Monelle partiosta tulee ensimmäisenä mieleen kaverit, leirit, luonnossa oleminen ja retkeilytaidot – ja niitähän partio on. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että myös johtajuus on suuri osa tätä harrastusta. Koko harrastus toimii eri ikäisten vapaaehtoisten johtajien avulla.

Aikuisten lisäksi partiossa on paljon nuoria johtajia. Samoajista ja vaeltajista, eli 15–22-vuotiaista partiolaisista monet johtavat omaa ryhmää, ja heille annetaan jo paljon vastuuta. Nuorempienkin partio-ohjelmaan kuuluu johtamiseen liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi tarpojilla, eli 12–15-vuotiailla partiolaisilla, ohjelma on jaettu tarppoihin, joihin jokaiseen kuuluu johtamis- tai vastuutehtävä. Vastuun lisäksi nuoret johtajat saavat partiossa aina tukea aikuisilta johtajilta, eikä kukaan jää tehtävänsä kanssa yksin.

Lahden alueen Partiolaisten ROK-kurssi 2020.
Ryhmänohjaajakoulutuksessa oppii monia taitoja. Kuva: Harri Halmejärvi

 

On hienoa, että partiossa nuoretkin pääsevät johtamaan ja voivat vaikuttaa asioihin. Joissakin lippukunnissa jopa lippukunnanjohtajat ovat vaeltajaikäisiä nuoria aikuisia. Monet samoajat johtavat omaa ryhmää, useimmiten tarpojavartiota. Tarpojille samoajaikäinen vartionjohtaja on helpommin lähestyttävä ja läheisempi kuin aikuinen johtaja.

Samoaja on myös esimerkki nuoremmilleen. Vartionjohtamisen lisäksi nuoret ovat apuna leirien ja tapahtumien järjestämisessä, ja heistä tulee aikanaan uusia aikuisia johtajia lippukuntiin. Siksi onkin tärkeää, että lippukunnassa on aktiivisia ja vastuullisia samoajia ja vaeltajia, joihin aikuiset voivat luottaa.

Jotta partiotoiminta olisi laadukasta, partiossa nuoret ja vanhemmatkin johtajat saavat koulutusta tehtäväänsä. Ensimmäinen johtamiseen liittyvä koulutus on ryhmänohjaajakoulutus eli ROK, joka käydään yleensä samoajaikäkauden alussa. Se kuuluu samoajien partio-ohjelmaan, ja sen käyvät usein myös ne samoajat, joista ei tule vartionjohtajia.

Akaan alueen ROK-kurssi 2020.
Akaan alueen ROK-kurssilaisia 2020. Kuva: Niko Rautanen

 

ROK antaa samoajalle paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja ryhmänjohtamiseen. Kurssista on hyötyä myös partion ulkopuolella. ROK opettaa esimerkiksi ryhmätyötaitoja, suunnitelmallisuutta ja ajanhallinnan taitoa, joita tarvitaan arki- ja työelämässä.

Samoajaikäkauden jälkeen vaeltajana tai aikuisena on mahdollista käydä lisää johtamiseen liittyviä koulutuksia, esimerkiksi partiojohtajaperuskurssi, luotsikoulutus tai lippukunnanjohtajakoulutus. Jos johtaminen kiinnostaa tarpojaikäkauden lopussa, kannattaa seuraavana syksynä lähteä rohkeasti kokeilemaan vartion johtamista. Tukea saa aina vanhemmilta johtajilta ja omalta vartionjohtajakaverilta. Mitään aikaisempaa kokemusta vartionjohtaja ei tarvitse, tekemällä oppii parhaiten!