Valmentajat

Valmentajat ovat piirin luottamushenkilöitä, joiden tehtävänä on olla alueensa lippukuntien johtokolmikkojen tukena ja yhteyslinkkinä lippukuntien ja piirin välillä.

Hämeen Partiopiiri on jaettu 11 maantieteelliseen alueeseen, joiden lippukunnilla on yhteiset valmentajat. Kaikilla valmentajilla on etunimi.sukunimi@partio.fi-sähköpostiosoite.

Käytännössä valmentajat pitävät yhteyttä lippukuntiin, järjestävät aluetapaamisia, tiedottavat lippukunnille ajankohtaisista asioista ja tukevat lippukuntia tarpeen mukaan.

Alueen valmentajatiimi muodostuu lippukuntavalmentajasta, pestausvalmentajasta ja ohjelmavalmentajasta, tosin kaikilla alueilla ei tällä hetkellä ole kaikkia valmentajatiimin jäseniä. Valmentajat tukevat erityisesti vastaavaa johtajaa lippukunnan johtokolmikossa.

Lippukuntavalmentajat pitävät lippukunnanjohtajille pestikeskustelun. Ohjelmavalmentajat huolehtivat, että alueen lippukunnat seuraavat tähtikarttaa eli alueilla kiertävää tapahtumien järjestämisvuorolistaa ja että tapahtumien suunnittelu alkaa ajoissa.

Oman alueen aluetapaamisiin kannattaa ehdottomasti osallistua, ja muutenkin pitää yhteyttä valmentajiin ja kutsua heitä vierailulle lippukuntaan.

Sinustako valmentaja? Jos haluat tärkeän piiripestin lähellä lippukuntatoimintaa, valmentajan tehtävä voi olla sinua varten! Lue lisää piirin pestihausta.