Partion iltateet: Ansiomerkit ja päivitetyt myöntöperusteet

Iltateellä käsitellään mm. aatemerkkien myöntämisperusteiden tarkennukset ja kerrotaan huomioita tehtäväkohtaisten merkkien myöntämisperusteiden muutosten vaikutuksista. Tule kuulolle tutustumaan myös ansiomerkkipolun kuvaukseen!  

Lisätietoja: Timo Seppälä, timo.seppala@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYzOTIxNTUtNDRiNy00YmYwLThjYTEtYzdmMjFlZGVlYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d