Pestikuvaukset

Hallitustehtävistä yleisesti

Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä. Pestit ovat viikoittain työtä vaativia, välillä myös päivittäin. Pestit on kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi. Tehtävä ei siis ole päätoimi, mutta jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulee sen olla ensisijainen pesti partiossa. Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä ja jaksamisensa parhaiten.

Piirihallitus kokoustaa 8–12 kertaa vuodessa. Lisäksi kukin toiminnanala kokoustaa toiminnanalasta vastaavan jäsenen johdolla 5–10 kertaa vuodessa. Lisäksi päälle tulevat mahdolliset muut kokoukset, projektit sekä kehityshankkeet, joita on vaikea ennustaa ennalta.

Pestiin on mahdollista saada sitä tukevaa koulutusta piirin kustannuksella piirin tai keskusjärjestön kursseilla puheenjohtajan kanssa sovitusti. Pestikeskustelut pidetään vuosittain ja niihin on halutessa mahdollisuus myös useammin. Perehdytystä pestiin saa puheenjohtajilta, omalta ryhmältä, toimihenkilöiltä ja usein myös tehtävän edelliseltä haltijalta.

Hallituksen tehtävät:

 • piirin kokonaisuuden johtaminen
 • toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisen varmistaminen 
 • budjettiraamin määritteleminen, talouden seuranta 
 • puheenjohtajien tehtäväsalkun (katso alla tehtävät) toteuttaminen  
 • henkilöiden nimeäminen ja pestaaminen piirin ryhmiin ja jaostoihin 
 • henkilöstön palkkaaminen 
 • edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet, ulkoinen kuva sekä yhteistyö muiden piirien ja SP:n kanssa 
 • ansiomerkit ja muu kiitos-järjestelmä 
 • partion tradition tallentaminen 

Tehtäväkohtaiset pestikuvaukset

Piirinjohtaja ja varajohtaja

Piirinjohtaja ja varajohtaja, eli hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, vastaavat piirin toiminnasta ja johtavat piiriä. Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa. 

Piirinjohtaja 

Piirinjohtaja johtaa piirihallitusta ja työvaliokuntaa sekä koordinoi piirin toiminnan kokonaisuutta yhdessä työparina piirin varajohtajan ja lisäksi toimihenkilöiden kanssa. Piirinjohtaja on yhteydessä muiden piirien ja keskusjärjestön johtajiin sekä yhteiskuntaan toiminta-alueella muuhun (partio)maailmaan ja toimii toiminnanjohtajan esihenkilönä. 

Työvaliokunta valmistelee käsiteltävät asiat piirihallitukselle sekä käyttää piirihallituksen antamaa mandaattia asioiden hoitamisessa kokousten välillä. Työvaliokuntaan kuuluvat piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja toiminnanjohtaja. 

Piirin varajohtaja 

Piirin varajohtaja toimii piirinjohtajan vahvana työparina. Varajohtaja tsemppaa piirihallituksen jäseniä huippusuorituksiin ja toimii piirinjohtajan kanssa piirin edustajana muihin piireihin päin sekä yhteiskuntaan toiminta-alueella.

Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa.
Piirinjohtajien tehtäviin kuuluvat: 

 1. strateginen johtaminen 
 2. toiminnan suunnittelu ja seuranta 
 3. talouden suunnittelu ja seuranta (yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa) 
 4. hallinnon ja organisaation kehittäminen 
 5. piirihallituksen jäsenten pestaus, perehdytys ja tuki 
 6. piirin edustaminen 
 7. suhdetoiminta keskusjärjestöön sekä muihin piireihin ja järjestöihin, lippukuntiin ja yhteistyökumppaneihin
 8. Suomen Partiolaisten partioneuvoston jäsenyys
 9. erilaiset muut toimet piirin kehittämisessä erilaisissa Suomen Partiolaisten tai piirin  kehitysryhmissä

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen 

Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • vastata viestintäryhmän toiminnasta kokonaisuutena
 • toimia viestintäryhmän puheenjohtajana ja johtaa viestintäryhmän toiminnan suunnittelua, kehittämistä, raportointia ja budjetointia
 • rekrytoida, pestata ja perehdyttää viestintäryhmän jäsenet
 • kehittää piirin sisäistä ja ulkoista viestintää ja markkinointia
 • olla yhteyshenkilönä viestintäryhmän alaisten jaostojen ja piirihallituksen välillä
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä viestinnän asioissa ja osallistua laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan toimintaan
 • ylläpitää suhteita piirin muihin toiminnanaloihin
 • tehdä yhteistyötä piiritoimiston tiedottajan kanssa

Koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen

Koulutuksesta vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yleisten tehtävien lisäksi:

 • vastata koulutusryhmän toiminnasta kokonaisuutena
 • toimia koulutusryhmän puheenjohtajana ja johtaa koulutusryhmän toiminnan suunnittelua, kehittämistä, raportointia ja budjetointia
 • rekrytoida, pestata ja perehdyttää koulutusryhmän jäsenet
 • olla perillä koulutussisältöjen ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä 
 • vastata koulutusohjaajien pestaamisesta ja pestien tarkistamisesta
 • tukea koulutusohjaajia heidän pesteissään
 • vastata piirin Ko-Gi-puolloista yhdessä vastaavan koulutusohjaajan kanssa
 • olla yhteyshenkilönä koulutusryhmän alaisten jaostojen ja piirihallituksen välillä
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä koulutuksen ja vapaaehtoistuen asioissa sekä osallistua SP:n laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan
 • ylläpitää suhteita piirin muihin toiminnanaloihin. 
 • tehdä yhteistyötä piiritoimiston toimihenkilön kanssa koulutustoiminnan toteuttamiseksi

Apunaan toiminnanalan johtamisessa koulutuksesta vastaavalla hallituksen jäsenellä on koulutusryhmän valitsema vastaava koulutusohjaaja, jonka kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain.