Kevään koronarajoitusten hellitettyä on vesiskoottereiden, moottoriveneiden sekä muiden vesikulkuneuvojen liikennemäärät kasvaneet useilla paikkakunnilla. Aiempiin vuosiin verrattuna suomalaiset ovat entistä aktiivisemmin suunnanneet kulkunsa vesille vapaa-ajan viettoon. Samaan tahtiin ei kuitenkaan ole lisääntynyt yleinen osaaminen turvalliseen vesillä liikkumiseen. Tästä kertovat esimerkiksi vapaaehtoisen meripelastuksen lisääntyneet avustustehtävät.

Suomen Partiolaiset pyrkii osaltaan huolehtimaan turvallisen vesillä liikkumisen kulttuurista. Vesillä liikkuville partiolaisille järjestetään paikallisten partiopiirien toimesta Veneenohjaajakursseja, joiden tehtävänä on antaa tarvittava tietotaito turvalliseen veneilyyn.

Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä kurssi

Partion veneenohjaajakurssin tavoitteena on antaa ’riittävät tiedot ja taidot partioaluksen päällikkönä tai förstinä eli 1. perämiehenä toimimiseen’. Tavoite selkiytyy, kun kurssisisältöjä tarkastellaan lähemmin: meri- ja merikarttamerkit, koordinaattien mittaus, suunnat ja suuntimat, matka-aika-nopeus -laskut, ohjaus- ja kulkusäännöt, eksymä, eranto sekä lokikirja. Listaa voisi vielä jatkaa.

”Tällä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymällä kurssilla on paljon opittavaa” toteaa kurssin johtajana toiminut Lasse Lehtinen Meripartiolippukunta Lahden Sinisistä. Moni asia on kuitenkin tuttu jo sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien partio-ohjelmasta. ”Mistään vaikeista asioista ei siis ole kyse, joskin taitojen ylläpitäminen vaatii niiden kertaamista sekä harjoittelua,” Lasse muistuttaa.

Tiukkaa teoriaa ja mukavia käytännönharjoitteita

Hämeen Partiopiirin Veneenohjaajakurssi järjestettiin Padasjoella 26.-28.6.2020 vuoden lämpimimpänä viikonloppuna. Kurssille osallistui yhteensä 21 kouluttautujaa sekä 8 päällystönjäsentä meripartiolippukunnista ympäri Suomea, kaukaisimmat aina Oulusta, Porvoosta sekä Turusta saakka. Osa koulutuksen sisällöistä oli annettu opiskeltavaksi jo ennen varsinaista koulutusta, kun sähköistä oppimisympäristö Moodlea hyödynnettiin ensi kerran veneenohjaajakoulutuksen järjestämisessä.

Varsinaisen lähikoulutusviikonlopun aluksi pöydät täyttyivät merikartoista ja kurssilaiset pääsivät syventymään navigointiin karttatehtävien avulla. Koordinaattijärjestelmät sekä matkojen ja suuntien mittaus työllistivät kouluttautujia ensi alkuun, jonka jälkeen päästiin kiinni merkintälaskuihin, suuntimiin ja eksymiin ja erantoihin. Teoriaosan edetessä nämä vaikealtakin kuulostavat asiat tulivat tutuiksi.

Koulutuksen odotetuin osuus oli käytännön harjoittelu. Miehistöjaon jälkeen Padasjoen laivarannasta lähdettiin neljän partioaluksen voimin Päijänteen sinisille aalloille. Purjehdusta ennen tutustuttiin päällystöjen johdolla alusten järjestelmiin ja turvallisuusvarusteisiin ja miehistöille jaettiin vastuulliset vahtipäällikön ja navigaattorin tehtävät.

Koulutuksen mukavin harjoite oli lauantaina suoritettu Mob -harjoitus.

Yhteen viikonloppuun tiivistetyn koulutuksen ohjelma oli veneenohjaajakursseille totutun tiivis. Varsinaisen purjehduksen ohessa opiskeltiin sopivissa väleissä teoriaa, kuten säätietoutta, partiopurjehduksen järjestämistä sekä meritermejä ja liputussääntöjä. Ehkä mukavin harjoite oli kuitenkin lauantain aikana suoritettu Mob -harjoitus, jota päästiin harjoittelemaan yli 27 asteisessa järvivedessä. ”Mies yli laidan (Man overboard)” -huudot täyttivät alukset, heittoliinat ja pelastusrenkaat heitettiin pelastettavan luokse. Tehtävänä oli harjoitella erilaisia nostotapoja veteen pudonneen miehistön jäsenen ylös nostamiseksi.

Partiopurjehdukseen kuuluu myös normaalit partioperinteet. Vesillä rannat ja niiden nuotiopaikat tarjoavat hyvät mahdollisuudet hiljentymiselle ja yhteiselle illanviettolle. Myös tällä kurssilla hieno lauantaipäivä sai päätöksensä Lahden Purjehdusseuran Ykskoivun saaritukikohdassa, kun kurssi kokoontui nuotion äärelle laulamaan ja vaihtamaan kuulumisia kurssin etenemisestä ja päivän kuulumisista.

Kurssikokonaisuuteen kuuluu myös loppukoe, joka osallistujilla on edessä syyskuussa. Loppukokeen läpäisseet kouluttautujat saavat hyväksytystä suorituksesta Opintokeskus Siviksen -pisteytetyn opintotodistuksen (5op), joilla voi hakea korvaavuuksia toisen asteen opintojen vapaasti valittavista opinnoista. Harrastustoiminnassa hankitusta osaamisesta on siis hyötyä myös meripartiossa.

Uskallatko sinä hypätä ensi keväänä täkille ja osallistua veneenohjaajakurssille?

Kurssin kuviin ja tunnelmiin pääset tutustumaan Hämeen Partiopiirin kuvapankissa osoitteessa:
https://hameenpartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Toiminta/2020/2020+VOK

 

Tiesitkö, uusi Vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020

Kesäkuun alussa voimaan tulleen uuden Vesiliikennelain tarkoituksen on osaltaan lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä. Yksi näkyvimmistä muutoksista on, että se kokoaa tiiviimmin yhteen aiemmin varsin hajallaan olleet erilaiset lait ja asetukset, mukaan lukien vesiliikennemerkit, vesiliikenteen säännöt ja viranomaisroolit.

Uudessa laissa tulee vahvasti esille myös vesikulkuneuvon päällikön vastuu aluksen kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. ”Turvallisuus on kuitenkin pääsääntöisesti hyvin huomioitu ja se on partiossa tapa toimia, joten muutokset näiltä osin lippukuntien arkeen ovat varsin vähäisiä, olkoonkin että ne on syytä huomioida. Aluksen päällikön vastuut ja velvollisuudet on myös määritelty varsin hyvin partion Turvallisuusohjeissa.”, toteaa Lasse Lehtinen.

Lue lisää uudesta vesiliikennelaista Traficom:n sivuilta: https://traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020