HP Syyskokous 2023

Hämeen Partiopiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 18.11.2023 Tampereella.

Syyskokouksen tehtävänä on

 1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
 2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 4. Valita kaksi ääntenlaskijaa. 
 5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten. 
 6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa tilikautta varten. 
 7. Päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. 
 8. Valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. 
 9. Valita joka toinen vuosi hallituksen varapuheenjohtaja. 
 10. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksenjäsenet. 
 11. Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö,joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 
 12. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussamainitut asiat.
Piirin kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1 ja syyskokoukseen 1.9 mennessä.

Tervetuloa

Piirihallitus 

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Kokoukset, Digitaalinen saavutettavuus, Hajuaisti, Hygienia, Hyvä olla, Katsomus, Kieli, Kuuloaisti, Lääkitys ja ensiapu, Liikkuminen, Näköaisti, Ohjelma, Raha, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa