Hämeen Partiopiirin alueelliset tarkennukset valtakunnalliseen koronaohjeeseen

Päivitetty 30.9.2021

Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä ollaan koronan kiihtymisvaiheessa. Noudatamme kaikilla alueilla sairaanhoitopiirien ohjeistuksia.

Alla ohjeet partiotoimintaan Hämeen Partiopiirin alueella. Toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Karanteenitilanteessa (virallisessa tai omaehtoisessa) toimintaan ei voi osallistua, suosittelemme myös pidättäytymään toiminnasta, jos joku perheenjäsenistä on karanteenissa.

Viiikko-/leiri- ja retkitoiminta

 • Partiotoimintaa voi järjestää kaikenikäisille partiolaisille sekä sisällä että ulkona. Syksyllä suosittelemme järjestämään viikkotoiminnan ensisijaisesti ulkona, jossa voidaan toimia väljästi.
  Toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.
 • Lokakuun alusta Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Myöskään kahden metrin turvavälivaatimus ei ole tällä hetkellä voimassa. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että osallistujien pitää pystyä halutessaan välttämään fyysinen kontakti muihin osallistujiin sekä sisällä että ulkona järjestettävässä toiminnassa.
 • Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään tarvittaessa riittävä etäisyys muihin osallistujiin. Huolehtikaa tilojen ja pintojen puhdistamisesta.
 • Viikkotoiminnan lisäksi ryhmien omia retkiä, ikäkausitapahtumia sekä koko lippukunnan retkiä ja tapahtumia voi järjestää. Suosittelemme mahdollisimman paljon ulkona oloa ja toteuttamaan tapahtumat mahdollisimman väljästi.
 • Suosittelemme pitämään kirjaa toimintaan osallistuneista, helpottamaan mahdollista jäljitystyötä.
 • Partiotoiminnassa suosittelemme noudattamaan THL:n ohjeistusta maskin käytöstä. Kannustamme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään maskia:
  • julkisilla kulkuvälineillä liikuttaessa
  • sisätiloissa silloin, kun koolla on paljon ihmisiä lähellä toisiaan
  • paikallinen epidemiatilanne ja viranomaisohjeistukset huomioiden

Partiotoimistolla asioiminen ja kokoustaminen

Partiotoimiston työntekijät työskentelevät hybridimallin mukaisesti osittain etänä, mutta heidät tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla: hp.partio.fi/henkilokunta

Partiotoimiston asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–17. Toivomme maskien käyttöä Partiotoimistolla asioitaessa.

Piirin luottamushenkilöiden kokoukset Partiotoimistolla ilta-aikaan voidaan järjestää. Suosittelemme kokoontumaan riittävän väljästi sekä käyttämään maskeja.

Piirin tapahtumat

Piirin toimintakalenteriin merkityt tapahtumat ja koulutukset pyritään pitämään suunnitellusti. Tapahtumat suunnitellaan toteuttavaksi, niin että turvavälien pitäminen on mahdollista kaikissa tilanteissa. Mikäli tapahtumia joudutaan siirtämään tai perumaan, niin olemme suoraan yhteydessä ilmoittautuneisiin.

Ohjeita

Tarkemmin eri alueiden koronatilanteeseen ja ohjeistuksiin voit tutustua THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

Sairaanhoitopiirien ohjeistukset

Alueittain kannattaa seurata oman alueen sairaanhoitopiirin sekä oman kaupungin/kunnan mahdollisia tarkempia ohjeistuksia:

Jos altistuminen tapahtuu

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta ja lippukuntatoiminnassa on tapahtunut altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen.

Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti, alla tarkempi ohje.

Mikäli lippukuntasi toiminnassa mukana olevalla todetaan koronatartunta ja mahdollisia altistuksia on tapahtunut, ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919. Tartuntaepäilyistä ei tarvitse piirille raportoida.

Viranomainen saattaa kysyä tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja (nimi ja puhelinnumero) lippukunnilta, jotka lippukunnan tulee toimittaa viipymättä tartuntatautilain nojalla. Viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa.

Toimi näin:

 1. Ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919
 2. Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta.
 3. Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita.
  Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa tiedottaa tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim. samana iltana samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai johtajistolle. Harkitse aina huolella, kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa esimerkiksi näin:

”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu koronavirustartunta. Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat saamiaan ohjeita. Muut lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle. Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää partio.fi/korona.”

Kunnioita yksityisyyden suojaa

Samaa ohjetta voi noudattaa koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta yleisesti, huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja että viestintään on viranomaisen tai huoltajan lupa.

Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät tartuntariskiä. Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

Lisätietoja:
Tommi Nyman
toiminnanjohtaja
tommi.nyman@partio.fi
+358 50 3110919