Hämeen Partiopiirin alueelliset tarkennukset valtakunnalliseen koronaohjeeseen

Päivitetty 7.5.2021

Hämeen Partiopiirin alueella koronatilanne on Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä kiihtymisvaiheessa sekä Päijät-Hämeessä leviämisvaiheessa. Noudatamme kaikilla alueilla partion valtakunnallista ohjeistusta partiotoimintaan valtioneuvoston linjauksiin perustuen. Ohjeissa on huomioitu Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien päivittyvät ohjeistukset.

Tässä ohjeita piirin kaikille lippukunnille sairaanhoitopiirien rajojen mukaisesti. Tilanteet ja ohjeistukset saattavat muuttua nopeastikin, seuraamme tilannetta ja päivitämme tätä ohjetta tarvittaessa. Suomen Partiolaisten ohjeita korona-aikaan löydät osoitteesta partio.fi/korona

Ohjeistus partiotoimintaan seuraaviksi viikoiksi

Pirkanmaa:

Pirkanmaan alueella aikuisten sisällä tapahtuva harrastustoiminta pysyy keskeytettynä tai etätoimintana. Ulkona tapahtuva toiminta mahdollista OKM/THL turvaohjeistusta noudattaen vakiintuneissa ryhmissä.

Vuonna 2002 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa mahdollista noudattaen OKM/THL turvaohjeistusta vakiintuneissa, maksimissaan 10 hengen ryhmissä. Ulkona toimimisessa ei ryhmäkokorajoituksia.

Suosittelemme vahvasti kaikille ryhmille ulkona tapahtuvaa toimintaa.

Rajoitukset voimassa 16.5.2021 saakka.

Kanta-Häme:

Aikuisten harrastustoiminta pysyy keskeytettynä tai etätoimintana.

Vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneiden partiotoiminta sisällä ja ulkona mahdollista alkaen, vakiintuneissa ryhmissä noudattaen OKM/THL turvaohjeistustaSuositellaan pitämään ryhmäkoot pieninä.

Suosittelemme vahvasti kaikille ryhmille ulkona tapahtuvaa toimintaa.

Rajoitukset voimassa 31.5.2021 saakka.

Päijät-Häme:

Aikuisten kaikki ryhmäharrastustoiminta ja sisällä tapahtuva vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminta on tauolla tai etänä.

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta vakiintuneissa ryhmissä sisällä ja ulkona voi jatkua ilman rajoituksia.

Alle 20-vuotiaiden ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on sallitua korkeintaan 10 hengen pienryhmissä. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä tulee noudattaa.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan OKM/THL turvaohjeistusta.

Suosittelemme vahvasti kaikille ryhmille ulkona tapahtuvaa toimintaa.

Rajoitukset voimassa 31.5.2021 saakka.

Ohjeita ja vinkkejä

Tarkemmin eri alueiden koronatilanteeseen ja ohjeistuksiin voit tutustua THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

Ajankohtaiset partion ohjeistukset koronatilanteeseen liittyen löydät: partio.fi/korona.

Seuraathan myös aktiivisesti Hämeen Partiopiirin  viestintää sekä alueellisten viranomaisten ohjeistuksia!

Tilanne on valitettava ja varmasti hankala kaikille toiminnan järjestäjille. Apua etä- ja ulkotoiminnan toteuttamiseen löydät sivuiltamme:

Kaikille alueille

Alle 12-vuotaiden partiotoimintaan yleisiä ohjeita:

Maskien käytön osalta partiossa noudatetaan THL:n suosituksia. Yli 12-vuotiaiden osallistujien pitää käyttää kasvomaskeja sisätiloissa sekä ulkona, mikäli ei ole mahdollista pitää turvavälejä.

Osallistujille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 2 metrin turvavälien ylläpitämiseen ja järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Silloin kun kasvokkain kohtaamiset ovat ohjeiden salliessa mahdollisia, niin tulee huolehtia, että:

 • Ryhmien sekoittamista vältetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Kokoontumistiloihin ei saattajia tai huoltajia
 • Ryhmien kokoa pienennetään tarvittaessa.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.

Hämeen Partiopiiri seuraa epidemiatilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä tarkasti ja ohjeistaa lippukuntia muutoksista. Päivitämme tätä tiedotetta ohjeistuksien muuttuessa.

Rajoitusten vaikutus piirin toimintaan

Piirin kurssit ja tapahtumat 16.5.2021 saakka on muutettu etämuotoisiksi, peruttu tai toteutusajankohta on siirretty. Ilmoittautuneille lähetetään tästä viesti jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Ryhmien ja jaostojen kokoukset järjestetään etäkokouksina ainakin 16.5.2021 saakka.
Partiotoimiston työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti etänä, mutta heidät tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla: hp.partio.fi/henkilokunta

Koronaepidemian vuoksi partiotoimistoilla ei ole fyysistä asiakaspalvelua 16.5.2021 saakka.

Sairaanhoitopiirien ohjeistukset

Alueittain kannattaa seurata oman alueen sairaanhoitopiirin sekä oman kaupungin/kunnan mahdollisia tarkempia ohjeistuksia:

Jotta partiotoimintaa olisi edelleen mahdollista toteuttaa kasvokkain ja fyysisesti, suosittelemme lippukuntia suunnittelemaan toimintansa niin, että mahdolliset altistumiset ovat rajattavissa pieniin ryhmiin.

Valtakunnallinen partion ohjeistus, jonka löydät osoitteesta: partio.fi/korona

Jos altistuminen tapahtuu

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa pandemian aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta ja lippukuntatoiminnassa on tapahtunut altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen.

Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti, alla tarkempi ohje.

Mikäli lippukuntasi toiminnassa mukana olevalla todetaan koronatartunta ja mahdollisia altistuksia on tapahtunut, ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: Tommi Nyman, tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919. Tartuntaepäilyistä ei tarvitse piirille raportoida.

Viranomainen saattaa kysyä tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja (nimi ja puhelinnumero) lippukunnilta, jotka lippukunnan tulee toimittaa viipymättä tartuntatautilain nojalla. Viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa.

Toimi näin:

 1. Ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919
 2. Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta.
 3. Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita.
  Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa tiedottaa tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim. samana iltana samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai johtajistolle. Harkitse aina huolella, kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa esimerkiksi näin:

”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu koronavirustartunta. Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat saamiaan ohjeita. Muut lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle. Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää partio.fi/korona.”

Kunnioita yksityisyyden suojaa

Samaa ohjetta voi noudattaa koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta yleisesti, huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja että viestintään on viranomaisen tai huoltajan lupa.

Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät tartuntariskiä. Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

Lisätietoja:
Tommi Nyman
toiminnanjohtaja
tommi.nyman@partio.fi
+358 50 3110919