Tekijöille

Kohu 25 staabihaku

Kohu järjestetään kesäkuun alussa 2025. Kohu on Hämeen Partiopiirin perinteinen samoajaleiri, joka kokoaa yhteen piirin samoajaikäiset neljän päivän ajaksi. Luvassa osallistujalle on yhdessä tekemistä, unohtumattomia hetkiä ja ennen kaikkea muiden samoajaikäisten kohtaamista.

Tällä kertaa Kohun teemana on ”selviytyjät” eli leirin aikana virkistetään muistia erätaidoista ja päästään toimimaan yhdessä. Teemasta poiketen kurjuutta ei kuitenkaan tarvitse kokea. 😉

Odotamme leirille noin 300 osallistujaa.

Tällä hetkellä haussa ovat Kohun staabipestit, eli osa-alueiden johtajat. Muut pestit aukeavat haettavaksi myöhemmin. Hakuaika staabipesteihin päättyy 01.08. 

Staabipestien tehtävät painottuvat aikaan ennen tapahtumaa. Pesti alkaa syksyn 2024 alkupuolella. Pesti vaatii sinulta aikaa viikoittain ja staabin kokouksia pidetään noin 1–2 kertaa kuussa. 

Pesti antaa sinulle: 

 • Huikean partiokokemuksen 
 • Rennon ja osaavan tiimin 
 • Johtamiskokemusta piiritason ikäkausileiristä 

Lisätiedot: 

Pestit haetaan pestikoneen kautta.

Jos pestiä haetaan yhdessä parin kanssa, jättävät molemmat oman hakemuksen ja mainitsevat hakemuksessaan kenen kanssa pestiä hakevat.  

Pestit täytetään sopivien hakijoiden löydyttyä, toimi siis ripeästi! Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.  

Kerrothan hakemuksen lisätietokohdassa aikaisemmasta kokemuksestasi, josta voisi olla hyötyä pestiin liittyen. 

Lisätietoja pesteistä antavat leirinjohtajat:  

Inka Kiuru: inka.kiuru@partio.fi 

Suvi-Maria Saikkala: suvimaria.saikkala@partio.fi  

Kohu 2025 ViMa johtaja/johtajapari 

Viestintä- ja markkinointijohtajana (tai johtajaparina) vastaat leirin viestinnästä ja markkinoinnista ja johtaa projektin viestintä- ja markkinointitiimiä. Tehtäviin kuuluu oman tiimin rekrytointi sekä mahdollinen yhteistyö HP:n ViMa-tiimin kanssa. Vastuullasi on leirin viestinnän ja markkinoinninsuunnittelu ja toteutus. 

ViMa tekee aktiivisesti yhteistyötä kaikkien projektin osapuolten kanssa. ViMan osa-alueita ovat Kohun visuaalinen ilme, sosiaalisenmedian eri kanavat, kuvaaminen, osallistujaviestintä, nettisivut ja projektinkumppanuudet yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa. 

Pestivaatimukset: 

 • Aiempi viestinnän ja markkinoinnin osaaminen tai halu oppia niistä lisää 
 • Hyötyä on YSP-koulutuksesta tai muusta vastaavasta 

Kohu 2025 Ohjelmajohtaja/johtajapari 

Ohjelmajohtajana tai johtajaparina pääset rekrytoimaan oman tiimisi, suunnittelemaan innostavaa, kehittävää ja samoajien ikäkauden huomioonottavaa leiriohjelmaa yhdessä tiimisi kanssa. Leiriohjelma sisältää ohjelmalaaksot, yhteiset ohjelmat ja muun leirin aikana tapahtuvan ohjelman. 

Leirin teemana on selviytyjät -ohjelma, ja ohjelman painotuksessa olisi tarkoitus painottua erätaidot sekä leiriläisten yhteisöllisyys. Kuitenkin ohjelma saa ja pitää olla monipuolista, jotta kaikille leiriläisille löytyy sopivaa tekemistä. 

Ohjelmajohtaja(t) toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien muiden osa-alueiden johtajien kanssa.   

Pestivaatimukset: 

 • Aikaisempi osaaminen ohjelman järjestämisestä isolle joukolle tai halu oppia siitä lisää 
 • Visio teeman mukaisesta ohjelmasta 
 • Samoajaohjelman ja -ikäkauden tuntemus 

Kohu 2025 Osallistujajohtaja 

Osallistujajohtaja huolehtii leiriarjen sujuvuudesta, esim. Alaleirit, aikataulut, leiritoimisto. 

Pestivaatimukset: 

 • Kokemus tai osaaminen aikatauluttamisesta ja leiriarjen organisoimisesta 

Kohu 2025 Talousjohtaja

Talousjohtaja on vastuussa projektin budjetista, hankinnoista ja niiden koordinoimisesta ja kumppanuuksista yhteistyössä ViMan ja muiden osa-alueiden kanssa. Talousjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä HP:n kasvatuksesta vastaavan työntekijän kanssa. Tehtävään kuuluu myös tarvittaessa oman tiimin jäsenten rekrytointi. 

Pestivaatimukset 

 • Budjetointiosaamista 
 • Kykyä hallita isojakin kokonaisuuksia 

Kohu 2025 Turvallisuusjohtaja tai johtajapari 

Turvallisuusjohtajan (tai johtajaparin) tehtävänä on mahdollistaa oman tiiminsä kanssa tapahtuman sujuvuus ja osallistujien sekä tekijöiden turvallisuus tapahtumassa. Johtaja rekrytoi oman tiiminsä, jossa toimii järjestyksenvalvonnan ja leirisairaalan osaajia.  

Pestivaatimukset: 

 • Kokemusta partiotapahtuman ensiapu-, viranomais- ja järjestyksenvalvontatarpeista  

Kohu 2025 Huoltojohtaja

Huoltojohtaja vastaa oman tiiminsä rekrytoinnista ja leirin fasiliteettien sekä palveluiden suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Huoltojohtajavastaa ja tukee siinä, että eri osa-alueilla on tarvittavat fasiliteetit käytössään leirialueella. Osa-alue toimii yhteistyössä muiden osa-alueiden, erityisesti turvan, talouden ja ohjelman kanssa. Myös leirin logistiikka on huoltojohtajan vastuulla. 

Pestivaatimukset: 

 • Aiempi kokemus tapahtumien palveluiden järjestämisestä 
 • Isojen kokonaisuuksien organisointi ja hallinta