Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi. Viikonloppuna 14.-15.11 pidetyssä kokouksessa päätettiin uudesta strategiasta, vahvistettiin peruskirja ja valittiin puheenjohtajisto kaksivuotiskaudelle.

Jäsenkokous järjestettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti kokonaan etäkokouksena. Varsinainen kokouspaikka sijaitsi Espoossa, mutta Hämeen Partiopiirin jäsenkokousdelegaatio kokoontui lähes koko delegaation voimin Tampereella piirin partiotoimistolla, vallitsevat turvallisuusohjeet huomioiden.

Uusi peruskirja, uusi partiolupaus

Partion jäsenkokous on partion ylin päättävä elin. Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat isoja ja merkittäviä koko partion näkökulmasta. Yksi näistä asioista oli partion peruskirja. Partion peruskirja kertoo partiotoiminnan perustan. Peruskirjan uudistamisen tarkoituksena oli partion arvojen selkeyttäminen. Uudistuneessa peruskirjassa kerrotaan, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Partio kuuluu kaikille. Jatkossakin kaikki partiolaiset antavat saman lupauksen ”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa (ikäkauden) ihanteita joka päivä.”. Uuden lupauksen saa ottaa lippukunnissa käyttöön heti.

Jäsenkokouksessa toivottiin, että lippukunnille tarjotaan seikkaperäiset ja yksinkertaiset ohjeet siitä, mitä peruskirjauudistus käytännössä tarkoittaa. Uudistuksen jalkautus on jo aloitettu ja eri ikäkausien partio-ohjelmaa on käyty läpi päivittämällä ja lisäämällä sinne katsomuskasvatuksen aktiviteetteja. Lippukuntien kannattaa hyödyntää myös vuoden 2021 ohjelmapainotus kasvatuskatsomus, jonka myötä materiaalia katsomukselliseen partiotoimintaan julkaistaan läpi koko ensi vuoden. Lippukunnissa peruskirjaan voidaan tutustua vaikkapa koloilloissa ja johtajiston kokoontumisissa  videon avulla. Nuoremmille ikäkausille sopiva partiolupausta käsittelevä video kannattaa myös ottaa käyttöön. Partioihanteista on vihdoin saatavissa myös kuvat. Tämä ilahdutti meitä kovasti.

Kohti uutta strategiakautta

Jäsenkokouksessa hyväksyttiin myös partion uusi strategia vuosille 2021-2026 . Strategian vision mukaan partio antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Strategiaa lähdettiin rakentamaan siten, että vision lisäksi huomioitiin partioon kohdistuvia muutosvoimia, joita olivat mm. ympäristön ja ilmastonmuutos, teknologian muutos ja oppimisympäristön muutos. Uuttaa strategiaa on valmisteltu viimeiset kaksi vuotta ja siihen on kerätty kommentteja ja näkökulmia laajasti partiopiireistä, partion eri valiokunnista, sekä hyödynnetty eri asiantuntijatahoja. Työ on ollut ansiokasta ja erittäin osallistavaa. Siitä erityiskiitos työryhmää johtaneelle Lasse Roihalle.

Seuraavaksi lähdetään kehittämään strategian mittareita ja rakentamaan konkreettisia keinoja siihen, miten strategiassa esitetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Näistä päätöksen tekee partioneuvosto.

Kokouksessa keskustelutti erityisesti maahanmuuttajataustainen –termi ja strategian kohta ”Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen”. Kokouksessa Uudenmaan partiopiiri teki kohtaa muutosesityksen, mutta esitys ei mennyt läpi. Tämä jälkeen Häme jätti kokoukselle aiheesta ponnen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ponnella haluttiin korostaa käytyä keskustelua ja varmistaa, että strategia lähtee tämänkin osalta kulkemaan oikeaan suuntaan:

Suomen Partiolaisten hallitus käy strategiassa mainitun maahanmuuttajataustainen -termin kohdalla keskustelun ja kuulee monipuolisesti asiantuntijoita, jotka tuntevat käsiteltävän asian monipuolisesti.  Keskustelun jälkeen hallitus tekee tarvittaessa esityksen seuraavalle jäsenkokoukselle. 

Lisäksi Suomen Partiolaisten hallitus käyttää jatkossa asiantuntijakuulemisia ja kokemusasiantuntijakuulemisia valmistellessaan pitkäkestoisia päätöksiä niin päätösten sisällön kuin siitä viestimisessä käytettävän kielen osalta.”

Uusi puheenjohtajisto vie partiota taas uuteen vauhtiin.

Puheenjohtajistoon ei ollut ruuhkaa. Pitkin syksyä olimme kuitenkin haastatelleet ehdokkaita tiiviisti ja todenneet heidät oikein päteviksi johtamaan järjestömme uuden strategian mukaisesti. Onnea Siiri, Stefan ja Tiitu, sekä partioneuvostoa johtava Henna ja menestystä vaativiin pesteihin. Olkoon tuleva kaksivuotiskausi keskusteleva, tulevaisuuteen katsova ja avoin.

Delegaatiomme on iloinen ja ylpeä, kun Henna Heikkilä valittiin partioneuvoston puheenjohtajaksi. Hennan valinnasta tiedotteen voit lukea täältä. 

Jäsen kokouksen päätöksellä partio pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Partio haluaa tehdä osansa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tästä aiheesta ja kestävästi partiossa- tunnuksesta pääset lukemaan lisää täplästä myöhemmin.

Lämmin kiitos kuluneista vuosista Maria ”Hilla” Ruoholalle, Lasse Roihalle ja Malin Lindholmille, sekä partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom. Kiitos rohkeudesta uudistaa järjestöä. Kiitos luottamuksen rakentamisesta monella tasolla. Kiitos kaikesta ajasta, mitä olette antaneet paremman partion eteen. Työnjälki näkyy ja uskomme, että uudella puheenjohtajistolla on jälleen hyvä pohja lähteä tästä vauhdittamaan partiota koti vision viitoittamaan tietä.

Hämeen jäsenkokousdelegaatio haluaa kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita, niin hyvät puitteet rakentaneita toimihenkilöitä. Kiitos hyvistä, reiluista ja rohkeista keskusteluista kokouksen aikana.