Verso eli partion vertaissovittelu -koulutus

Partion vertaissovittelukoulutus pidettiin Tampereella 7.–8.10.2023. Osallistujia oli 12 monenlaisesta partiopestistä. Kouluttajina toimi Hanna Myllynen Sovinnosta ja Iida Porri Suomen sovittelufoorumin Verso-ohjelmasta. Koulutuksessa käytiin läpi Verso-sovitteluun liittyviä harjoitteita ja vietiin vertaissovittelua partioympäristöön. Koulutus oli kaksipäiväinen ja juttua olisi riittänyt vieläkin pidempään.

Verso-toiminta on kouluille, ammattioppilaitoksille, oppimisyhteisöihin kehitetty sovittelukäytäntö. Siinä korostuu oppilaiden aktiivinen osallistuminen ratkaisun löytämiseen. Partion vertaissovittelussa Verso-toimintaa tuodaan partiomaailmaan. Toimintatapa soveltuu oikein hyvin esimerkiksi partioryhmissä esiintyvien ristiriitojen ratkaisuun.

Koulutukseen osallistuneilta pyydettiin palautetta päivistä. Niiden perusteella partion vertaissovittelukoulutuksessa tykättiin erityisesti ryhmässä tehdyistä harjoitteista, teorian avaamisesta käytännönläheisesti sekä keskusteluista. Myös kouluttajat saivat kiitosta taidokkaasti vedetystä kokonaisuudesta ja partionäkökulman ottamisesta koulutukseen.

Seuraava partion vertaissovittelukoulutus järjestetään Helsingissä 13.-14.4.2024. Hanna ja Iida toimivat myös siellä kouluttajina. Tervetuloa mukaan!