Lippukuntien toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti erilaisilla koulutuksilla, joita piiri ja Suomen Partiolaiset tarjoavat. Tavoitteena on luoda laadukasta partiotoimintaa ja tarjota vapaaehtoisesti pestissä toimiville henkilöille mahdollisuuksia kehittyä pesteissään. Mutta miksi on tärkeää, että lippukunnat hyödyntävät tarjottuja koulutuksia toiminnassaan?

Partio on monipuolinen harrastus, jossa monen ikäiset lapset pääsevät toteuttamaan itseään ja kokemaan erityisiä hetkiä partiokavereiden kanssa. Lippukunnissa touhuavat vapaaehtoiset aikuiset mahdollistavat tämän lapsille, ja jotta toiminta olisi mahdollisimman laadukasta ja kehittävää, tarjotaan näille vapaaehtoisille erilaisia koulutusmahdollisuuksia.

Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä tiettyä pestiä, vaan jokaisella on mahdollisuus lähteä kehittämään itseään ja partiota harrastuksena. Koulutuksia on monenlaisia mutta niiden kaikkien tavoitteena on tukea toimimista eri pesteissä. Partiojohtajan, lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja muut vastaavat koulutukset antavat valmiuksia, joiden avulla pestissä toimiminen on mielekkäämpää. Muutamat koulutukset, kuten ROK-kurssi ja partiojohtajan peruskurssi sisältyvät eri ikäkausien ohjelmaan.

Yksi Hämeen partiopiirin kouluttautuneimmista lippukunnista on Liekkitytöt. Tämä käy ilmi kehitysryhmän vuonna 2020 tekemästä selvityksestä. Liekkityttöjen ohjelmajohtaja Sini Mustakallio kertoo, että lippukunnassa kannustetaan kaikkia osallistumaan mahdollisimman usein kursseille, jotta lippukunnan toiminta kehittyisi. Koulutusten uskotaan lisäävän myös intoa jaksaa omalla partiopolulla.

Jokaisen kannattaisi käydä vähintäänkin omaa pestiä tukevat koulutukset, jotta toiminta pestissä olisi mahdollisimman antoisaa.

Sini Mustakallio

Liekkitytöt kokevat koulutusten näkyvän myös sitoutumisen lisääntymisenä. Iloa lippukunnassa on tuottanut myös se, että monet kursseille osallistuneet johtajat ovat päässeet itse toimimaan kouluttajana tai kurssien johtajana.

Kuvassa partiolaisia Y-trainee kurssilla kuuleassa etäluentoa.
Korona-aikana moni koulutus on jouduttu muuttamaan etämuotoon. Kuva: Nella Ruonala

Liekkityttöjen johtajisto osallistuu innokkaasti koulutuksiin. He ovat huomanneet, että vaikka sisältö koulutuksissa olisikin ennestään tuttu, pääsee niissä syventämään omaa tietämystä, vertaisoppimaan, jakamaan kokemuksia sekä verkostoitumaan uusien ihmisten kanssa. Koulutuksiin osallistumisen merkitys on huomattu myös lippukunnan toiminnan kehittymisenä, ja se vahvistaa johtajiston osallistumisintoa entisestään. Liekkitytöt suosittelevat koulutuksiin osallistumista, sillä niistä saa aina uusia ideoita toiminnan toteuttamiseen ja asioiden organisointiin. Lisäksi koulutukset mahdollistavat mentorina toimimisen uusille johtajille, ennen kuin heillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin.

Korona-aikana koulutuksia ei ole piirissä järjestetty normaaliin tapaan, sillä etäkoulutusten järjestäminen ei aina onnistu. Myöskään koulutusten osallistumisprosentit eivät ole olleet yhtä korkealla kuin ennen koronaa. Laadukkaan partiotoiminnan varmistamiseksi piiri toivoo, että lippukunnista osallistuttaisiin koulutuksiin ahkerasti nyt, kun rajoitukset pikkuhiljaa hellittävät.