Kirjoittaja on koulutusryhmän puheenjohtaja ja koulutuksesta vastaava piirihallituksen jäsen.

Partion uutta strategiakautta 2021–2026 on nyt eletty ensimmäinen vuosineljännes. Kuvat strategiasta pää- ja alaotsikoineen ovat varmasti vilahdelleet suurimman osan partiolaisista silmissä jo valmisteluvaiheessa ja viimeistään nyt vuoden alussa.

Osa on varmasti myös tämän vuoden ryhmä- tai lippukuntakohtaisia toimintasuunnitelmia tehdessään jo konkreettisestikin pohtinut, mitä nuo otsikot käytännössä minun partioni kohdalla tarkoittavat.
Vaikka lippukunnat ovatkin tärkeä osa strategian toteutumista, lippukuntien ei tarvitse yksin olla vastuussa strategian toteuttamisesta. Piiri tukee lippukuntia strategian periaatteiden mukaisesti. Jokainen toiminnanala pohtii, miten se parhaiten tukee lippukuntia ja edistää strategian toteuttamista.

Partiokoulutuksen näkökulmasta erityisen mielenkiintoista on pohtia strategian kohtaa partio antaa taidot elämään; Partio-ohjelma antaa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. Minkälaisia ovat 20 vuoden päästä onnistumiseen tarvittavat taidot? Kaikkia teknisiä ratkaisuja, menetelmiä, mahdollisuuksia, ammatteja, joita 2040-luvulla on, ei vielä ole edes olemassa.

Johtajatulilla puhunut futuristi Perttu Pölönen on sanonut jotenkin niin, että ajassa, jossa kaikkea tehostetaan, kasvatetaan ja optimoidaan, tarvittaisiin syvyyttä ja ehkä pysähtymistäkin. Inhimilliset taidot ja arvot, kuten myötätunto ja pitkäjänteisyys tulevat olemaan arvokkaita tulevaisuudessa. Eivät ainoastaan lasten kanssa, mutta erityisesti heidän. Vaaditaan asennetta muuttua ja elinikäisiä taitoja. Ainoa vaara on, että kasvatetaan menneisyyden menestyjiä. Kasvatetaan, vaalitaan ja korostetaan sitä, mitä tarvitaan ja koetaan arvokkaaksi nyt, ei tulevaisuudessa. Tarvitaan uteliaisuuden siemen, joka voi kantaa läpi aikuisuuden. Siksi tulevaisuuteen katsomista tarvitaan.

Miten partion koulutusjärjestelmä saadaan vastaamaan Partion strategian asettamia tavoitteita?

Partion koulutusjärjestelmällä haluamme aktivoida aikuisia kouluttautumaan. Kouluttautumisen avulla varmistumme siitä, että partiokasvatusta toteuttavilla vapaaehtoisilla on pestissään tarvittavat taidot ja osaaminen. Koulutuskokonaisuudet on suunnattu pääosin pestilähtöisesti. Koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat, mitä kussakin pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulisi osata ja ne on hyvinkin tarkasti kirjattu oppimistavoitteisiin, sisältökuvauksiin ja ydinainesanalyyseihin, jotta koulutus on yhtä laadukasta ja saman sisältöistä ns. Hangosta Petsamoon.

Strategian toteuttamisen tulee jalkautua myös koulutusjärjestelmään, sen koulutuskokonaisuuksiin ja koulutusmoduulien sisältöihin. Sisältöjen arviointi ja päivittäminen eivät ole pelkästään koulutuksesta vastaavien hartioilla, vain jokainen voi antaa panoksensa tähän. Siksi muun muassa koulutuksiin osallistuvien on tärkeätä antaa palautetta ja keskustella avoimesti siitä, antoiko koulutus sellaisia tietoja ja taitoja, joita siihen osallistunut lähti hakemaan, ja toisaalta vastasiko tämä yhteisiä partion päämääriä. Suomen Partiolaisten ja partiopiirien koulutusryhmien vastuulla on sitten hallita ja kehittää kokonaisuutta järkevästi.

Suomen Partiolaisten yhtenä kärkihankkeena on partion tulevaisuustaidot, joka todennäköisesti keskusteluttaa ja sanoittaa auki myös tavoitetta: Partio-ohjelma antaa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. Mitä ne ovat? Miten niitä kasvatetaan, opetetaan, tarjotaan, koulutetaan? Itse haastan kaikki aidosti pohtimaan tätä ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluun koulutuksissa, kokouksissa ja toiminnansuunnitteluissa. Ja ennen kaikkea, kysymään tätä asiaa tämän päivän lapsilta ja nuorilta, jotka ovat 2040 luvun aikuisia. He ovat myös tuon ajan partion kehittäjiä, kouluttajia ja tekijöitä.