Hae partioneuvostoon!

Hämeen Partiopiirillä on 3–4 paikkaa partioneuvostossa ja nyt sinulla on mahdollisuus hakea mukaan. Partioneuvosten määrä ja partioneuvokset vahvistetaan Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa marraskuussa Espoossa.

Partioneuvoksena osallistut Suomen Partiolaisten partioneuvoston kokouksiin, joita järjestetään vähintään kahtena viikonloppuna vuodessa. Kokousten välillä on luvassa työskentelyä partioneuvoston asioiden tiimoilta muiden neuvoston jäsenten kanssa pääsääntöisesti etäyhteyksiä ja -työkaluja hyödyntäen.

Partioneuvoston jäsenenä sinulta vaaditaan halua ja kiinnostusta partion kehittämiseen, yhteistyötaitoja, hyviä kokouslihaksia sekä monipuolista näkemystä partion toiminnasta lippukunnan, piirin ja valtakunnallisella tasolla.

Partioneuvoksena pääset tulevalla kaudella seuramaan partion uuden strategian täytäntöönpanoa ja organisaatiouudistuksen etenemistä. Partioneuvoksena saat myös paljon uusia partioystäviä ympäri Suomea ja olet Partion kehittämisen ytimessä.

Hae partioneuvokseksi 18.10. mennessä lähettämällä hakemus henri.backman@partio.fi. Hakemuksessasi kerro vähintään miksi haluat partioneuvoston jäseneksi, mitä annettavaa sinulla partioneuvoston jäsenenä olisi sekä millaisissa pesteissä olet aiemmin toiminut.

Partioneuvoston sivut löytyvät osoitteesta partio.fi/partioneuvosto. Suomen Partiolaisten partioneuvosto tarkoittaa yhdistyslain (503/1989) valtuutettuja. Partioneuvoston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Partioneuvosto kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Partioneuvosto vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen edistävät partion strategiaa tavoitteineen.