Piirihallitukseen valittiin syyskokouksessa 2020 ja kevätkokouksessa 2021 uusia jäseniä. Keitä he ovat ja millaisin ajatuksin he pestiään hoitavat. Täplän toimittaja jututti pihalaisia partioviikolla.

Jesse Heiskanen

Jesse Heiskanen tulee Hollolan Hirvenhiihtäjistä ja toimii piirin ohjelmasta vastaavana hallituksen jäsenenä. Hän siis vastaa pestissään Hämeen partiopiirin partio kasvatuksen ohjelma- ja tapahtumatoiminnasta, sekä johtaa ohjelmaryhmää.

”Ohjelman osalta viime vuosi ja alkuvuosi 2021 on ollut kaikin puolin haastava vallitsevan tilanteen ja rajoitteiden takia. Tämänhetkisiä tavoitteina on ollut päästä toteuttamaan suunniteltuja tapahtumia edes jossain muodossa. Siitä huolimatta paljon on jouduttu perumaan ja siirtämään valmiita tapahtumia, mutta kaiken synkkyyden keskellä on kuitenkin ollut myös onnistumisia. Hyvinä esimerkkeinä näistä etänä toteutuneet koulutukset, sekä paljon kiitosta keränneet etätehtäväpaketit, joista on kiittäminen aina niin loistava ohjelmaryhmää, sekä muita piirin toiminnan aloja, joiden kanssa paketteja on saatu tehdä hyvässä yhteistyössä. 
On ollut mahtavaa nähdä kuinka hyvin olemme sopeutuneet nopeastikin muuttuvaan maailman tilanteeseen meille ominaisella reippaalla ja periksiantamattomalla tyylillä. On hienoa kuulla, ettei vaikeista ajoista huolimatta partion viikkotoiminta ole täysin lamaantunut, vaan toiminnan tueksi on löydetty uusia hienoja tapoja tehdä partiota laadukkaasti.”

Jessen partioviikko on mennyt kertausharjoituksissa eli valtion makuupussin ulkoiluttamisen merkeissä. Toiveissa on päästä pian kevättä tuulettamaan omaa makuupussia.

Tero Arvosen lippukunta on Toijalan Eräveikot ry. Tero toimii piirihallituksessa kehityksestä vastaavana jäsenenä ja johtaa piirin kehitysryhmää. Kehitysryhmässä tutkitaan toimintaa ja tekemistä tilastollisten analyysien kautta. Kerätyn aineiston avulla he pyrkivät havaitsemaan esimerkiksi ympäristön tulevia trendejä ja muita sellaisia asioita, jotka voivat vaikuttamaan partiotoimintaan. Tavoitteena on, että ryhmä pystyy antamaan ehdotuksia ja uusia ajatuksia lippukuntien eri piiritoimijoiden omaan kehittämistyöhön.

Tero Arvonen

”Korona-aika on osoittanut, kuinka tärkeää on reagoida muutoksiin nopeasti. Meidän on tärkeä olla kehityksessä mukana ja hyväksyä ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja. Me partiolaiset osaamme hyvin johtaa muutosta, ja selviämme varmasti korona-ajan digiloikasta kuten jäseniemme pitämistä aktiivisina #kotikolona ja #ulkolona. Kuitenkin 2021 ja -22 tulevat olemaan toimintamme kannalta kriittiset vuodet sen kannalta, miten tulemme pitämään jäsenmäärämme ja innostamaan uudella tavalla uusia ihmisiä toimintaamme. Kehitysryhmässä tämä työ on jokaisessa kokoontumisessa mielessämme. Piirihallituksessa tehtäväni on tuoda näitä kehityksen näkökulmia keskusteluun. Haluamme hallituksessa yhdessä kehittää niin lippukuntatoimintaa kuin koulutustakin. Ideoita tulee jakaa eri osa-alueiden välillä ja kesken, ja siten uudet ideat voivat jalostua nopeasti ison yleisön käyttöön.”

Tero toivoisin, että erilaisia kehittämisen ideoita jaettaisiin lippukuntien välillä entistä enemmän ja pienemmällä kynnyksellä.

”Kehitysryhmässä toivomme kuulevamme jäsenistön, lippukuntien ja piirintoimijoiden palautetta ja ideoita siitä, miten voisimme kehittää toimintaamme. Kannattaisi aina kirjata uudet väläykset muistiin ja jakaa muille; niin moni hyvä idea jää joskus pelon taakse, ettei idealla olisi kannatusta. Me toimimme kehitysryhmässä vähän kuin kuulotorvena ja yritämme jalostaa ideoita eteenpäin.”

Partioviikolla Tero lähtee perheen kanssa retkelle. Ajatuksena on tehdä jotain kokeellista uutta retkiruokaa ja toivottavasti päästä nauttimaan myös kevätsäästä. Huivi kaulaan tottakai ja selfie someen. Tero ottaa vastaan myös #ulkoilutanmakuupussia haasteen osallistuen Varustelekan etäsotilasmarssille tiedustelusarjaan.

Tuorein kasvo piirihallituksessa on Turkka Salo Parolan Eräveikoista Hattulasta. Turkka vastaa piirihallituksessa koulutustoiminnasta. Pestiin kuuluu muun muassa koulutusryhmän johtaminen, koulutusohjaajien tukeminen, osallistuminen yhteistoimintaan piirin muiden ryhmien kanssa ja toimiminen linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä koulutuksen ja vapaaehtoistuen asioissa sekä osallistuminen SP:n laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan.

Turkka Salo

”Hämeen Partiopiirin koulutuksessa toimiessani haluan erityisesti nähdä, kun innostuneet, motivoituneet ja taitavat partiokouluttajat ja koulutusohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat laadukasta, saavutettavaa, innostavaa ja mielekästä partiota. Haluan nähdä lippukuntatoimijat, jotka lähtevät kurssitapahtumista lippukunnan partioarkeen silmät ja sydän intoa puhkuen, muistikirjat ja repunliepeet täynnä ideoita, ajatuksia, innostusta ja toisten samanlaisten yhteystietoja. Haluan nähdä toiminnanalojen välisen yhteistyön toteutuvan siten että jaetaan, välitetään ja keskustellaan, eikä tehdä turhaa päällekkäistä työtä. Haluan nähdä piiritoimijat helposti lähestyvinä, lähestyttävinä ja tuttuina tukijoina ja yhteistyökumppaneina lippukuntien ja alueiden arjessa.”

Turkka uskoo siihen, että koulutusten ja tapahtumien tulee tukea lippukuntatoimijoita , jotka vastaavat lippukunnan arjen toimintasta.

”Haluan aina nähdä myös uusia lippukuntatoimijoita piirin koulutuksien ja muiden tapahtumien tekijöinä. Samoin toivon, että eri piireissä samojen asioiden kanssa toimivat tekevät yhteistyötä ja kunnioittavat toisiaan ja ovat ilolla mukana yhteistoiminnassa toistensa ja keskusjärjestön kanssa. Ennen kaikkea uskon, ja olen sen myös jo omakohtaisesti kokenut, että laadukasta partiokoulutusta voi ja tulee tehdä siten, että sen tekijöillä on myös hauskaa!”

Aktiivisena kouluttajana Tuukan partioviikko kuluu tietysti tulevaa partiokurssia suunnitellen. Makuupussihaasteeseen oteaan tietysti osaa mahdollisimman pian. Seuratkaamme tätä.