FiSSc: PaJu workshop (alt.2)

Paju (Partion JärjestelmäUudistus) –projektet 2022-2025 handlar om att förnya och utveckla scoutingens digitala tjänster. Viktigaste uppgifterna är att utveckla våra gemensamma processer och data-arkitekturen samt att förnya vårt medlemsregister. FiSSc arrangerar en workshop (samma upplägg under två alternativa kvällar), där vi vill höra kårernas syn på vad som fungerar bra, vad tycker ni att behöver utveckalas, vad drömmer ni om? Tillsammans funderar vi bl.a. på:

- Hurdana verktyg behöver en gruppledare för sitt uppdrag? ?

- Hur skapar vi en smidig helhet av t.ex. scoutprogrammet, verksamhetsplanering, uppföljning av aktiviteter och uppgifter som sparas längs med scoutstigen??

- Hur fungerar olika helheter smidigt som en del av scoutvardagen??

- Hur loggar vårdnadshavaren in i tjänsten? Med egna uppgifter eller den minderårigas? ?

-Vad händer om hen själv är scout? Eller om det finns flera barn i familjen? ?

- Vilka uppgifter behöver vårdnadshavaren se och vilka uppgifter behöver vi om vårdnadshavare? ?

- På vilket sätt gör vi det hela möjligast smidigt åt vårdnadshavare??
Målgrupp: explorerscouter, roverscouter, äldre ledare

Deltagaravgift: 0 €

Tidpunkt: 25.1 kl. 18-19.30

Plats: online

Kontakt: förbundskoordinator Frida Lundberg (frida.lundberg@scout.fi / 050 443 4862)

Information om tillgänglighet: Kontakta förbundskoordinatorn i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet.