L-SP VOK Saaristomeri, käytännönosa

9.2. tasokoe

14.–16.4. teoria

9.–11.6. käytäntö, VIP 18.5.2023

Huom! Tapahtumiin ilmoittaudutaan erikseen. Seuraavan "vaiheen" ilmoittautumislinkin saat, kun edellinen on suoritettu hyväksytysti.

Tule mukaan veneenohjaajakurssille oppimaan uusia merenkulkutaitoja!

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja aluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä tavoitteita. Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille partiolaisille. Ennen kurssia järjestetään tasokoe, jossa testataan valmiudet oppia kurssilla opetettavia asioita sekä perustiedot, kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, koordinaattien mittaus, matka-aikanopeuslaskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt. Kurssi koostuu kahdesta erillisestä viikonlopusta: teoria- ja käytännön viikonlopusta. Teoriaosa järjestetään kurssikeskuksessa Turun seudulla ja käytännön osa Saaristomerellä.

Hinta 85 € / hlö

Erkkitapani Hintsa (erkkitapani.hintsa@gmail.com) ja Aleksi-Elias Ruohonen (aeruohonen@gmail.com)

Samoaja;Vaeltaja;