Syyskokouksessa 16.11. Tampereen yliopistolla valittiin uusi piirihallitus kaudelle 2020-2021. Piirin puheenjohtajaksi valittiin Anni Ylinen ja varapuheenjohtajaksi tiukan äänestyksen jälkeen Henri Backman. Lue alta, millaisia ajatuksia valituilla hallitusjäsenillä on partion tulevaisuuden suhteen.

Ohessa lyhyesti, mitä ehdokkaat kommentoivat tiukassa tentissä ennen valintoja. Ehdokkaat joutuivat vastaamaan mm. kysymyksiin: miten piiri voisi tukea lippukuntia paremmin ja  miten hän kehittäisi omaa toimialaansa. Puheenjohtaja/varapuheenjohtajaehdokkailta kysyttiin lisäksi, että mitä uutta ehdokas toisi uuteen partiostrategiaan.

Piirinjohtaja / piirihallituksen puheenjohtaja Anni Ylinen, Härmälän Ilvestytöt

Anni kommentoi, että piiristä saatavan tuen pitää olla monipuolista ja että sen tulisi olla saatavilla matalalla kynnyksellä. Viestin pitää olla selkeä; lippukuntien tulee tietää mitä kaikkea piiristä voi pyytää.

Partion uuteen strategiaan Anni nostaisi kaupungistumisen ja maantieteelliset erot. Meillä Hämeessä tämä näkyy jo. On isoja ja pieniä kaupunkeja ja kaikkia tulisi pystyä palvelemaan mahdollisimman hyvin. Partiota tulisi voida tarjota myös sellaisilla alueilla, joilla sitä ei vielä ole.

Varajohtaja / piirihallituksen varapuheenjohtaja Henri Backman, Tampereen Kotkat

”Minä olen, koska sinä olet, koska me olemme!”

Partion uuteen strategiaan Henri nostaisi luontosuhteen vahvistamisen. ”Partiossa puhutaan paljon luontosuhteen vahvistamisesta, näkisin partion luontaisena osana sen, että me vastaamme isoon ilmastokysymykseen luontosuhteemme kautta. Partio on haluttu yhteistyökumppani ja sitä tulisi tässäkin yhteydessä hyödyntää.”

Koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen Markus Leivuori, Jaarlin Pojat

Mike kommentoi, että piirin tulee panostaa aikaisempaa enemmän monimuoto-opetukseen ja koulutuksia tulee viedä verkkoympäristöön. Hän lupasi, että Moodle-koulutusten kehittäminen on koulutusryhmässä yksi vuoden 2020 painopiste. Kuluneelta vuodelta on jo näyttöä siitä, että verkko-opintojen tarjoaminen mahdollistaa aikaisempaa useamman kiinnostuneen mukaan tulon.

Viestinnästä vastaava hallituksen jäsen Tytti Mattila, Tammero

Tytin mielestä piirin tehtävänä on mm. antaa jokaiselle partiolaiselle työkaluja viestinnän tekemiseen. ”Jokainen partiolainen on paras kasvo kertomaan partiosta ja siitä, miksi partio on hyvä harrastus”. Lisäksi Tytti haluaa saada nuoret mukaan viestintään. Lisäksi Tytti haluaa tehdä töitä sen eteen, että jo olemassa oleva piirin tarjoama viestinnällinen tuki saadaan entistä paremmin lippukuntien tietoon.