveluun.

Lippukunnan on päivitettävä Suomi.fi -palvelun valtuudet aina, kun nimenkirjoittajat lippukunnassa vaihtuvat.

Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä piiritoimistolle lippukuntakoordinaattori Pete Niemiseen (p. 050 311 0914, pete.nieminen@partio.fi) tai

Suomi.fi:n Organisaatioiden asiakaspalveluun (p. +358 2955 35115, organisaatiopalvelut@dvv.fi). Asiakaspalvelun palveluajat: maanantai-perjantai 10.00–15.00.