Partiossa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa käytännössä, että sinun, minun, meidän lippukunnan ja teidän lippukunnan täytyy keskittyä siihen, millä tavalla tähän tavoitteeseen päästään. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa konkreettisia muutoksia meistä ihan jokaisen toimintatavassa.

Piiriluottiksille järjestetyssä luottispäivässä 16.1.2021 ideoitiin kolmenkymmenen piiriluottiksen toimesta muun muassa sitä, minkälaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin voitaisiin päästä ja miten kaikki Hämeen piirin partiolaiset saataisiin mukaan näihin yhteisiin talkoisiin? Puolen tunnin aikana konkreettisia ideoita syntyi todella paljon!

Hiilijalanjäljen pienentäminen lähtee liikkeelle pienistä teoista

Yksi esiin nostettu idea oli lähteä lisäämään tietoa kaikilla partiotoiminnan sektoreilla koulutusten kautta: koulutettaisiin piiriluottiksia, työntekijöitä, tapahtumantekijöitä ja lippukuntia ilmastonsuojeluun liittyvistä asioista. Olisiko tarpeen toteuttaa ilmasto/ympäristö-opas, joka antaisi ohjeita kaikille tapahtumajärjestäjälle?

Tapahtumissa ja retkillä hiilijalanjäljen pienentäminen voisi tapahtua monella tavalla:

  • Laitetaan kierrätysasiat kuntoon. Lajittelu ja kierrätys kiinteäksi osaksi piirin ja lippukuntien kämppiä.
  • Retki- ja tapahtumakohteiden etsiminen julkisen liikenteen alueilta tai kimppa- ja yhteiskyytien suosiminen nykyistä tehokkaammin.
  • Opetetaan varusteiden ja tarvikkeiden uusiokäyttöä ja korjaamista, kierrätetään varusteita ja tehdään lippukunnalle vain tarpeellisia hankintoja.
  • Mietitään lämmitysvaihtoehdot retkillä ja pohditaan, tarvitaanko retkellä aina sähköä?

Hiilikädenjäljen kasvattamiseen keksitiin myös monta keinoa:

  • Voisimmeko olla piiritasolla mukana (vaikka jonkun yhteistyötahon kanssa) vuosittaisissa istutustalkoissa, joissa istuttaisimme puita yhtä paljon kuin kulutamme?
  • Ryhdytään jakamaan vuoden ”ympäristöteko ”-palkintoa ja kannustetaan mahdollisimman useita lippukuntia Kestävästi partiossa -tunnuksen hankkimiseen.
  • Järjestetään partiossa maailmanlaajuinen ilmastoprojekti!
  • Vaikutetaan omalla toiminnalla päättäjiin ja muiden asenteisiin. Vaikutetaan taustatahon sähkösopimukseen ja kannustetaan vihreän sähkön hankintaan.

Luottispäivään osallistuneet piiriluottikset uskoivat, että kaikki saadaan liikkeelle positiivisuuden ja kannustamisen avulla.

Kun ympäristöasioita tehdään tietoisesti näkyväksi kaikessa tekemisessä ja päätöksenteossa, saadaan kaikki partiolaiset ajan myötä mukaan.

Mitä mieltä sinä olet? Tuliko sinulle mieleen ideoita ilmastoasioihin ja ympäristöstä huolehtimiseen liittyen? Mitä sinä tai lippukuntanne aiotte tehdä? Laita viestiä, kerromme hyvistä ideoista ja lippukuntien suunnitelmista mieluusti Täplässä ja täplä.fi:ssä. Vinkkejänne odotellaan riina.aspila@partio.fi osoitteessa.

Olethan jo tutustunut kestävästi partiossa- tunnukseen, jota lippukunnat voivat hakea? Partio on laatinut tunnuksen yteistyössä WWF:n kanssa. Sen avulla lippukunta voi arvioida ja kehittää omaa toimintaansa vähäpäästöisemmäksi. Tunnuksen ohjeistukset on luvattu vuoden alussa, eli varmasi aivan pian. Tätä kannattaa seurata!