Piirihallituspaikka auki!

Piirin kevätkokouksessa on koulutuksesta vastaavan hallituksen jäsenen paikka täytettävänä loppuvuodeksi 2021. Olisiko sinulla annettavaa tähän pestiin? Onko partiokoulutus lähellä sydäntä? Asetu ehdolle hallitukseen!

Koulutuksesta vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yleisten tehtävien *) lisäksi:

 • vastata koulutusryhmän toiminnasta kokonaisuutena
 • toimia koulutusryhmän puheenjohtajana ja johtaa koulutusryhmän toiminnan suunnittelua, kehittämistä, raportointia ja budjetointia
 • rekrytoida, pestata ja perehdyttää koulutusryhmän jäsenet
 • olla perillä koulutussisältöjen ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä
 • vastata koulutusohjaajien pestaamisesta ja pestien tarkistamisesta
 • tukea koulutusohjaajia heidän pesteissään
 • vastata piirin Ko-Gi-puolloista yhdessä vastaavan koulutusohjaajan kanssa
 • olla yhteyshenkilönä koulutusryhmän alaisten jaostojen ja piirihallituksen välillä
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä koulutuksen ja vapaaehtoistuen asioissa sekä osallistua SP:n laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan
 • ylläpitää suhteita piirin muihin toiminnanaloihin.
 • tehdä yhteistyötä piiritoimiston toimihenkilön kanssa koulutustoiminnan toteuttamiseksi

Apunaan toiminnanalan johtamisessa koulutuksesta vastaavalla hallituksen jäsenellä on koulutusryhmän valitsema vastaava koulutusohjaaja, jonka kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain.

Jos hallituspaikka kiinnostaa, ole yhteydessä piirinjohtaja Anniin, anni.ylinen@partio.fi. Toivomme ilmoituksia ehdolle asettumisesta ennakkoon, jotta voimme varmistaa toimivat yhteydet etäkokouksessa.

*) Hallitustehtävistä yleisesti

Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä. Pestit ovat viikoittain työtä vaativia, välillä myös päivittäin. Pestit on kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi. Tehtävä ei siis ole päätoimi, mutta jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulee sen olla ensisijainen pesti partiossa. Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä ja jaksamisensa parhaiten.

Piirihallitus kokoustaa 8–12 kertaa vuodessa. Lisäksi kukin toiminnanala kokoustaa toiminnanalasta vastaavan jäsenen johdolla 5–10 kertaa vuodessa. Lisäksi päälle tulevat mahdolliset muut kokoukset, projektit sekä kehityshankkeet, joita on vaikea ennustaa ennalta.

Pestiin on mahdollista saada sitä tukevaa koulutusta piirin kustannuksella piirin tai keskusjärjestön kursseilla puheenjohtajan kanssa sovitusti. Pestikeskustelut pidetään vuosittain ja niihin on halutessa mahdollisuus myös useammin. Perehdytystä pestiin saa puheenjohtajilta, omalta ryhmältä, toimihenkilöiltä ja usein myös tehtävän edelliseltä haltijalta.

Hallituksen tehtävät:

 • piirin kokonaisuuden johtaminen
 • toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisen varmistaminen
 • budjettiraamin määritteleminen, talouden seuranta
 • puheenjohtajien tehtäväsalkun toteuttaminen
 • henkilöiden nimeäminen ja pestaaminen piirin ryhmiin ja jaostoihin
 • henkilöstön palkkaaminen
 • edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet, ulkoinen kuva sekä yhteistyö muiden piirien ja SP:n kanssa
 • ansiomerkit ja muu kiitos-järjestelmä
 • partion tradition tallentaminen