Loisto-laatutyökalu

Loisto on lippukunnille tarkoitettu laatutyökalu, joka kannustaa, haastaa ja tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuiolisesti entistä laadukkaammaksi. Loisto tuo partiotoiminnan laadun näkyväksi ja tavoiteltavaksi.

Loiston avulla arvioidaan koko lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan laatua lippukunnan, toimintaryhmien ja yksittäisen partiolaisen näkökulmista. Kriteerit on jaoteltu neljään osaan: yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, partio-ohjelman toteuttaminen, laadukas johtaminen sekä lippukunnan viestintä ja organisointi. Työkalun avulla lippukuntaa tarkastellaan partion kasvatustavoitteiden ja arvopohjan, partio-ohjelman ja partiomenetelmän pohjalta, sekä arvioidaan toiminnan riittävää tasalaatuisuutta.

Miksi Loisto?

Loisto auttaa lippukuntia toiminnan, jäsenhankinnan, aikuisten rekrytoinnin, hallinnon ja johtajiston kehittämisessä. Loisto antaa lippukunnille keinoja tehdä entistäkin parempaa partiota – ja mehän uskomme, että lippukunnat haluavat loistaa toiminnallaan.

Loistolippukunnat saavat loistavasta laadusta kertovat tunnukset, minkä lisäksi ne saavat käyttää Loistolippukunta-nimeä ja -materiaaleja omassa markkinoinnissaan. Loisto myös kertoo nykyisten ja tulevien jäsenten vanhemmille lippukunnan toiminnan laadusta.

Loiston avulla myös piiri saa lippukunnilta palautetta, pystyy kehittämään toimintaansa ja parantamaan lippukuntien tukea. Näin piiri voi paremmin kohdentaa juuri oikeaa tukea kullekin lippukunnalle sekä kertoa saatavilla olevista tukimuodoista.

  1. Ennen Loisto-arvioinnin pyytämistä lippukunnassa kannattaa käydä keskustelua kehitysohjelmasta oman valmentajan kanssa kanssa, jollei sitä ole tehty jo aiemmin. Suosittelemme, että lippukunta lähtee tavoittelemaan Loistoa sitten, kun sillä on ollut riittävästi aikaa toteuttaa tekemäänsä kehitysohjelmaa.
  2. Kun haluatte mukaan Loisto-arviointiin, ottakaa yhteyttä piiritoimistoon: loistolippukunta @ partio.fi (poista ylimääräiset välilyönnit osoitteesta)
  3. Piiri nimeää tehtäväänsä koulutetun loistomestarin, joka ottaa teihin yhteyttä ja käy lippukunnanjohtajan kanssa ennakkokeskustelun.
  4. Ennen lippukuntavierailua lippukunnanjohtaja lähettää loistomestarille yhdessä sovitut materiaalit, esimerkiksi toimintasuunnitelman ja -kertomuksen, ryhmien toimintasuunnitelmia ja kokousten pöytäkirjoja. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa, kuten tilastoja ja lippukunnan nettisivuja.
  5. Muutaman hengen ryhmä käy tapaamassa lippukunnan johtajistoa ja muita aktiivitoimijoita. Kolmen tunnin vierailun tavoitteena on vapaamuotoisen keskustelun kautta saada kokonaiskuva lippukunnan tilasta ja kehityksestä suhteessa Loiston arviointikriteereihin. Keskustelu tukee lippukuntaa sen oman tilanteen arvioinnissa ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa. Yhdessä myös etsitään juuri teidän lippukunnallenne sopivia piirin palveluita ja tukea.

Vierailulla ollut ryhmä kokoontuu mahdollisimman pian lippukuntavierailun jälkeen ja laatii lyhyen raportin, jossa käydään läpi arviointikriteerien täyttyminen sekä listataan lippukunnan vahvuudet, arviointiryhmän kehitysehdotukset ja poikkeamat Loisto-kriteereistä. Tämän perusteella ryhmä tekee päätöksen Loiston myöntämisestä. Loistomestari käy raportin tulokset läpi lippukunnanjohtajan kanssa.

Jos Loiston kriteerit eivät sillä kertaa täyty, loistomestari sopii lippukunnan kanssa, kuinka jatketaan eteenpäin ja kuinka piiri tukee lippukuntaa sen kehityksessä. Jos lippukunta täyttää kriteerit puolen vuoden kuluessa alkuperäisestä vierailusta, Loisto voidaan myöntää ilman uutta arviointia.

Loisto on voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä, minkä jälkeen toteutetaan uusinta-arviointi samojen periaatteiden mukaisesti.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä osoitteeseen loistolippukunta @ partio.fi tai piiritoimistolla Petri Loukoon, petri.louko @ partio.fi, p. 050 311 0930. Huom! Poista ylimääräiset välilyönnit sähköpostiosoitteista!