1Tiedätkö sinä, mitä moninaisuus tarkoittaa? Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ovat erilaisia. Jokaisella ihmisellä on ominaisuuksia, jotka tekevät kyseisestä ihmisestä ainutlaatuisen. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa sukupuoli, etninen tai kansallinen alkuperä, kieli uskonto, terveydentila, vamma tai seksuaalinen suuntautuminen. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta siitä, millaisia ominaisuuksia heillä on.

Usein puhutaan siitä, miten partion tulisi olla avointa kaikille. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi meidän täytyy kuitenkin olla valmiita tekemään töitä sen eteen, että voimme tarjota toimintaa mahdollisimman monille erilaisuudestamme huolimatta.

Hämeen partiopiirissä on toiminut vuodesta 2018 alkaen moninaisuusjaosto, joka tekee töitä juuri tämän asian hyväksi. Jaosto pyrkii tuomaan moninaisuusasiat lippukuntien ja piirin arkeen. Tämän lisäksi jaosto on mukana tukemassa ja auttamassa lippukuntia moninaisuuden saralla. Moninaisuusjaosto vastaa myös Partiokamu-koulutuksista Hämeen partiopiirissä ja muista moninaisuuteen liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista, kuten esimerkiksi Vilkas lapsi -koulutuksista ja Sisujohtaja-tapaamisista. Jaosto koostuu tällä hetkellä puheenjohtajasta, kahdesta jäsenestä sekä piirin työntekijästä.

Vilkaslapsi koulutus vuonna 2019 veti paljon osallistujia Partiotoimistolle.
Vilkaslapsi koulutus vuonna 2019 veti paljon osallistujia Partiotoimistolle.
Kuva: Niko Rautanen

 

Toiminnan kahden ensimmäisen vuoden aikana moninaisuusjaosto on muun muassa tuonut Partiokamu-koulutuksen Hämeeseen, esitellyt partiotoimintaa Apuvälinemessuilla ja järjestänyt Vilkas lapsi -koulutuksen Tampereella. Näiden lisäksi jaosto on kartoittanut piirin lippukuntien avuntarpeita moninaisuusasioihin liittyen ja kerännyt tukimateriaalia piirin moninaisuussivulle. Tavoitteitamme ovat tällä hetkellä esimerkiksi lippukuntien sisutoiminnan tukeminen ja kehittäminen, sekä piirin yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen ja siihen kirjattaviin toimenpiteisiin tarttuminen.

Kiinnostaisiko sinua tulla mukaan jaoston toimintaan? Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta moninaisuusasioista, motivaatio ja halu oppia on enemmän kuin tarpeeksi! Voit myös ilmoittautua mukaan vain tietyn teeman äärelle, riippuen omasta kiinnostuksestasi. Jaoston jäsenenä pääset vaikuttamaan siihen, että partion harrastaminen oli Hämeessäkin mahdollista kaikille!