Miksi tänä vuonna koko piirihallitus eroaa? Miksi kaikki hallituspestit ovat avoinna? Vastaukset näihin kysymyksiin tässä artikkelissa kertoo piirijohtaja Anni Ylinen.

Viime vuosina suomalaista partiota on tehty tiiviisti yhteistyössä. Moni viime vuosien suuri kehitysprojekti ja uudistus on viety läpi hyvässä yhteistyössä piirien, FiSScin ja Suomen Partiolaisten erinomaisella yhteistyöllä, muutamina esimerkkeinä uusi strategia, peruskirjan uudistus ja viimeisimpänä henkilöstöorganisaatiouudistus. Yhteinen tekeminen on tuonut paljon hyvää ja lopputulokset ovat olleet aina laajasti yhteisesti hyväksyttyjä, sillä niitä on valmisteltu aidosti yhdessä.

Suomalaisten partiojärjestöjen hallitukset valitaan järjestään aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtaosassa piireistä, kuin myös Hämeen Partiopiirissä, hallitustoimijat valitaan vuorovuosin niin, että kerralla vaihtuu puolet hallituksesta. Tällä järjestelyllä tavoitellaan jatkuvuutta ja sitä, että asiat eivät jää katveeseen, vaan hallituksessa on aina mukana myös joku, joka on ollut mukana edellisvuonna.

Yhteistyö on tiivistä koko Suomen piirinjohtajien välillä

Vuorovuosin puolittain vaihtuva hallitus on koettu hyväksi myös Hämeessä, mutta haastavaksi on koettu se, että meillä piirinjohtajien valinta osuu aina juuri siihen toiseen vuoteen kuin muissa järjestöissä. Hämeen Partiopiiri on ainoa, jossa valinta osuu näihin vuosiin. Piirinjohtajat tekevät paljon yhteistyötä keskenään ja asioita valmistellaan niin Partioneuvostossa kuin erinäisissä kehitysseminaareissa. Viimeisimpänä Suomen Partiolaiset on myös tarjonnut perehdytystä piirinjohtajille, mutta meillä tuokin osuu piirinjohtajien kauden puoliväliin, jolloin täyttä hyötyä ei perehdytyksestä saada.

Tulevaisuudenkin hyvän yhdessä kehittämisen vuoksi Hämeen Partiopiirin hallitus on valmistellut muutoksen, jonka seurauksena piirinjohtajat valittaisiin samoina vuorovuosina kuin muissakin piireissä. Sääntöjemme mukaan meidän tulee edelleen valita vuorovuosin puolet ja puolet hallitusjäsenistä, ja tämän vuoksi myös muita muutoksia valintasykleihin tulee tehdä.

Nykyinen piirihallitus eroaa ennen syyskokousta 2021

Hallitus on keskustellut asiasta koko viime kevään ja miettinyt erilaisia vaihtoehtoja. Yhteisesti on päädytty siihen, että koko Hämeen Partiopiirin hallitus eroaa ennen syyskokousta 2021. Hallitus ehdottaa, että tulevassa syyskokouksessa valitaan osa hallituksesta yhden vuoden ja osa kahden vuoden kaudelle. Vaikka ratkaisu kuulostaa radikaalilta, ei se sitä oikeastaan ole. Noin puolet piirihallituksesta on edelleen kiinnostuneita jatkamaan hallituksessa, eli koko kokoonpano ei muutu, ellei lippukunnat toisin päätä.

Tämä muutos siis tarkoittaa sitä, että kaikki hallituksen pestit ovat avoinna syyskokouksessa. Piirihallitus ehdottaa, että kaudelle 2022 (yksi vuosi) valitaan piirinjohtaja, piirin varajohtaja, yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen sekä markkinoinnista ja viestinnästä vastaava hallituksen jäsen. Kaudelle 2022-2023 (kaksi vuotta) valitaan vapaaehtoistuesta (ent. koulutus), kasvatuksesta (ent. ohjelma), aluetyöstä (ent. lippukuntatuki) ja kehityksestä vastaavat hallituksen jäsenet.

Rohkeasti mukaan piirihallitukseen!

Kannustamme kaikkia kiinnostuneita asettumaan ehdolle. Piirihallitustyöskentely on mielenkiintoista, antoisaa ja sopii monille seuraavaksi askeleeksi partiopolulla. Jos piirihallituspestit kiinnostavat, voit olla yhteydessä vaalitoimikunnan puheenjohtajaan Juulia Pihlajaan, juulia.pihlaja@partio.fi.

Kaikissa kysymyksissä koskien syklien muutosta, hallituksen eroa ja muuta muutokseen liittyvää voit olla yhteydessä piirinjohtaja Anni Yliseen, anni.ylinen@partio.fi

Edessä on jännittävä vaalisyksy ja historiallinen syyskokous piiritoiminnan 100-vuotisjuhlien merkeissä. Toivottavasti olet mukana!