A-jäsenten ja lippukuntien talouden tuesta vastaava valiokunnan jäsen (1-2 kpl)

Haemme Suomen Partiolaisten Digi- ja talousvaliokuntaan ja sen talousryhmään pestiparia vastaamaan A-jäsenten (partiopiirit ja FiSSc) sekä lippukuntien talouden tuen kehittämisestä. Talousryhmä on osa SP:n Digi- ja talousvaliokuntaa, jonka jäsenenä pestattavat toimivat. Talousryhmä on talouden asiantuntijoista koostuva verkosto, jonka kaikilla jäsenillä on jokin järjestön talouteen tai sen kehittämiseen liittyvä vastuualue.

A-jäsenten ja lippukuntien talouden tuesta vastaavan pesti on uusi pesti valiokunnassa ja sen tavoitteena on kehittää keinoja tukea A-jäsenten sekä lippukuntien onnistumista omassa taloudenhoidossaan esim. budjetointiin, kirjanpitoon, maksuliikenteeseen tai talousraportointiin sekä erityisesti suurten projektien talouden tukemiseen liittyvissä asioissa. Sisältöjä valitaan ja priorisoidaan ilmenevien tarpeiden sekä pestattujen mielenkiinnon mukaan.

A-jäsenten ja lippukuntien talouden tuesta vastaava toimii pestissään tiiviissä yhteistyössä muiden talousryhmän jäsenten kanssa, jotta erilaisia järjestötasolla jo käytössä olevia tai kehitettäviä tukimuotoja saadaan jalkautettua laajemmalle kohdeyleisölle. Pesti voi sisältää myös uusia avauksia, esim. paikallisyhdistysten pankkipalveluiden kilpailutusta yhdessä järjestön taloudesta vastaavien toimihenkilöiden kanssa. Kehittämisessä tärkeää on pitää myös yhteyttä “asiakkaisiin” eli A-jäseniin ja sitä kautta myös lippukuntiin.

Talouden tuesta vastaava voi pestinsä lisäksi osallistua myös muuhun valiokunnan ja talousryhmän toimintaan, esimerkiksi toimia keskusjärjestöprojektien ohjausryhmissä talouden tuesta vastaavana jäsenenä sekä osallistua ryhmän muiden jäsenten vastuualueiden kehityshankkeisiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä ei tarvitse olla taloudenhoidon guru, mutta hyötyä on talousalan koulutuksesta, työkokemuksesta tai pidempiaikaisesta kokemuksesta partion parissa. Pestissä tarvitsee näkemystä yhdistyksen taloudenhoidon haasteista ja käytänteistä, mutta näihin pääsee myös perehtymään pestin aikana. Suomalaisen partiojärjestön ja sen organisoitumisen sekä talouden säädösten tuntemisesta on hyötyä.

Pestin menestyksellisessä hoitamisessa hyötyä on halusta ja taidosta verkostoitua ja innosta kehittää A-jäsenten ja/tai lippukuntien taloudenhoitoa kestävämmäksi. Hyötyä on myös erilaisista vuorovaikutus- ja viestintätaidoista sekä kärsivällisestä luonteesta. Pestissä käytetään partion Office 365 -ympäristöä (mm. Teamsia).

Lisätiedot

Iso osa pestiä on pestin mukaisen toiminnan kehittämistä yksin, yhdessä pestiparin, muiden talousryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa.  

Valiokunta kokoustaa n. 10 kertaa vuodessa, ja lisäksi syvennetty Digi ja talousvaliokunta tapaa toisiaan n. 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi toivotaan osallistumista Suomen Partiolaisten luottamushenkilöiden yhteisiin tapahtumiin. Ajankäyttö riippuu tavasta toteuttaa pestiä, mutta keskimäärin pestin voidaan ajatella vievän aikaa noin 0-3 tuntia viikossa.  

Pestaus tehdään lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan (esim. 2024-2025). Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön tai pestiparin löydyttyä. 

A-jäsenten ja lippukuntien talouden tuesta vastaavan pesti sopii myös Ko-Gi-kehittämistehtäväksi. 

 

--- 

Digi-ja talousvaliokunta vastaa järjestön digitaalisten palveluiden kehityksestä, tietohallinnosta, tiedolla johtamisen edellytysten kehittämisestä sekä taloudellisesta turvallisuudesta. Valiokunta vastaa tiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä sekä tuottaa tarpeellista tietoa järjestön toiminnan ja päätöksenteon tueksi.   

Lisätietoja pestistä antavat Digi- ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Tiina Riihilahti-Jylhä (tiina.riihilahti@partio.fi, puh. 050 4653 722) ja SP:n hallituksen digistä ja taloudesta vastaava jäsen Onni Ylitalo (onni.ylitalo@partio.fi, puh. 050 5268514). 

Täytä hakemus