Tietosuoja partiossa

Suomen Partiolaiset on koonnut todella kattavan tietopaketin henkilötietojen käsittelystä. Se löytyy täältä. Sieltä löytyy myös tietoa kuvaamisesta ja kuvien käytöstä.

Hämeen Partiopiiri noudattaa Suomen Partiolaisten henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjeistusta ja dokumentteja. SP:n henkilötietojen käsittelyä koskevassa informointiasiakirjassa kerrotaan, kuin jäsenten ja huoltajien tietoja käsitellään.