Päpa Nuoren mielen ensiapu -koulutus

Nuoren mielen ensiapu on Mieli ry:n rekisteröity koulutus, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heidän parissaan toimivien aikuisten mielenterveystaitoja.

Koulutus antaa valmiuksia lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen
mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen
lapsen tai nuoren kohtaamiseen ja huolen puheeksi ottamiseen
Koulutuksessa käsitellään muun muassa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä, vuorovaikutusta, tavallisimpia lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, kriisejä ja kiusaamista. Koulutukseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä sekä verkko-opiskelua. Osallistujat saavat itselleen oppikirjan.

Koulutus koostuu yhdestä lähiopetuspäivästä ja itsenäisestä verkko-opiskelusta. Lähiopetuspäivä pidetään lauantaina 30.9. klo 9-16 Partioasemalla. Koulutukseen sisältyvä verkko-opiskeluosuus suoritetaan lähipäivän jälkeen, aikaa tehtävien tekemiseen on neljä viikkoa. Lähiopetuspäivä sisältää lounaan. Kurssi on osallistujille maksuton, tutustu peruutusehtoihin. Koulutuksesta saa todistuksen.

Piirin järjestämä kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, partiossa lasten ja/tai nuorten kanssa toimiville aikuisille. Kurssin aihepiirin vuoksi on tärkeää, että kurssin osallistujien oma elämä on tasapainossa.

Kurssille otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään kurssikirje noin viikko ennen koulutusta. Osallistuthan vain täysin terveenä!

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Digitaalinen saavutettavuus, Hajuaisti, Hygienia, Hyvä olla, Katsomus, Kieli, Lääkitys ja ensiapu, Lepo ja yöpyminen, Liikkuminen, Ohjelma, Raha, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa