Tänä syksyn partio vie ennätysmäärän koululaisia seikkailemaan

Koululaisten partioseikkailu on tänä vuonna suositumpi kuin koskaan. Mukana partioseikkailussa on 46 000 lasta ympäri Suomen. Maksuton materiaali antaa opettajille tukea lukuvuoden ensimmäisten viikkojen alkuun esimerkiksi ryhmäyttämiseen ja toisiin tutustumiseen partiomaisin keinoin.

Koululaisten partioseikkailun aikana kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä liikutaan luonnossa. Viikko huipentuu yhdessä tehtävään retkeen lähiluontoon. Sen lisäksi, että oppilaat oppivat paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja, materiaali toimii myös mainiona ryhmäyttämisen välineenä. Materiaalista löytyy myös ohjeita partiotapoihin sekä lukuisiin leikkeihin. Tänä vuonna opettajat saavat uudistetun oppaan, jossa on aikaisempia vuosia enemmän vaihtoehtoja toimintaan.

Ilves19 piirileirillä partiolainen tutkii kvieä suurennuslasilla.
Kuva: Otto Virtanen

Seikkailussa koululaiset pääsevät tutkimaan luontoa ja oppimaan lisää uusista aiheista.

Materiaali on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta. Kunkin aktiviteettikokonaisuuden yhteydessä on mainittu, mitä laaja-alaista osaamisaluetta se toteuttaa. Lisäksi materiaali mukailee partion kasvatustavoitteita, jotka tukevat lapsen kasvua ottaen huomioon ikäryhmän kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet.

Materiaaleja on tilattu mm. 1 ja 2 -luokille, erityisluokille, pienryhmiin ja iltapäiväkerhoihin. Hämeestä mukana on lähes 8000 koululaista. Luokat ja ryhmät voivat käyttää materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla ja itselleen sopivana ajankohtana.

Koululaisten partioseikkailun materiaalit löytyvät sähköisesti partion materiaalipankista. Opettajan oppaassa mainitut lisämateriaalit löytyvät kampanjasivulta.

Innostuiko lapsesi partiosta koululaisten seikkailuviikon myötä? Partio on avointa kaikille, myös aikuisille. Etsi paikkakuntasi partiotoiminta lippukuntahausta. Lisätietoa aikuisena partion aloittamisesta.