HP Nuori mieli -koulutus

Ilmoittautumisaikaa kurssille on jatkettu maanantaihin 19.2.2024 saakka!

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu työssään, vapaa-ajallaan tai lähipiirissään 7-18 -vuotiaita lapsia tai nuoria kohtaaville. Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on kansalaistaito. Lasten ja nuorten arjessa läsnä olevilla aikuisilla on merkittävä rooli heidän mielenterveytensä vahvistamisessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Tässä koulutuksessa näkökulmana on partiotoiminnassa mahdollisesti vastaan tulevat ilmiöt ja tilanteet. Yhteistä keskustelua pyritäänkin herättelemään partion kasvatustavoitteiden ja arvojen näkökulmasta omaa partiojohtajuutta tukien.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heitä kohtaavien aikuisten mielenterveysosaamista. Koulutuksen ytimessä on lasten ja nuorten arvostava kohtaaminen sekä heidän mielenterveytensä vahvistaminen arjessa. Koulutus kannustaa aikuista huomioimaan arjen vuorovaikutuksessa lapsen ja nuoren psykologiset tarpeet, voimavarat ja vahvuudet sekä yksilöllisyyden. 

Toteutus
Koulutukseen kuuluu kaksi lähiopetuspäivää 16. ja 17.3. klo 10-16 Tampereen partiotoimistolla. Molempiin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä koulutuksen suorittamiseksi. Koulutuksen laajuus on yhteensä 12 h, ja siitä saa Mieli Suomen Mielenterveys ry:n myöntämän todistuksen. Tarkemmat osallistumisohjeet lähetetään sähköpostitse. 

Koulutuksen hinta on 65 €, sisältäen oppikirjan sekä kahvitarjoilut molempina koulutuspäivinä.

Kouluttajana toimii Nina Uosukainen (etunimi.sukunimi@partio.fi).


Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Hyvä olla, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa