Olen toiminut lippukuntapestin ohella useita vuosia piiritoiminnassa. Kun nyt muistelen taaksepäin, ei se itsellenikään ollut helppoa hakeutua mukaan piiritoimintaan. Taustalla oli muun muassa omaa epäilystä siitä, onko minulla riittävä osaaminen ja onko itsellä annettavaa pestiin. Samalla pelko myös siitä, viekö piirissä toimiminen voimavaroja lippukunnassa toimimisesta. Varsinkin tätä jälkimmäistä voidaan usein tunnistaa paitsi piiritoimintaan mukaan mielivän omassa päässä, mutta myös lippukunnan muun johtajiston ajatuksissa, koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen Turkka Salo pohtii kirjoituksessaan.

Hämeen koulutusryhmässä olemme muutamia kertoja käyttäneet avointa pestihakua, siten että olemme avoimesti etsineet kouluttajia tarjonnassa ja toimintasuunnitelmassa oleviin koulutusjärjestelmän mukaisiin koulutuksiin. Tätä käytäntöä tulemme myös jatkossa jatkamaan. Lomakkeella on saanut valita itselleen mielenkiintoiset ja omaan kalenteriin sopivat kurssit, vaikka useammat ja kertoa muutamalla sanalla itsestään. Koulutusryhmän kokouksissa olemme sitten säännöllisesti käyneet nämä läpi ja sopineet kuka kurssinjohtajista kontaktoi mitkäkin hakijat. Olemme pyrkineet siihen, että vaikka kaikille hakijoille ei sillä kertaa sopivaa koulutusta löytyisikään, kaikki saavat jonkinlaisen vastauksen.

Kuvia erilaisista partiokoulutuksista

Kouluttajia valittaessa ja omaa hakautumistaan pohtiessa täytyy aina muistaa, että toki koulutusjärjestelmän mukaisessa koulutuksessa kouluttaminen vaatii sitä, että koulutettava asia sisältöineen on tuttua ja itseä kiinnostavaa, mutta usein unohtuu se, että kurssin voi usein suorittaa myös kouluttamalla siinä. Tämä tapa vaatii usein jopa enemmän asiaan perehtymistä kuin kurssille osallistuminen kurssilaisena. Esimerkiksi itse olen täydentänyt omaa osaamistani näin muun muassa Sampo- ja ohjelmajohtaja koulutuksissa. Useimmiten kurssinjohtajan kanssa on sovittavissa myös tästä menettelystä.

Usein kun kouluttajia rekrytoi kuulee vastauksena että ”en minä varmaan ole tarpeeksi pätevä” mutta partiossa harvoin näin on, vaan esimerkiksi vuosia jossakin pestissä toimiminen on tuonut osaamista ja näkemystä asiaan, mitä ei välttämättä itsekään tunnista. Kouluttaessa ei myöskään tarvitse olla koulutus- tai kasvatusalan ammattilainen, usein ns. maallikkokouluttajat käyttävät jopa luovempia menetelmiä kuin alan ammattilaiset.

Koulutuksissa pyrimme usein myös siihen, että koulutuksen osa-alueita suunnitellaan ja toteutetaan pareittain siten että minkään osa-alueen kanssa ei tarvitsisi pähkäillä yksikseen. Kurssinjohtajien ja kokeneempien kouluttajien tuki on siis useimmiten kaikkien saatavilla. Suunnittelun tueksi olemme joidenkin vuosien ajan pyrkineet myös kokoamaan koulutusmateriaalipankkia menneistä koulutuksista, joita voi sitten halutessaan jalostaa omaan suuhun sopivaksi. Tämä on tällä hetkellä laajenemassa siten että materiaaleja on saatavilla myös valtakunnallisesti. Partiokoulutuksen sisällöistä on laadittu myös hyviä tukevia dokumentteja, kuten sisältökuvauksia siitä mitä missäkin osa alueessa on käytävä läpi, ja mitä voi täydentää ja syventää, jos esimerkiksi aikaa on ja osallistujat ovat perusasiat jo aikaisemmin omaksuneet.

Tulevaisuudessa pyrimme entistä enemmän kiinnittämään huomiota partiokouluttajien pestaamiseen näihin lyhytkestoisiin pesteihin, sekä perehdyttämiseen, siten että kouluttamaan tuleminen kiinnostaisi entistä enemmän ja se koettaisiin mielenkiintoiseksi ja mahdolliseksi kaikille. Kouluttajapestissä on se etu, että siihen ei useimmiten tarvitse sitoutua monien vuosien ajaksi, vaan useimmiten muutaman illan suunnittelu ja itse koulutustapahtumaan osallistuminen riittää.

Piirin tapahtumien ja koulutusten tulee olla lähellä lippukuntien arkea, haasteita ja toiveita ja tätä haluamme myös koulutusryhmässä olla varmistamassa. Haluamme nähdä myös uusia lippukuntatoimijoita piirin koulutuksien ja muiden tapahtumien tekijöinä. Tämä varmistetaan muun muassa luomalla käytäntöjä ja hyvää ja avointa ilmapiiriä, sekä mahdollisuuksia tulla myös lyhyempiin piiripesteihin, kuten kursseille kouluttamaan, matalalla kynnyksellä. Kun toiminnan ja osallistumisen kautta tulee entistä useamman kanssa tutummaksi, ainakin itselleni on ollut huomattavasti helpompaa hakeutua myös muihin pesteihin ja projekteihin. Samoin piiritoiminnassa tuotuja oppeja, vinkkejä, toimintamalleja ja kontakteja on ollut erittäin mukava viedä tukemaan oman lippukunnan toimintaa. Tapahtumakalenteria kannattaakin silmäillä paitsi sillä silmällä mihin voisi osallistua, myös sillä mitä voisi olla tekemässä.