Hämeen Partiopiirin alueelliset tarkennukset valtakunnalliseen koronaohjeeseen

Päivitetty 20.1.2021

Kanta-Hämeessä ja osassa Päijät-Hämettä koronaepidemia tilanne on leviämisvaiheessa ja Pirkanmaan alueella ollaan kiihtymisvaiheessa.

Tässä ohjeita piirin kaikille lippukunnille sairaanhoitopiirien rajojen mukaisesti. Tilanteet ja ohjeistukset saattavat muuttua nopeastikin, seuraamme tilannetta ja päivitämme tätä ohjetta tarvittaessa. Suomen Partiolaisten ohjeita korona-aikaan löydät osoitteesta partio.fi/korona

Pirkanmaa:

Sairaanhoitopiirin ja viranomaisten ohjeistuksien mukaisesti alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan jatkaa sisällä enintään 10 hengen ryhmissä. Ulkona alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan toteuttaa noudattamalla turvatoimia huolellisesti. Tämä koskee normaalia viikkotoimintaa, suurempia tapahtumia ei tule edelleenkään järjestää. Kaikessa toiminnassa suosittelemme ensisijaisesti ulkona tapahtuvaa toimintaa.

 • Ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä fyysisiä kokoontumisia (kokoukset, lupauksenantotilaisuudet, retket, juhlat, myyjäiset, yms.) ei tule järjestää.
 • Johtajistojen ja muiden yli 20-vuotiaiden kokoukset pidetään edelleen etänä.
 • Rajoitukset ovat voimassa näillä näkymin 8.2.2021 saakka.

Päijät-Häme:

Leviämisvaihe: Lahti ja Hollola

Kiihtymisvaihe: Asikkala, Hartola, Heinola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä

Lahti ja Hollola:

Sairaanhoitopiirin ja viranomaisten ohjeistuksien mukaisesti kaikki alle 20-vuotiaiden sekä aikuisten kasvokkain tapahtuva harrastustoiminta sisällä keskeytetään. Ulkona voidaan alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa toteuttaa huolellisesti turvatoimia noudattaen enintään 10 hengen ryhmissä.

 • Ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä fyysisiä kokoontumisia (kokoukset, lupauksenantotilaisuudet, retket, juhlat, myyjäiset, yms.) ei tule järjestää.
 • Johtajistojen ja muiden yli 20-vuotiaiden kokoukset pidetään edelleen etänä.
 • Rajoitukset ovat voimassa näillä näkymin 15.2.2021 saakka.

Asikkala, Hartola, Heinola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki, ja Sysmä:

Sairaanhoitopiirin ja viranomaisten ohjeistuksien mukaisesti alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan jatkaa sisällä enintään 10 hengen ryhmissä. Ulkona alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan toteuttaa noudattamalla turvatoimia huolellisesti. Tämä koskee normaalia viikkotoimintaa, suurempia tapahtumia ei tule edelleenkään järjestää. Kaikessa toiminnassa suosittelemme ensisijaisesti ulkona tapahtuvaa toimintaa.

 • Isompia ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä fyysisiä kokoontumisia (kokoukset, lupauksenantotilaisuudet, retket, juhlat, myyjäiset, yms.) ei kuitenkaan tule järjestää.
 • Johtajistojen ja muiden yli 20-vuotiaiden kokoukset pidetään edelleen etänä.
 • Rajoitukset ovat voimassa näillä näkymin 15.2.2021 saakka.

Kanta-Häme:

Sairaanhoitopiirin ja viranomaisten ohjeistuksien mukaisesti kaikki alle 20-vuotiaiden sekä aikuisten kasvokkain tapahtuva harrastustoiminta sisällä keskeytetään. Ulkona voidaan alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan kokoontua huolellisesti turvatoimia noudattaen enintään 10 hengen ryhmissä.

 • Ikäkausien tai koko lippukunnan yhteisiä fyysisiä kokoontumisia (kokoukset, lupauksenantotilaisuudet, retket, juhlat, myyjäiset, yms.) ei tule järjestää.
 • Johtajistojen ja muiden yli 20-vuotiaiden kokoukset pidetään edelleen etänä.
 • Rajoitukset ovat voimassa näillä näkymin 15.2.2021 saakka.

Kaikille alueille:

 • Maskien käytön osalta partiossa noudatetaan THL:n suosituksia. Yli 12-vuotiaiden osallistujien pitää käyttää kasvomaskeja sisätiloissa sekä ulkona, mikäli ei ole mahdollista pitää turvavälejä.
 • Osallistujille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien ylläpitämiseen, ja järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Silloin kun kasvokkain kohtaamiset ovat ohjeiden salliessa mahdollisia, niin tulee huolehtia, että:
  • ryhmien sekoittamista vältetään.
  • halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
  • sisääntuloa porrastetaan.
  • kokoontumistiloihin ei saattajia tai huoltajia
  • ryhmien kokoa pienennetään tarvittaessa.
  • turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
  • harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.

Hämeen Partiopiiri seuraa epidemiatilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä tarkasti ja ohjeistaa lippukuntia muutoksista. Päivitämme tätä tiedotetta ohjeistuksien muuttuessa.

Rajoitusten vaikutus piirin toimintaan

Piirin kurssit ja tapahtumat 15.2.2021 saakka on muutettu etämuotoisiksi, peruttu tai toteutusajankohta on siirretty. Ilmoittautuneille lähetetään tästä viesti jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen

Ryhmien ja jaostojen kokoukset järjestetään etäkokouksina ainakin 15.2.2021 saakka.

Partiotoimiston työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti etänä, mutta heidät tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla: https://hp.partio.fi/hameen-partiopiiri/tietoa-meista/henkilokunta/

Koronaepidemian vuoksi toimiston fyysistä asiakaspalvelua on rajoitettu. Partiotoimisto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.00–17.00.

Sairaanhoitopiirien ohjeistukset

Alueittain kannattaa seurata oman alueen sairaanhoitopiirin sekä oman kaupungin/kunnan mahdollisia tarkempia ohjeistuksia:

Jotta partiotoimintaa olisi edelleen mahdollista toteuttaa kasvokkain ja fyysisesti, suosittelemme lippukuntia suunnittelemaan toimintansa niin, että mahdolliset altistumiset ovat rajattavissa pieniin ryhmiin.

Valtakunnallinen partion ohjeistus, jonka löydät osoitteesta: partio.fi/korona

Jos altistuminen tapahtuu

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa pandemian aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta ja lippukuntatoiminnassa on tapahtunut altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen.

Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti, alla tarkempi ohje.

Mikäli lippukuntasi toiminnassa mukana olevalla todetaan koronatartunta ja mahdollisia altistuksia on tapahtunut, ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: Tommi Nyman, tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919. Tartuntaepäilyistä ei tarvitse piirille raportoida.

Viranomainen saattaa kysyä tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja (nimi ja puhelinnumero) lippukunnilta, jotka lippukunnan tulee toimittaa viipymättä tartuntatautilain nojalla. Viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa.

Toimi näin:

 1. Ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919
 2. Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta.
 3. Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita.
  Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa tiedottaa tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim. samana iltana samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai johtajistolle. Harkitse aina huolella, kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa esimerkiksi näin:

”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu koronavirustartunta. Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat saamiaan ohjeita. Muut lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle. Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää partio.fi/korona.”

Kunnioita yksityisyyden suojaa

Samaa ohjetta voi noudattaa koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta yleisesti, huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja että viestintään on viranomaisen tai huoltajan lupa.

Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät tartuntariskiä. Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

Lisätietoja:
Tommi Nyman
toiminnanjohtaja
tommi.nyman@partio.fi
+358 50 3110919