Hämeen Partiopiirin alueelliset tarkennukset valtakunnalliseen koronaohjeeseen

Päivitetty 11.8.2021

Hämeen Partiopiirin alueella Pirkanmaalla ollaan koronan leviämisvaiheessa ja Kanta-Hämeessä sekä Päijät-Hämeessä kiihtymisvaiheessa. Noudatamme kaikilla alueilla sairaanhoitopiirien ohjeistuksia.

Alla on ohjeet toiminnan aloittamiseen syksyllä. Toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Karanteenitilanteessa (virallisessa tai omaehtoisessa) toimintaan ei voi osallistua, suosittelemme myös pidättäytymään toiminnasta, jos joku perheenjäsenistä on karanteenissa.

Syksyn aloitustapahtumat

Suosittelemme järjestämään aloitustapahtumat ensisijaisesti ulkona. Mikäli sisätiloissa ylitetään 10 hlön raja tai ulkotiloissa yli 50 hlön raja tulee turvavälien toteutumisesta huolehtia. Yli 12-vuotialle vahva maskisuositus sisällä sekä ulkona. Hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia.

Viikkotoiminta

Suosittelemme syksyn aikana ensisijaisesti ulkotoimintaa, joka tapahtuu omissa toimintaryhmissä. Sisätiloissa ryhmäkoon ylittäessä 10 henkilöä tulee turvaväleistä huolehtia. Yli 12-vuotiaille vahva maskisuositus sisällä sekä ulkona. Hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia.

Leiri- ja retkitoiminta

Suosittelemme ensisijaisesti oman toimintaryhmän retkiä. Mikäli retkellä tai leirillä on mukana useampia toimintaryhmiä, niin jakakaa ryhmät pienempiin toisistaan erillään toimiviin ja ruokaileviin ryhmiin, jotta mahdollisen altistuksen sattuessa jäljitystyö on helpompaa.

Ensisijaisesti järjestäkää leirit ja retket ulkona muutaman hengen telttamajoituksissa.
Ohjeistakaa osallistujat huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta, yskimään ja niistämään oikein sekä säilyttämään riittävä etäisyys muihin osallistujiin.

Yli 12-vuotiaille on vahva maskisuositus sisällä sekä ulkona.

Lasten ja nuorten kesäleirejä varten ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL antaneet ohjeistuksen. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa (minedu.fi)

Partiotoimistolla asioiminen ja kokoustaminen

Partiotoimiston työntekijät työskentelevät osittain etänä, mutta heidät tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla: hp.partio.fi/henkilokunta

Partiotoimiston asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–17. Muistathan käyttää maskia asioidessasi Partiotoimistolla.

Piirin luottamushenkilöiden kokoukset Partiotoimistolla ilta-aikaan ovat on mahdollisia. Suosittelemme kokoontumaan alle 10 henkilön ryhmissä, riittävän väljästi sekä käyttämään maskeja.

Piirin tapahtumat

Piirin toimintakalenteriin merkityt tapahtumat ja koulutukset pyritään pitämään suunnitellusti. Tapahtumat suunnitellaan toteuttavaksi, niin että turvavälien pitäminen on mahdollista kaikissa tilanteissa. Yli 12-vuotiaat käyttävät maskia piirin tapahtumissa. Mikäli tapahtumia joudutaan siirtämään tai perumaan, niin olemme suoraan yhteydessä ilmoittautuneisiin.

Ohjeita ja vinkkejä

Tarkemmin eri alueiden koronatilanteeseen ja ohjeistuksiin voit tutustua THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

Ajankohtaiset partion ohjeistukset koronatilanteeseen liittyen löydät: partio.fi/korona.

Seuraathan myös aktiivisesti Hämeen Partiopiirin  viestintää sekä alueellisten viranomaisten ohjeistuksia!

Tilanne on valitettava ja varmasti hankala kaikille toiminnan järjestäjille. Apua etä- ja ulkotoiminnan toteuttamiseen löydät sivuiltamme:

Sairaanhoitopiirien ohjeistukset

Alueittain kannattaa seurata oman alueen sairaanhoitopiirin sekä oman kaupungin/kunnan mahdollisia tarkempia ohjeistuksia:

Jotta partiotoimintaa olisi edelleen mahdollista toteuttaa kasvokkain ja fyysisesti, suosittelemme lippukuntia suunnittelemaan toimintansa niin, että mahdolliset altistumiset ovat rajattavissa pieniin ryhmiin.

Valtakunnallinen partion ohjeistus, jonka löydät osoitteesta: partio.fi/korona

Jos altistuminen tapahtuu

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa pandemian aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta ja lippukuntatoiminnassa on tapahtunut altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen.

Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti, alla tarkempi ohje.

Mikäli lippukuntasi toiminnassa mukana olevalla todetaan koronatartunta ja mahdollisia altistuksia on tapahtunut, ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: Tommi Nyman, tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919. Tartuntaepäilyistä ei tarvitse piirille raportoida.

Viranomainen saattaa kysyä tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja (nimi ja puhelinnumero) lippukunnilta, jotka lippukunnan tulee toimittaa viipymättä tartuntatautilain nojalla. Viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa.

Toimi näin:

  1. Ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919
  2. Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta.
  3. Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita.
    Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa tiedottaa tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim. samana iltana samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai johtajistolle. Harkitse aina huolella, kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa esimerkiksi näin:

”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu koronavirustartunta. Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat saamiaan ohjeita. Muut lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle. Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää partio.fi/korona.”

Kunnioita yksityisyyden suojaa

Samaa ohjetta voi noudattaa koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta yleisesti, huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja että viestintään on viranomaisen tai huoltajan lupa.

Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät tartuntariskiä. Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

Lisätietoja:
Tommi Nyman
toiminnanjohtaja
tommi.nyman@partio.fi
+358 50 3110919