Monen partiojohtajan mielestä aika nuorempien partiolaisten kanssa on eniten antoisaa. Lasten kasvun ja kehittymisen seuraaminen aitiopaikalta antaa parhaan palkinnon myös johtajalle. Katso jutun lopusta kokeneiden johtajien parhaat vinkit nuorempien partiolaisten johtamiseen.

Usein partioura alkaa jo lapsena, kun etsitään itselleen sopivaa harrastusta ja mielenkiinnon kohdetta. Sudenpentuikäkausi (7–9-vuotiaat) luo loistavan pohjan partioharrastukselle, sillä sudenpennut harjoittelevat partion perustaitoja leikkien ja tarinoiden avulla. Sudenpentujen partioura jatkuu seikkailijoina (10–12-vuotiaat). Tässä ikäkaudessa syvennetään jo opittuja taitoja ja tutustutaan erätaitojen maailmaan.

Lasten kasvun seuraaminen on palkitsevaa

Sudenpennut ovat aina valmiita oppimaan uusia taitoja, ja he osaavat odottaa hauskoja hetkiä yhdessä lauman kanssa. Sudenpennut pääsevät tutustumaan leirielämään ja partiotaitokisoihin, mutta toiminta ei ole totista, vaan rentoa yhdessä touhuamista. Sudenpentuikäisten kanssa toiminnassa parasta onkin juuri heidän innokkuutensa: akelanoina (eli sudenpentujen johtajina) toimivat Hannu Heikkinen ja Matti Kupias Lahden Sinisistä kertovat sudenpentujen johtamisessa parasta olevan ohjelmien suunnittelun; lasten innostumisen ja aktivoitumisen näkee heti, kun heille on kerrottu päivän suunnitelmista. Myös rehellinen palaute, jota sudenpennut antavat, on johtajan näkökulmasta hienoa, koska se mahdollistaa mitä parhaimman onnistumisen kehittämällä omaa johtajuutta palautteen avulla.

Partion on kasvatustoimintaa, ja sudenpennuille onkin olemassa omia kasvatustavoitteita, joita toiminnan tulisi seurata. Sudenpentuikäisten kasvatustavoitteena on oppia monipuolisen tekemisen kautta, sekä aikuisen avulla toimimaan ryhmässä ja sen eduksi. Tarkoitus on siis toimia turvallisesti mutta itsenäisesti, aikuisen valvomana. Kasvaminen näkyy myös akelalle sudenpentuaikana, sillä akela pääsee auttamaan heitä kehittymisessä ja kasvamisessa niin partiolaisina kuin ihmisinä.

On ollut hienoa nähdä, kuinka lapset kehittyvät parissa vuodessa, vilkkaammatkin tapaukset ovat rauhoittuneet.

kuvailevat Hannu ja Matti sudenpentujen kasvamista.
Pieniä poikia purjeveneessä pelastusliivit päällä. Ruorissa aikuinen johtaja. Järvellä näkyy saari ja taivas on pilvetön.
Sudenpentulauma Merikotka viikkopurjehduksella. Kuva: Harri Halmejärvi.

Parasta tekemistä sudenpentujen kanssa on konkreettinen tekeminen ja esimerkkinä mukavasta tekemisestä Hannu ja Matti nostavat esille linnunpönttöjen rakentamisen ja ruuanlaiton. Lisäksi Lahden Sinisissä tärkeä osa partiota on purjehtiminen, joka on alkanut viime vuosina kiinnostamaan enemmän myös nuorimpia partiolaisia. Toiminta on siis hyvinkin arkista, mutta antaa lapsille hyvän pohjan tulevaisuuteen kehittämällä heidän taitojaan.

Vaikka sudenpentujen johtaminen voi kuulostaa pelottavalta, ei toiminnan suunnittelu tai lapsien kanssa toiminta ole rakettitiedettä. Tärkeintä on suunnitella ohjelma hyvin, muistaa ohjata lapsia rauhallisesti sekä olla itse aktiivisesti läsnä ja innostua ohjelmasta yhdessä lasten kanssa.

Into kasvaa taitojen karttuessa

Neljä tyttöä leikkimässä vesilammiossa kesken sudenpentutapahtuman reput selässä ja ulkovaatteet päällä.
Välillä voi pysähtyä leikkimään vesilammikkoon kesken matkan. Kuva: Markus Kuoppala.

Seikkailijat puolestaan ovat itsenäistyviä partiolaisia, joiden partio-ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ilmansuunnat sisältävät aktiviteettejä, retkiä, partiotaitokisoja ja haasteita. Seikkailijat sitoutuvat ja tutustuvat partion arvoihin, nousujohteisuuteen sekä symboliikkaan. Petri Isoluoma Lähteen Vartijoista, joka toimii seikkailijoiden johtajana eli sampona, kertoo seikkailijaiässä lapsien kiinnostuksen kasvavan aktiviteettejä kohtaan. He ovat kehittyneet paljon ohjeiden ymmärtämisessä ja toimivat ryhmänä itsenäisesti. Lisäksi innostus partiota kohtaan ja halu oppia kasvaa, kun ymmärrys harrastusta kohtaan lisääntyy.

Seikkailijaohjelman ei tarvitse olla monimutkaista, vaan heidän kanssaan selviää harjoittamalla perustoimintaa, lisäämällä siihen hieman yllätyksellisyyttä tai jännitystä. Koloillat kannattaa suunnitella hyvin, jotta lasten mielenkiinto illan aikana säilyy. Seikkailijat ovat kuitenkin vielä lapsia, jotka vaativat jatkuvasti toimintaa ympärillensä.

Seikkailijaikäiset ovat erittäin tiedonjanoisia, kun asia on kiinnostava. Eli ole itsekin avoin uusille asioille ja rohkeasti kokeile uutta

Petri opastaa.

Tärkeintä seikkailijaikäisten johtamisessa on jämäkkä mutta reilu asenne. Petri toteaa, että: “lapset huomaavat heti, jos pystyvät jossain asiassa johtajaa vedättämään”. On tärkeää tarkkailla toimintaa ja osallistua itse sekä pitää hauskaa. On myös pidettävä huolta siitä, että kaikilla on mukava olla, eikä ryhmän sisällä ole kiusaamista, joka voi luoda ryhmään huonoa fiilistä, ja viedä samalla innokkuutta harrastuksesta. On muistettava edelleen olla se turvallinen aikuinen, joka suojelee ja tukee kaikkia ryhmässä olevia.

Seikkailijoiden johtaminen on johtajallekin antoisa kokemus. Petri nostaa esille parhaana partiomuistonaan johtamisesta lasten innostumisen ja kasvamisen partiourallaan. Lisäksi vastuun siirtyminen nuoremmille on johtajallekin hienoa: johtaja antaa näin tukeaan seikkailijoille, jotta he oppivat ja pääsevät kehittämään omaa johtajuuttaan entistä enemmän.

Kaksi poikaa ja kaksi tyttöä valmistamassa ruokaa retkikeittimellä metsäisellä polulla syksyllä.
Seikkailjat osaavat jo itsenäisesti monia taitoja, kuten ruoan valmistusta trangialla. Kuva: Helena Hornborg.

Vinkit onnistuneeseen koloiltaan

Hannun, Matin ja Petrin vinkit sudenpentu- ja seikkailijaikäisten partiolaisten kanssa toimimiseen. Näillä vinkeillä kaikki saavat koloillasta mukavan, onnistuneen kokemuksen.

“Yhteishengen luominen heti alussa on tärkeää – tehdään yhdessä lauman säännöt, keksitään nimi ja huuto. Kokemuksellisia juttuja heti alkuun, esim. lyhyt päiväretki makkaranpaistoineen.” Ryhmän hitsautuminen yhteen on tärkeä osa lauman yhteensulautumista. Heti alussa kun ryhmä oppii tuntemaan toisensa ja toimimaan yhdessä tällaisten toimintojen kautta, helpottaa se kovasti myöhemminkin ryhmän yhteistyötaitoja ja toimintaa.

”Pyri luomaan hyvä yhteishenki ja sopivan kokoiset vartiot. Hyödynnä kaverisuhteita näissä. Äläkä unohda hauskanpitoa. Meillä tykkäävät kovasti retkeillä, joten sitä kannattaa silloin toteuttaa usein.” Toimi ryhmän mielenkiinnon mukaisesti ja koita löytää aktiviteetteja, joista ryhmä nauttii. Mitä parempi yhteishenki ryhmässä on, sen helpompaa sen johtaminen on. Heti aloitusillasta lähtien kannattaa panostaa lapsien yhteishenkeen ja ryhmäyttämiseen, jotta kukaan ei jäisi ryhmän ulkopuolelle heti alussa. Lapsien mielenkiinto ei pysy kasassa liian totisella meiningillä, joten sisällytä iltaan myös hauskanpitoa ja suunnittele ohjelma niin, että se on hauskaa lapsille.

”Jaa porukka jos mahdollista pienempiin vartioihin, niin jokainen pääsee tekemään.” Pienet partiolaiset opettelevat vasta tiimityötaitojaan, ja pienemmässä ryhmässä jokaiselle riittää hommaa. Liian iso ryhmä helposti voi sulkea pois niitä hiljaisempia ja ujompia partiolaisia, mutta pienessä ryhmässä muiden huomiointi on helpompaa.

”Ohjelmaa suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää seikkailijoiden kiinnostusten kohteita, sillä se helpottaa mielenkiinnon ylläpitoa.” Ohjelman suunnittelu niin, että ujutetaan mukaan muitakin mielenkiinnon kohteita, pitää ryhmän mukana toiminnassa, eikä ajatus ala karkailemaan niin helposti. Jo pienikin hetki, jossa harjoitetaan muitakin kiinnostuksen kohteita, helpottaa koloillan toiminnan toteuttamista.

”Seikkailijoiden kanssa ei tarvitse olla mitään mahtipontista ja tajunnan räjäyttävää toimintaa. Perusasioita harjoittelemalla saa hyviä kokemuksia.” Älä siis stressaa liikaa ohjelmasta, vaan anna sen elää, toteuta ne niin kuin ryhmälle on parhain!

”Laumanjohtajan tulee olla se turvallinen aikuinen, joka on helposti lähestyttävä, mutta samalla selkeästi johtaja.” Tämä on tärkeä vinkki, jonka akelat Matti ja Hannu jakoivat. Toiminnan johtajana täytyy lapsilla toimia turvallinen mutta jämäkkä johtaja, jotta toiminta on kaikille mieluista. Jämäkkyyttä tarvitaan, jotta lapset toimivat ohjeiden mukaisesti ja kunnioittaen johtajaa, mutta on myös tärkeää, että johtaja on lähellä ja luo ympäristöstä turvallisen ryhmälleen.

”Ennakkosuunnitteluun kannattaa panostaa – suunnittelemme puolivuotiskauden viikko-ohjelman, retket, leirit ja kisat. Kun tällainen ohjelmarunko on olemassa, mahdolliset muutokset on ketterä toteuttaa. Tämä mahdollistaa erikoisempien ohjelmien toteutuksen, kuten rekka-auton saaminen liikenneturvallisuusiltaan.” Liian tarkkaa suunnitelmaa ei kannata tehdä jokaiselle minuutille, mutta luo toimiva runko ohjelman ympärille, jotta toiminta on sujuvaa ja tilaa muutoksille löytyy. Näin on mahdollista toteuttaa mahdollisimman hyvin tarvittava ohjelma kasaan, eikä suoritukset jää viime tinkaan.

“Sudenpentuikäisten mielenkiintoa on haastava pitää pelkässä teoriassa, mutta olemme saaneet toteutettua aktiviteetit konkreettisen tekemisen kautta. Melkein kaiken ohjelman voi tehdä ulkona ja olemme pyrkineet välttämään sisällä kololla olemista mahdollisimman paljon. Tilannetajua vaaditaan usein – jos esimerkiksi huomataan, ettei illan teema toimi, vaihdetaan lennosta johonkin muuhun tekemiseen.” Helposti nuorempien partiolaisten mielenkiinto voi lopahtaa, jonka vuoksi on hyvä pitää muuttumavaraa ohjelmassa. Välillä lapset voivat olla väsyneitä päivän muiden puuhien jälkeen koloillassa, jolloin voi olla vaikeaa toteuttaa vaativaa ohjelmaa. Tällöin on hyvä olla suunnitelma B, johon vaihtaa toiminnan onnistumisen vuoksi.

“Puututaan matalalla kynnyksellä asiattomaan käytökseen.” Partiossa ei suvaita kiusaamista tai asiatonta käytöstä, minkä takia on tärkeää tarkkailla ryhmän toimintaa ja puuttua välittömästi asiattomuuksiin. Tehdään toiminnasta turvallista ja mukavaa kaikille.

“Yhteydenpito vanhempiin on tärkeää. Alkuun esimerkiksi vanhempainilta, jossa päästään tutustumaan johtajien ja vanhempien kesken ja samalla esitellään toimintaa. Muutenkin avoin ja keskusteleva yhteydenpito vanhempien suuntaan.” Kun johtaja on aktiivisesti yhteydessä vanhempiin, tulee myös vanhemmille turvallisempi olo toimintaa kohtaan. Vanhemmat haluavat tietää lapsiensa tiedoista ja taidoista, joita partiossa kehitetään. Kannattaa siis aktiivisesti olla yhteydessä lauman vanhempiin ja luoda heihin luottavainen side.