Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään tänä viikonloppuna. Jäsenkokous kokoontuu joka toinen vuosi ja tällä kertaa etänä. Kokouksessa päätetään monia suuria asioita, jotka vaikuttavat koko järjestömme tulevaisuuteen.

Hämeen delegaatioon kuuluu 21 edustajaa ja kuusi varajäsentä. Delegaatio kokoontuu Tampereelle viikonloppuna ja osa delegaateista osallistuu kokoukseen kotisohvalta. Delegaatio on kokoontunut kaksi kertaa ja käynyt aktiivista keskustelua kokouksen aiheista myös kokousten välillä.

Häme arvostaa osallistavuutta ja ajankohtaisuutta viikonlopun päätöksissä

Peruskirjauudistus on Hämeen delegaation mielestä erittäin hyvin valmisteltu esitys, joka ottaa huomioon laajalti koko valtakunnallisen partiokentän. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, kuinka partiolaisia eri puolilla Suomea on osallistettu koko prosessin ajan ja keskustelua on käyty koko uudistusprosessin ajan. Olemme tyytyväisiä siihen, että uusi peruskirja mahdollistaa entistä paremmin sen, että yhä useampi voi kokea partion ja sen arvot omakseen. Toisaalta arvoja on selkeytetty ja meidän kaikkien on helpompi kertoa, mitä partio on ja mikä on meidän arvopohjamme. Hämeen delegaatio on iloisin mielin hallituksen esityksen takana ja kiittää peruskirjatyöryhmää erittäin perusteellisesta työstä.

Partion strategiaa on valmisteltu vuosille 2021-2026 jo pari vuotta. Myös strategian osalta olemme todella kiitollisia sen suhteen tehdystä osallistavasta työstä, johon monet partiolaiset ovat päässeet osallistumaan. 2040-luvun taitojen saaminen on toimintamme ydintä ja olemme erittäin tyytyväisiä tähän kirjaukseen.

Hiilineutraali partio 2030 -periaate on erittäin kannatettava. Olemme periaatteen kannalla, mutta erityisen kiinnostuneita olemme siitä, kuinka periaatetta lähdetään jalkauttamaan. Toivomme, että hiilineutraaliuteen tähtäävässä tiekartassa osallistetaan piirejä laajalti ja että siinä huomioidaan eri alueiden ominaispiirteet.

Järjestön tulevaisuus on osaavissa käsissä

Jäsenkokouksessa valitaan myös uusi puheenjohtajisto järjestöllemme. Arvostamme kaikkia ehdolle lähteneitä ja heidän päätöstään lähteä edistämään meille kaikille tärkeän järjestön asioista. Samalla olemme hieman pahoillamme siitä, että ehdokkaita ei ollut useampia kuin paikkoja on täytettävänä: niin järjestön kuin ehdokkaidenkin kannalta olisi mielekästä, että ehdokkaita olisi enemmän ja voisimme aidosti pohtia, millaista johtajuutta tarvitsemme tulevaisuuden partiossa.

Olemme tyytyväisiä siihen, että järjestön varapuheenjohtajistoon on ehdolla kaksi todella pätevää ehdokasta. Stefanin osaaminen on vakuuttanut meidät kaikki ja hänen laaja ymmärryksensä järjestön nykytilasta ja visionsa tulevaisuuteen on meidän mielestämme erinomainen. Tiitu tuo hallitukseen jatkuvuutta ja hänen vankka osaamisensa kansainvälisestä partiosta tuo erinomaisen lisän puheenjohtajistoon. Tiitu on myös näkemyksemme mukaan hyvä tiedolla johtaja.

Suomen Partiolaisten puheenjohtajaksi tarvitaan johtaja, joka ottaa kaikki osapuolet huomioon ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti. Vaativaan pestiin vaaditaan henkilö, joka osaa asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, ymmärtää laajalti partiota, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja on hyvä johtamaan ihmisiä. Koemme, että ehdolla oleva Siiri Somerkero täyttää kaikki nämä toiveemme ja enemmänkin. Hämeen delegaatio kannattaa Siiriä järjestömme puheenjohtajaksi.

Partioneuvoston puheenjohtajaksi tarvitaan monenlaisia näkökulmia ymmärtävä, partiota laajalti ymmärtävä ja osallistava johtaja, joka pitää langat käsissään. Moni meistä tuntee Henna Heikkilän henkilökohtaisesti ja kannatamme ehdoitta Hennaa tähän vaativaan pestiin. Uskomme, että Henna on pestiin tässä tilanteessa juuri oikea henkilö. Hennan innostus erityisesti uutta strategiaa kohtaan lupaa hyvää koko järjestön lähitulevaisuudelle.

Hämeen delegaatio osallistuu innolla alkaneeseen viikonloppuun ja historialliseen jäsenkokoukseen, sekä järjestämistapansa että päätettävien asioiden osalta. Toivotamme kaikille mukavaa jäsenkokousviikonloppua!

Hämeen Partiopiirin jäsenkokousdelegaatio