Piirihallitus

Partion peruskirjan uudistaminen

Partioneuvosto kokoontuu tulevana viikonloppuna 21.-22.9. Laitikkalaan päättämään peruskirjasta, joka lähetetään maailmanjärjestöille hyväksyttäväksi. Maailmanjärjestöjen palautteen perusteella peruskirjaa saatetaan vielä muokata. Peruskirjan hyväksyy käyttöön otettavaksi jäsenkokous syksyllä 2020. Vaikka uuden peruskirjan lopulliseen hyväksyntään on aikaa yli vuosi, on vaikuttamisen aika nyt. Tavoitteena on, että marraskuussa 2020 jäsenkokous voisi hyväksyä peruskirjan ilman muutoksia, jotta peruskirja tulee voimaan heti. Jos jäsenkokous tekee muutoksia peruskirjaan, pitää peruskirja lähettää uudelleen maailmanjärjestöille hyväksyttäväksi. Jos maailmanjärjestöt eivät hyväksy peruskirjaa sellaisenaan, siirtyy peruskirjasta päättäminen seuraavaan jäsenkokoukseen vuoteen 2022.  

 Peruskirjaluonnos on tehty edellisen jäsenkokouksen päätöksen evästämänä. Uusi ehdotus peruskirjaksi on jäsennellympi ja arvoja on kirjoitettu auki enemmän kuin tällä hetkellä voimassaolevassa.  Peruskirjauudistuksessa suuria tunteita on herättänyt luonnos uudesta lupauksesta 

 Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.   

  Keskustelu kertoo siitä, että koemme partiolupauksen tärkeänä. Monelle oma lupauksenantotilaisuus on jäänyt mieleen arvokkaana hetkenä. Nyt ehdotuksena oleva partiolupauksen lähtökohtana on ollut se, että kaikki voivat antaa saman lupauksen.  

 Uusi ehdotus lupaukseksi mahdollistaa edelleen, että lippukunta voi sitoutua antamaan tietyn taustayhteisön tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta. Kuten peruskirjassa kuvataan, kuuluu partioon edelleen oman hengellisyyden etsiminen ja partiossa on tilaa oman uskonnon harjoittamiselleVaikka lupaukseen tulee muutoksia, voi yhteistyö seurakunnan kanssa jatkua entiseen tapaan. Uskontokasvatus tapahtuu partion arjessa, ei vain partiolupauksessa.  

“Kasvaa katsomuksessani” tuntui itselleni aluksi vieraalta, mutta nyt sitä enemmän pureskeltuani pidän sitä kauniina muotoiluna. Katsomusyventyy ja muuttaa muotoaan elämänkokemuksen kertyessä ja kasvaminen jatkuu läpi elämän.  

Peruskirja kokonaisuudessaan sai hallituksen kokouksessa hyväksynnän, emmekä nähneet tarpeita muutosesityksille. Keskustelua herätti lähinnä mahdolliset pienet viilaukset sanamuodoissa ja lauserakenteissa. 

 

Jos herää kysymyksiä tai haluat kommentoida peruskirjaa, ole ihmeessä yhteydessä!  

 Tytti Lindroos 

Piirinjohtaja 

0505660712 

Jos sinulla on kommentteja partioneuvoksille peruskirjasta, voit ottaa yhteyttä. Kaikki partioneuvokset tavoitat sähköposteista etunimi.sukunimi@partio.fi 

Hämeen partiopiirin neuvoksina toimivat 

Tytti Lindroos 

Atte Kesti 

Hilja Mäkinen 

Heli Vuorinen 

 

Tutustu peruskirjaluonnokseen sekä taustoittavaan materiaaliin:   

Partio.fi/arvokeskustelu  

Uutisia kirkolta peruskirjauudistuksesta:

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/partio/partion-peruskirjauudistus 

Puheenvuoro: Partio edistää positiivista uskonnonvapautta muuttamalla lupausta